تاثیر گاز خردل برروی عیوب انکساری

بروزعیوب انکساری درجانبازان شیمیایی آلوده به گاز خردل بعنوان یک عارضه دیررس

 

در سالهای اخیر بسیاری از جانبازان عزیز شیمیایی اظهار می دارند که چشمشان قبلاً ضعیف نبوده و حالا ضعیف شده است واین موضوع را به اثرات دیررس گاز خردل نسبت می دهند در حال حاضر در این خصوص اطلاعات جزئی موجود می باشد.

نزدیک بینی،دور بینی و آستیگماتیسم شایعترین عیوب انکساری چشم می باشند.مهمترین علل این عیوب در چشم عبارتند از:مسائل ژنتیکی،جنس،شغل،سن،کار نزدیک،قد و وزن،هوش...

گاز خردل عوارض چشمی متعددی را ایجاد می نماید که برحسب شدت مسمومیت این عوارض متعدد می باشد و عمدتاً قرنیه چشم را تحت تاثیر قرار می دهد.این عوارض زودرس و در همان زمان مسمومیت اتفاق می افتد.عوارض دیررس در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته است.در این بررسی تعداد 2252 چشم جانباز شیمیایی و 2228 چشم نمونه شاهد مورد بررسی وضعیت انکساری قرار گرفتند.این کار با دستگاه اتوفراکتومتر مدل2300 تاپکن صورت گرفت و نتایج حاصله توسط آزمون آماری T-test مورد مقایسه قرار گرفت و موارد ذیل مشخص گردید:

 

1-  بطور کلی شیوع عیوب انکساری در جانبازان شیمیایی بیشتر از جامعه نرمال است.

2-  آستیگماتیسم تنهاعیب انکساری است که بطور بارزی در جانبازان بیشتر از جامعه نرمال است.

3-                نوع آستیگماتیسم عمدتاًازنوع oblique و Against the ruleمیباشد.

ضمناً آستیگماتیسم With the ruleدر جامعه جانباز و نرمال از درصد بالاتری برخوردار است.

4- شیوع آستیگماتیسم نزدیک بین در جامعه جانبازان بیشتر از انواع آستیگماتیسم هاست.

جهت تبیین این موضوع به تحقیقات بیشتری نیاز می باشد.

 

منبع :

خلاصه مقاله دکتر خسرو جدیدی در کنگره چشم پزشکی آذر ماه سالجاری برگرفته از سایت اپتومتریست در بهزیستی

 

/ 2 نظر / 12 بازدید
ali

اميدوارم همه زود زود خوب بشن

فریبااحمدی

انشاءا...،برای گل رز و کلیپ عالی ات پیام گذاشتم.