رنگها۲)

کور رنگی Achromatism

به عدم توانایی در دید رنگها (کور رنگی)Achromatism گفته می شود.

بعضی از اشخاص قادر به تشخیص برخی از رنگها نیستند که مربوط به فقدان یک گروه از سلولهای مخروطی گیرنده رنگ در چشم است.این ناهنجاری  در مردها 8% و در زنها خیلی کمتر یعنی 5/0% است.اختلال دید رنگ ارثی بوده و همراه با فقدان ژنهای مخصوص در کروموزم x میباشد.در بررسیهای جدید ژن مخروط حساس به آبی در کروموزم y وژنهای دو مخروط دیگر روی کروموزمx  قرار گرفته اند.

شایعترین اختلال دید رنگ یا نوع کوررنگی :کوری قرمز protanopia یا  Daltonism و کوری سبز Deutranopia می باشد.موارد نادری از کوری بنفش Tritanopia دیده میشود.در کوررنگی کامل اجسام به رنگهای گوناگون خاکستری همانند عکاسی سیاه و سفید دیده می شوند در تئوری یانگ هلمهولتز،کوری رنگ به نبود سلولهای شبکیه ای حساس به قرمز یا سبز یا بنفش وابسته است.بیشتر اشخاص کوررنگ از این ناهنجاری در خود آگاه نیستند(فکر میکنند دنیا بهمان بدرنگی است که آنها می بینند!) لذا معاینه دید رنگ برای مشاغلی چون خلبانی،مهندسی نساجی،نقاشی،طراحی با رایانه و انیمیشن بسیار مهم است و متداولترین تست برای تشخیص کوررنگی تست ایشی هارا Ishihara است که در آن با استفاده  از رنگهای مختلف سبز،آبی ،قرمز و نارنجی و... دایره های ریز و درشتی طراحی شده است که در نهایت عدد یا مسیری را نشان میدهند،اشحاص کوررنگ اعداد را اشتباهی تشخیص می دهند و یا مسیر رنگ مورد سوال را نمیتوانند نشان بدهند(کور قرمز  سبزها،بجای عدد 14 عدد 21 را می بینند)

خطای رنگی chraomatic aberration یکی از خطاهای عدسی ها خطای رنگی است:هنگام برخورد اشعه نوری به عدسی نور سفید تجزیه شده و تصویر ما چند نقطه رنگی است که اولین نقطه مربوط به رنگ بنفش و آخرین آن مربوط به رنگ قرمز است و در فاصله این دو تصاویر رنگی است.درگذر از محیط شفاف امواجی که طول موج کوتاهتری دارند دارای سرعت کمتر و فرکانس بیشتر بوده و نسبت به امواج طول موج بلند با زاویه ای تنگتر خمیده شده و در کانونی جلوتر از آنها تمرکز می یابند و چون طول موج رنگ قرمز از سایر رنگها بیشتر است لذا در نقطه دورتری از عدسی قرار می گیرد.

اثرات روانشناختی رنگها

رنگ سبز:رنگ رضایت ،آرامش و امیدواری است .این  تاثیردر فصل بهار و تابستان که رنگ سبز در طبیعت فراوان است مشهود بوده و خوشحالی و لذت حاصل از این ایام غیر قابل تصور است.سبز رنگ دنیای سبزیجات و معلول عمل فتوسنتز است .این رنگ رنگ رشد است.سبز  روشن سیبی علامت پیشرفت فراروانی است.وقتی زمین را روشنی فرا می گیرد ونور و آب و هوا در فضا رها می شوند رنگ سبز به وجود می آید .

لباس بهشتیان به رنگ سبز است، لابد برای اینکه در نهایت لذت و آرامش باشند .

در سوره مبارکه الرحمن آیه 77 آمده است : عالیهم ثیاب سندس خضر و استبرق متکئین علی رفرف خضر و عبقری حسانٌ فبای الا ربکما تکذبان (77/رحمن) لباسهای روئی(بالاپوش) آنها از حریر سبز بهشتی است و تکیه می کنند بر بالشهای سبز،پس کدامیک از نعمتهای خداوند را انکار می کنید؟و در حدیث شریفی از پیامبر اکرم (ص) نیز نقل شده است :نگاه به خضراء(سبزه)و آب غم را زایل میکند.از نشانه های سادات پوشیدن لباس به رنگ سبز است.با توجه به آرامش ایجاد شده توسط این رنگ در لباسها،در و دیوار و وسایل اتاق عمل (که بیمار و کادر استرس دارند) از رنگ سبز استفاده می شود.در کشور انگلستان (شهر لندن)پلی بر روی رودخانه ای بوده که معروف به پل خودکشی بوده است این پل به رنگ سیاه بوده ،بعد از تغییر رنگ آن به رنگ سبز درصد بسیار بالایی از میزان خودکشی ها در آن محل کاهش یافت.

رنگ آبی: آبی رنگ خلاقیت ،تخیل و بروز خویشتن است.این رنگ همیشه متوجه درون است وبهمان اندازه که رنگ قرمز با خون الفت دارد رنگ آبی با اعصاب پیوسته است(اشخاصی که آبی را ترجیح می دهند معمولاً دارای اعصابی قوی ، محکم و پوستی رنگ باخته و گردش خون ضعیف هستند. این رنگ،رنگ پر قدرت طبیعت است که دوران اقتدارو خودنمایی اش در فصل  زمستان است .آبی در اتمسفر زمیناز طلوع صبح تا غروب آفتاب و حتی در شب به چشم می خورد و در طبیعت از روشنترین طیف  تا تاریکترین رنگ آن وجود دارد.رنگ آبی،برای ما دریاها، کوهستانها وآسمانها راکه در فاصله ای دور قرار دارد در ذهنمان متبادر کرده وما را به وجد می آورد این رنگ دارای کاراکتر اسرار آمیزی است به معنای ایمان بوده و اشاره ای به فضای لایتناهای روح دارد در معماری و مهندسی اسلامی رنگ فیــروزه ای (ترکیب آبی و سبز) کاشیها مشخص است و در تابلوهای نقاشان بزرگ لباس حضرت مریم و مسیح به رنگ آبی نقاشی می شود و همیشه در تابلوهای مذهبی مسیحیت بکار می رود.

رنگ قرمز:این رنگ سمبل حیات،زندگی است]نیرو بخش و محرک بوده و بیان کننده هیجان،شورش،انقلاب،جنگ و شیاطین است. در کل جزء رنگهای گرم بوده و رنگی محرک میباشد و هیجان را برمی انگیزد باعث عصبانیت و جار و جنجال برای کسانیکه در اتاقی به این رنگ دایم زندگی می کنند می شود برای تحریک و عصبانیت گاوها در اسپانیا،ماتادورها از رنگ قرمز استفاده می کنند..در غذا این رنگ باعث تحریک اشتها می شود بطوریکه معمولاً از سس یا رب در بعضی از غذاها استفاده می شود. پوشیدن لباس به رنگ قرمز در روایات اسلامی مکروه است.در مجاورت قرمز تمایلات و احساسات حمله آمیز به وجود آمده و فشار خون بالا می رود.باعث تشدید التهاب و افزایش فعالیت بدن می شود.باعث تشدید بعضی از بیماریهای پوستی هم می شود.

نارنجی :اثر ان بر گوارش اثبات شده است.حرارتبخش ،تابان و درخشنده بوده و مهیج و آرام کننده می باشدو هم مسکن است هم هیجان بخش .تحریک کننده احساسات بوده و به سبکی و آرامی نبض را زیاد می نماید ،روی فشار خون اثری ندارد.رنگ مستعدی برای زندگی است،دوست داشتنی بوده و باعث خوشحالی بمی شود.تحریک زیاد با آن ایجاد خستگی می نماید.

زرد:رنگ زرد سمبل روشنایی،پادشاهی،نور و خورشید ،هوش ، آگاهی و آخرت است.این رنگ،رنگ خرد و فرآیند تبدیل ناخودآگاه به خودآگاه و بیانگر حرکت و تغییر از هر نوع آن است، بویژه آن تغییری که باعث پالایش و ارتقای سطح فکری شود،بطوریکه بصورت حلقه ای نورانی  و هاله ای طلایی در اطراف سر و دور هیکل مقدسین در تماثیل و نقاشی های مذهبی نشان داده می شود.این رنگ روشن ترین رنگها بوده و سمبل آگاهی و خرد است .مثلاً می گویند :فلانی آدم روشنی است ،یا روشنفکر است.جامه زرد در کشور چین در زمانهای گذشته فقط مخصوص  امپراطور بوده است بطوریکه هیچکس نباید جامه به رنگ زرد می پوشید .رنگ زرد باعث نشاط و شادی می شود در سوره مبارکه بقره آیه 65 آمده است:قالوا ادع لنا ربک یبین لنا مالونها قال انه یقول انها بقرةٌ صفرا فاقع لونها تسر الناظرین (65/بقره). درباره رنگ آن گاو مخصوص می پرسند و حضرت موسی جواب می دهد همانا او می گوید که آن گاوی است زرد خالص که رنگش باعث شادی و مسرت بینندگان است و به این صورت رنگ زرد را رنگی مسرت بخش بیان می کند. گنبدهای طلایی مساجد و بقعه های متبرکه به رنگ زرد هستند و پوشیدن کفش به رنگ زرد مستحب بوده و اشاره می شود که باعث شادی می شود.

بنفش :این رنگ مقابل رنگ زرد است ، همچنانکه زرد نشـان هوش و دانـش بود،بنفش نمایشگر بی خبری ،بی اختیاری ،ظلم،هرج و مرج ،فاجعه ،مصیبت و مرگ است.بنفش ضد درد بوده و خاصیت سردکنندگی دارد،باعث ایجاد ضعف و مالیخولیائی شده ،روی قلب ،ریه و رگهای خونی موثر است.مقاومت نسبی را زیاد و در زنان فعالیت احساسات را افزایش می دهد البته بنفش اگر روشن شود(بنفش قرمز یا ارغوانی) آرام بخش، اسرار آمیز،خشنود کننده و انتقادی بوده و  سمبل تقدیس،  عشق یزدانی و سلطه روحانی است.

قهوه ای:رنگ زمین است مبین ارتباط قوی با سطح فیزیکی زمین می باشد.

خاکستری:رنگبی حوصلگی،ناخوشی ،احساس ترحم و خشم است و علاوه بر آن آرام،حساس و محافظ است.

سیاه:رنگی است وحشتناک،سنگین،مایه غم،نشانه عزاداری،رنگ افسردگی ،ویرانی و مرگ ،وزن شی را سنگین تر می کند.در غذا از بین برنده اشتها است،پوشیدن لباس  به رنگ سیاه از نظر تعالیم اسلامی مکروه است مگر در لباسهای رو مثل چادر (برای زن) و یا عبا (برای مرد).پوشیدن کفش به رنگ سیاه مکروه بوده و تاکید شده که باعث  غم و ناراحتی شخص می شود.لباس فرعون به رنگ سیاه بوده است.اگر چمدان یا ساکی به رنگ سیاه باشد از چمدان سفیدی که هم اندازه آن باشد سنگین تر به نظر می رسد.تحقیقات نشان می دهد که اتومبیلهای سیاه رنگ بیش از اتومبیلهای رنگی در معرض خطر تصادف بوده و درصد تصادفات در بین آنها به مراتب بیشتر از ماشینهای رنگی است و بنظر می رسد که رنگ ماشین نیز با نوع رانندگی تناسب دارد و رانندگانی که شخصیتی تندخو و پرخاشگر دارند دوست دارند،ماشینشان سیاهرنگ باشد! در حالیکه اشخاص مسلط بر اعصاب و خویشتندار رنگ کرم را انتخاب می کنند و ایمن ترین رنگ برای جلوگیری از تصادف های جاده ای رنگ کرم تشخیص داده شده است.

سفید:رنگ پاکی و بی آلایشی است، در چین در مراسم عزا لباس سفید می پوشند این لباس نشانه غم و اندوه شخص نیست بلکه پوششی است که با آن متوفی را برای حالات بعد از مرگ مساعدت میکنند تا به فضیلت و کمال برسد و درگذشتگان با پاکی و آرامش به سوی بهشت و آسمان بروند.کلاً این رنگ Microbcide(میکرب کش) است .علاوه بر اینکه ما تصور می کنیم اگر لباس سفید چون زود چرک و آلوده می شود،صاحبش را مجبور به تعویض لباس می کند یعنی رنگ سفید باعث توفیق اجباری رعایت بهداشت می شود ولی تحقیقاتی نشان داده که اصلاً خود رنگ سفید میکروبها را فراری می دهد.روپوش پرستاران و کادر بیمارستان به رنگ سفید است .لباس سفید پشه ها را دور می سازد.لباس سفید،سبک و بلند خنک کننده است زیرا تمام اشعه تابش شده را منعکس می کند.از نظر اسلام پوشیدن لباس به رنگ سفید مستحب است، لذا چادرنماز و سجاده معمولاً سفید بوده و اشخاص معتقد معمولاً لباس  کامل سفیدی برای انجام فرضیه نماز و یا زیارت دارند.

/ 33 نظر / 9 بازدید
نمایش نظرات قبلی
blue

به به .... بالاخره يه بلاگ درست و حسابی هم پيدا شد که از عشق و دو رويی و خاطرات و زندگی روزمره و اين جور چيزها ننويسه .... بابا من فکر ميکردم يه مشت الاف دور هميم و در کنار گرمای بلاگمون جمع ميشيم .... نگو خانم دکتر هم اين طرفها هست :)) خيلی خوشحال شدم ( البته از بلاگ تو را من چشم ... به اينجا اومدم ) با اجازه يه قسمت نوشته شما رو در مورد رنگ آبی در پست بعدی بنويسم با ذکر ماخذ ... موفق و شاد و پاينده باشيد .

فيروزه

سلام ... اميدوارم که خوب و سلامت و موفق باشيد خانم دکتر :)

احمدی

سلام سردار! نامت بزرگ ! اما چرا متنت پر از غلط املائی و دستوری است ؟ قبلا نيز بنام شما کامنتی آمده بود پر از ناسزا به شخصی ،مجبور شدم پاکش کنم . برایت ایمیل هم فرستادم که البته نتوانستی بخوانی. بنظرم عده ای از نام شما (که ياد سرداران بزرگ جنگ و جهاد را برای من تداعی ميکند سو استفاده ميکنند. مراقب باش . راستی من نفهميدم دکتر ميخواهد فرانسويها را مسلمان کند يا رئيس جمهور آنها شود؟ بهرحال نبايد قالب و شکل پيام طوری باشد که محتوی را ناخواسته خراب کند . در پناه امام عصر ( عج )

احمدی

سلام فيروزه جان ! يکی از دوستانت هم اينجا آمدند. آبی را ميگويم . هميشه برايت آرزوی آرامش و آزادگی دارم .نبودنم را دليل نخواستنم مدان.که بسيار گرفتارم .فعلا خداحافظ

احمدی

سلام جيگر! منتظر بودم تا تو يه چيزی از خودت دروه کنی ! آخه چرا نه بفهمی من گرفتار بيدم .ميخای بگم ياور بياد سراغت ؟!ها ... ها ...ها...! حق با شماست . اينروزها خيلی گرفتارم چشم در اولين فرصت مناسب به روز ميشوم .

احمدی

سلام آبی ! همیشه ابی باشی ، آبی ،آسمانی ، فیروزه ای. از اظهار لطفتان ممنون . زندگی غیر از مجموع همین چیزهای کوچک، چیز دیگری نیست . زیارتتان قبول . منهم خیلی دلم هوای زیارت میکند... زیارت که بروی ، دلت بزرگ میشود ، تنگیها و خستگیهاو غمهایش میرود آنوقت استکه به خودت نزدیک میشوی به خود واقعی ات. خودت را هم زیارت میکنی ! آن آبی واقعی درونت را ... و آنوقت است که دعایت حتما مستجاب میشود. در واقع مستجاب شده بود که به زیارت رسیدی... منهم خواب زیارت دیدم ،خواب زیارت گنبد طلا... ماههاست که مشهد نرفته ام . ژس از طرف منهم نایب الزیاره باشید...خداحافظ

ali

با سلام با اميد اينكه هميشه خوب وسلامت باشيد و با عرض پوزش در صورت امكان به بنده ميل بزنيد و اگر در رابطه با قرمز مطلب خاص ديگري داريد حتما براي من بفرستيد با تشكر فراوان علي (دانشجوي رشته هنر )

احمدی

با عرض پوزش فراوان از آقا يوسف هلوع ! بايد واقعا ببخشی زيرا که من در فاصله کوتاه چند دقيقه ای بعد از اتمام کلاس عملي دانشجوها و شورای آموزشی برای پاسخگوئي به پيامها آمدم و متاسفانه پيام محبت آميز شما را نديدم و بعد متوجه شدم. همیشه از حضورتان خوشحال میشوم.البته معمولا مخصوصا اینروزها در شبکه نیستم.

كدام خانه مرا باسلام مي خواند ؟

سلام و اميدوارم حالتان خوب باشد .... اين همه کامنت را بايد بخوانم ... روزهايتان خوش خانم دکتر ... برای شما و دسته گلهايت دعا می کنيم ...

فیروزه

سلام ... خانم دکتر دلمون برای نوشته های قشنگتون تنگ شده ... کجاييد شما؟ ... اميدوارم هر جا که هستيد خوب و سلامت و موفق باشيد ...