دکتر فریبا احمدی مدرس دانشگاه

مقاله پژوهشی، نثر ادبی، شعر و دل نوشته

من یک اپتومتریستم . روز جهانی بینائی درسال 93 هم مبارک

بحث                                                                        بررسی نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که جنسیت تاثیری در مراجعه جهت معاینه نداشته است اما با ... ادامه مطلب
/ 30 نظر / 205 بازدید
تیر 94
1 پست
خرداد 94
2 پست
اسفند 93
1 پست
دی 93
1 پست
آذر 93
1 پست
آبان 93
1 پست
مهر 93
1 پست
شهریور 93
1 پست
تیر 93
1 پست
اسفند 92
2 پست
آبان 92
1 پست
مهر 92
1 پست
شهریور 92
1 پست
تیر 92
1 پست
خرداد 92
1 پست
دی 91
1 پست
آذر 91
1 پست
مهر 91
1 پست
شهریور 91
2 پست
مرداد 91
2 پست
خرداد 91
2 پست
اسفند 90
1 پست
دی 90
1 پست
آذر 90
1 پست
مهر 90
1 پست
شهریور 90
1 پست
مرداد 90
1 پست
تیر 90
2 پست
اسفند 89
2 پست
بهمن 89
1 پست
دی 89
1 پست
آبان 89
1 پست
شهریور 89
1 پست
مرداد 89
1 پست
خرداد 89
1 پست
اسفند 88
2 پست
بهمن 88
1 پست
آذر 88
1 پست
مهر 88
1 پست
شهریور 88
1 پست
مرداد 88
2 پست
خرداد 88
1 پست
اسفند 87
3 پست
دی 87
2 پست
آبان 87
1 پست
تیر 87
2 پست
خرداد 87
2 پست
اسفند 86
1 پست
بهمن 86
3 پست
دی 86
7 پست
آذر 86
1 پست
آبان 86
2 پست
مهر 86
3 پست
شهریور 86
1 پست
مرداد 86
1 پست
تیر 86
4 پست
خرداد 86
10 پست
اسفند 85
2 پست
دی 85
2 پست
آذر 85
2 پست
آبان 85
2 پست
شهریور 85
1 پست
مرداد 85
2 پست
تیر 85
2 پست
بهمن 84
2 پست
آذر 84
1 پست
آبان 84
1 پست
مهر 84
4 پست
تیر 84
1 پست
خرداد 84
1 پست
اسفند 83
7 پست
مهر 83
2 پست
تیر 83
1 پست
اسفند 82
4 پست
بهمن 82
4 پست
دی 82
6 پست
آذر 82
10 پست
آبان 82
6 پست
مهر 82
3 پست
wsd-_vision_2020
1 پست
نجمه
1 پست
تبریز-
1 پست
ا
1 پست
نیلوفر
1 پست
خداحافظ
1 پست
عشق
2 پست
تبریک
1 پست
عید
1 پست
بهار
1 پست
veterans_affair
1 پست
مهریه_-
1 پست
زن
1 پست
می_سوزد_-
1 پست
می_آئی_-
1 پست
عشق_الهی
1 پست
یا_علی
1 پست
برف
1 پست