# روز_جهانی_بینائی_-_روز_ملی_بینائی

من یک اپتومتریستم . روز جهانی بینائی درسال 93 هم مبارک

بحث                                                                        بررسی نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که جنسیت تاثیری در مراجعه جهت معاینه نداشته است اما با ... ادامه مطلب
/ 30 نظر / 55 بازدید