سلام بر رسول عشق - رسول گل سرخ (ص)

 

 

یا لطیف

انک لعلی خلق عظیم

پیامبراکرم (صلی الله علیه و آله و سلم ) فرمود :

هرکس که می­خواهد بوی عطر مرا استشمام کند

پس گل سرخ (گل محمدی)

را ببوید.

 مقدمه

سلام برطه ی یسین« طه ماانزلناالقران علیک لتشقی»، سلام براحمدمرسل «اسمه احمد»

سلام بر رحمت للعالمین، سلام بر صاحب خلق عظیم، « انک لعلی خلق عظیم»

سلام بر رسول عشق و رحمت « فبما رحمه من الله لنت لهم» 

سلام بر معلم مدرسین 

 نگارمن که به مکتب نرفت وخط ننوشت 

                                به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد

اگر آن نور لطیف رحمانی ، هدف و انگیزه اصلی بعثت خویش را اکمال بزرگواریهای اخلاق میداند چرا از آن خلق عظیم توشه ای برنگیریم؟ چرا زبان و قلم خود را به نام و کلام او تبرک نکنیم که او صاحب و ثمره سوگند (نون والقلم) است.

خدایا ما بندگان حقیر و مفلس تو چگونه از کسی بگوئیم که جبرئیل امین  هم یارای همراهی با او را نیافت و فرمود: « لو دنوت انمله لاحترقت » اگر ذره ای جلوتر روم پروبالم سوزد!

خدایا ما بازماندگان در لیلة ظلمانی نشئه دنیا چگونه از نوری دم نزنیم که ماه نیز از شرم روی او منشق گشت (اقترب الساعه و انشق القمر) و او خود خورشید جهان افروز گشت که « والشمس وضحیها »

بارالها این چه خلقی است که تو با همه عظمت و کبریائیت آن را عظیم می شماری؟! ای خدائی که دنیا و متاع آن را با همه زرق و برقها و رنگ وریاهایش  قلیل شمردی در احمد مرسل چه دیدی که او را به خلعت « لولاک» آراستی و به فرشتگان حیران و واله در نونت سوگند خوردی که احمد برخلق عظیم است .«انک لعلی خلق عظیم »

این چه حسن خلقی است که طه ویس دلیل اصلی بعثت خویش را در حدیث شریف « بعثت لاتمم مکارم الاخلاق» اتمام و اکمال بزرگواری ها و کرامت های اخلاق می داند؟این چه حسن سلوکی است که اگر نبود همه از دورش پراکنده می شدند « لوکنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک» و به لطف و رحمت الهی رحیم دل و رئوف گردید. این چه خلقی است که دلیل اصلی گسترش سریع اسلام در برابر مسیحیت در همه جا ( در سرزمین عربستان و درخارج عربستان ، آسیا ، آفریقا و در جاهای دیگر) گردید؟ ...

بارخدایا من که با قلم شکسته و زبان اعجم قادر به وصف نعمتهای بزرگ تو در دنیای قلیلت نیستم  چگونه میتوانم آن روح لطیف ، لمعه روحانی، آن اکسیر اعظم و قران مجسم را به تصویر بکشم؟

چگونه از کسی سخن بگویم که جبرئیل امین نیز از رفتن با او در آن شب جهان افروز باز ماند؟مرا همین بس که حیران روی او باشم ومست از بوی او،

به راستی که باید گفت :

   بلغ العلـــــــــــی بکماله              کشف الدجی بجــــــــماله

   حسنت جمیع خصـــــاله              صلـــــــــــــوا علیه و آله 

 خدایا برما تکلیف فرمودی که او را تبعیت کنیم « ولکم فی رسول الله اسوه الحسنه» اما تو خود  فرمودی که «ما یکلف الله نفسا الا وسعها» 

پس چگونه ما بندگان  ظلوم وجهول و هلوع،  بی نظر لطف و عنایت تو جرات و جسارت آنرا داریم که از عبد و رسول تو سخن بگوییم « محمد (ص) رسول الله»  وداعی اطاعت و ولایت او را نمائیم؟

 ای فریادرس بی پناهان! ای اجابت کننده مضطرین !

یا غیاث المستغیثین ! یا مجیب الدعوه المضطرین !

ما را دریاب که سخت به تو و لطف تو نیازمندیم تا رسول تو را بشناسیم که ( او را نشناخت مگر تو)  و ما عرفناک حق معرفتک ...

مقاله حاضر عرض ارادتی است  به صاحب خلق عظیم ! رسول گل سرخ !   

 برآن که گنبد خضرایش دل و جان از ما ربود و کعبه عشق ما گردید و خال لبش، گرفتارمان کرد

من به­خال لبت ای دوست گرفتارشدم         چشم­بیمارتورا دیدم و بیمار شدم

 و چشم بیمارش بیمارمان کرد تا او خود طبیب دردهایمان باشد، «طبیب دوار بطبه »  وحکیم نفس های اماره مان «ان النفس لاماره بالسوء» و شافی قلب های منکسر و ارواح مجروح و مشتاقمان .

گر طبیبانه بیائی به سر بالینم                   بدو عالم ندهم لذت بیماری را

                                             حبیب آمد ، طبیب آمد

                                             السلام علیک یا حبیب الله

 

 

چکیده مقاله خلق عظیم  

در این مقاله با استفاده از ماخذ معتبر و کتب متعدد به گزیده ای از مشخصات سیما و سیره حضرت اشاره شده است. عناوین آن عبارتست از: سیمای پیامبراعظم (ص)، نورجمال، چشم و ابرو، لب و دهان، پیشانی و بینی، دستها و پاها، قامت ، مو، مهر نبوت، بوی عطر، آرایش ، عبادت ،روزه ، سیره، طبع بلند ، پیامبر مهربان، اخلاق قرانی، تواضع و فروتنی ، ابتدا به سلام ، نحوه دعوت ،  مانند فقیران ، سنت حسنه ، برخورد با اقشار، برآوردن نیاز ، با یاران ، برسفره ، درمجلس ، با کودکان ، حسن خلق ، وفای به عهد ، مهمانداری، هدیه پذیری ، با فرزندان ، مزاح‌ و بالاخره شجاعت پیامبر اعظم (ص). صورت ایشان گرد بود و مانند ماه می درخشید، چشمان ایشان سیاه و زیبا ، ابروانش کمانی و کشیده و دهانش متناسب  بود. پیشانی بلند،گونه ها برجسته ، بینی کشیده و چانه اش کوتاه و متناسب بود. دستها  و پاهایشان صاف، ساقها معتدل وکف دست او معطر بود. قامت معتدل و چهارشانه بود بین دوکتف ایشان مهر نبوت قرار داشت. موی ایشان صاف و بلندی آن به شانه ها می رسید. مردم ایشان را از بوی خوششان می شناختند. هنگام عبادت ازخوف خدا رنگ چهره اش تغییر می کرد. نمازش تمام ولی کوتاه بود وخطبه اش از همه خطبه ها کوتاهتر بود. ماه شعبان، رمضان و سه روز هرماه را روزه می گرفت. رسول خدا صاحب خلق نیکو بود کهاخلاق او قرآن بود. می فرمود: بهترین شما خوش خلق ترین شماست. به همه سلام می کرد وابتدا دست می داد. پوزش عذرخواهان را پذیرفته و با فقرا و بیچارگان نشست و برخاست می کرد. از یاران دلجوئی واهل فضل و دانش را احترام می نمود و هیچ سائلی را رد نمی کرد.

وقتی دختری بدنیا می آمد می فرمود: ریحانه ایست که روزیش بر خداوند است . دیرتر از همه به خشم می آمد و زودتر از همه راضی می شد. به عهد خود وفادار بود. مهمان را تا درب منزل مشایعت می کرد و هدیه را می پذیرفت. دست بر سر کودکان خود می کشید و با آنها بازی می کرد. بخاطر رافتش با اصحاب مزاح می کرد تا عظمت او آنها را نهراساند. در جنگ شجاعترین مردم بود و...             

اهمیت اخلاق کریمه به حدی است که حضرت آن را دلیل اصلی بعثت خویش اعلام می نماید. خداوند تبارک و تعالی در قران کریم بعد از سوگند بقلم، عظمت خلق او را ذکر می کند. یکی از دلایل گسترش سریع اسلام خلق عظیم ایشان است. هرچند امکان تبعیت کامل از ایشان دشوار است، اما به نص قران کریم موظف به تبعیت درحد توان از او هستیم.آشنائی با سیما و سیره نبوی ، علاوه بر افزایش عشق و محبت، از روش های موثر سیر و سلوک بوده و باعث آمادگی برای الگو پذیری می باشد.

 واژه های کلیدی :   نبی اعظم ( سلام الله و صلواته علیه ) خلق ، اخلاق

 

 

The Abstract

The majesty

In this article, to a selected biography and visage of the Holiness was pointed by authentic sources and numerous books. The titles consist of: the face of the greatest prophet, the beauty brightness, eye and eyebrow, lips & mouth,    forehead & nose, hands & legs, stature, hair, the prophet hood, seal, the odor of scent, make up, worship, observing the fast, biography, high temperament , kind prophet, Quranic ethics, humility & modesty, At first say hello to every one, the method of invitation, like the poor, the good  tradition, treatment with social strata, answer the needs ,with supports, at floor cloth, at assembly ,with children, a good temper , promise faithfulness, hospitality, receive presents, with off springs, pleasantry & at last the courage of the Holy Prophet.

His face was round & was shining like the moon. His eyes were black & beautiful, His eyebrows were arched & stretched & his mouth was elegant. A high forehead, protruding cheeks, stretched nose & his chine was short & elegant. His hands & legs were smooth, the shanks were mild & his palm was sweet smelling. The moderate & broad- shouldered stature. There was the prophet hood seal between his shoulders. His hair was flat & long that reached to his shoulders.

People recognize him by his nice odor. At the time of worship, his face color changed because of his    God Fear. His prayers were complete but short & his sermon was shorter than the others. He was fasting in Shaban & Ramadan & three days of each month.

The messenger of God had a good temper that his ethics were Quran. He said: "The most   good – tempered is the best of you." He said "hello" to everyone & at first he shook hands with the others. He accepted the apology of the people who were regret. He associated with the poor and the miserable. He was offering solace & comfort to his companions. He respected the learned men and the scholars. He never rejected the pauper. When a girl was born, he said: "she in a sweet basil and the God gives her daily bread." He become angry later than the others & was gratified before the others. He was faithful to his promise.

 He accompanied guests to the door of the house & accepted the gifts. He touched his hand to the head of the children & played with them .He exchanged pleasantries with his companions because of his own kindness, & in order to that his companions don’t be frightened because of his majesty. At war he was the bravest.

The importance of a good temper is to the extent that in his own opinion, it is the reason of the appointment of the Holy prophet to his divine mission. God in the Great Quran after swear to pen ((Ghalam)) indicates the majesty of his temper. One of the reasons of Islam's quick spread is his Great temper. Although it is difficult for us the whole following of his orders, but to the exact text of Holy Quran we are responsible to his following as far as we can. Being familiar with face and the Holy prophet biography, in addition to increase love and affection, is one of the useful ways of movement and conduct and create readiness to sample accepting.

Key words: The greatest Prophet (peace be upon him), temper ethics

 

/ 11 نظر / 83 بازدید
نمایش نظرات قبلی
محمد ناظمی

سلام میلاد نور و رحمت برشما استاد گرامی مبارک . [گل][گل][گل]

رضا

سلام برطه ی یسین« طه ماانزلناالقران علیک لتشقی»، سلام براحمدمرسل «اسمه احمد» سلام بر رحمت للعالمین، سلام بر صاحب خلق عظیم، « انک لعلی خلق عظیم» سلام بر رسول عشق و رحمت « فبما رحمه من الله لنت لهم» با سلام و درود بر شما و قلم توانمندتان بسيار زيبا و شيوا و پرمحتوا و آموزنده مثل هميشه آرزوی موفقیت روز افزون و تندرستی و کامروای شما را دارم در پناه حق ... پيش پاي نو بهارم، بامن از گلها بگو ............ پشت پرچينهاي باغ از رقص بلبلها بگو......... از شميم عطر گلها زباغستان دل بگو ........ از شقايق هاي عاشق ، عطر سنبلها بگو ..... از غرور غنچه اميد و اين دلهاي وابسته بگو ....... با من از رگبار باران بيقراريهاي ابرها بگو ....... از تلاطمهاي دريا ، صبر ساحلها بگو ........ از پرپر شدن هزاران گل در اين خاک بگو ..... بازهم از ريشه جوشان اين گلها بگو ....... از لب خندان اشک شوق گلهاي سرخ بگو ..... کاروان گل رسيد ، از عشق محملها بگو ........... از گل محمدي که مي راند مرا تا خاطره بگو ...... از من و تو ، شعله جانسوز محفلها بگو ......... [گل]

ملاحت شاه علیزاده

سلام گر طبیبانه بیایی به سر بالینم به دو عالم ندهم لذت بیماری را بسیار خوشحالم از تشریف فرمایی تان و نثر زیبا و براحساساتان موفق باشید و شادکام و همچنان ما را از نوشته های زیبایتان شادمان سازید زان خوبتری که کس خیال تو کند یا همچو منی فکر وصال تو کند شاید که به آفرینش خود نازد ایزد که تماشای جمال تو کند موفق باشید.

س.م.ع

سلام خانم احمدی... متن بسیار زیبا و عمیقی رو انتخاب کرده بودید... دست مریزاد

ماری

سلام منتظر نوشته های زیباتون هستیم

ملاحت شاه علیزاده

دگر بار استکان های فراموش شده گنجه بوی چای خواهند داد و بهار بر قالی کهنه به سماع در خواهد آمد به خوانش راه برفی دعوتید

منتظر کوچک

سلام من به­خال لبت ای دوست گرفتارشدم چشم­بیمارتورا دیدم و بیمار شدم ..

سعید

سلام پیشاپیش حول حالنا مبارکتان باشد

ماری

به سلامتی امسال هم به پایان خودش نزدیک میشه یه سال ِ دیگه از عمرمون گذشت خوب و بد زشت و زیبا سخت و آسون درست و غلط هر چی بود گذشت . حالا باید بشینیم و دو دو تا چارتا کنیم و ببینیم چه کردیم سال نو پیشاپیش مبارک

سلام چقدر دیر رسیدم ببخشید الان دیگه باید سالروز وفات خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها رو تسلیت بگم و براتون در سال جدید موفقیت و سلامتی آرزو میکنم مطلب بسیار عالی و مفیدی رو نوشتید اجرتون با خود حضرت رسول (ص)