فریبا احمدی اپتومتریست و مدرس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

سلام ، من هستم ! خودم ! کاش نشانه ای بود که شما مرا میشناختید!

مدتهاست که نتوانستم مطلبی برایتان بنویسم . آخر کارهم دیدید چه شد ! بهرحال مقاله ای دارم بنام زن ،زمان و حقوق. هفته زن گذشت .از  شعرها و جشنها و شعارها چیزی نماند . تنها قسمت خوب آن اینست که میلاد زهرا( س) ست وبس.اگر میلاد او را که همه نورها و حیاتها برای اوست کنار بگذاریم من در این روزها ناخودآگاه بسیار ناراحت میشوم . نمیدانم چرا ؟ شاید بیاد همه دردها و رنجهائی میافتم که دختران و زنان در طول تاریخ احساس کرده اند... دهها بار در این روز و روزهای دیگر در مراسم گوناگون سخنرانی کرده ام ، شعر خوانده ام ، مصاحبه کرده ام ووو اما مطمئنم که یک گل یا شیرینی یا جشنی که از سر رفع تکلیف و برای دادن گزارش به مافوق باشد مشکلات آنها را حل نمیکند .(شاید حداقل کاری باشد که میشود کرد) اما... نمیدانم چرا ازاینهمه های و هوی احساس خوبی بمن دست نمیدهد.من از دروغ بدم میاید ، از ریا و تملق متنفرم. من نگران دختران هستم ، من از اینهمه مسئولیتها و کارهای شاقی که ناخواسته و نانوشته بر دوش زنان و مادران ما سنگینی میکند وکسی جرات یا حال شنیدن آهها و خستگیهای آنها را ندارد خسته شده ام . فقط یک درک کوچک کافیست . مگر ما چه میخواهیم ؟ برای نوشتن این مقاله تحقیقی مدتی کار میکردم . جابست که چه حقوق  فراوانی در قانون تعریف شده بود ! ( بعدا خواهید دید.) اما من چند حق بیشتر نمیخواهم . حق حیات ، امنیت ، آرامش و رشد ... مقدمه زیاد شد. مقاله را در چند قسمت برایتان می نویسم . فعلا خداحافظ ...

     عناوین

 

*   پیدایش و تطور خانواده و موضع زن از از خلقت آدم (ع) تا قبل از اسلام

 

*   وضعیت تکوینی خلقت اولین جفت انسانی

 

*   مقایسه ای میان دیدگاه قرآن وعهد عتیق درباره حوا (ع)

 

*   تصویری جهانی از وضعیت زن در خانواده قبل از اسلام

 

*   نظام تسلط زنان

 

*   نظام خانوادگی در اقوام وحشی

 

*   نظام خانوادگی در اقوام یونان واسلام

 

*   نظام خانوادگی در هند

 

*   نظام خانوادگی در چین وژاپن

 

*   نظام خانوادگی در ایران

 

*   نظام خانوادگی در عربستان

 

*   طلاق

 

*   حقوق زن در اسلام

 

*   حقوق سیاسی

 

*   حقوق فرهنگی

 

*   حقوق اقتصادی متقابل

 

*   مهریه

 

*   نفقه

 

*   سهم الارث

 

*   دیه

 

*   حقوق اجتماعی

 

*   مهریه و جهیزیه حضرت زهرا (س)

 

*   خطبه عقد

 

*   عروسی

 

*   فاطمه زهرا (س)و علی (ع) و در خانه

 

*   منشور حقوق ومسئولیتهای زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران

 

*   مقدمه و ماده واحده

 

*   نکاتی چند در خصوص منشور  

 

*   اصول ومبانی

 

*   حقوق و مسئولیتهای فردی زنان

 

*   حقوق و مسئولیتهای خانوادگی زنان

 

*   حقوق و مسئولیتهای دختران در خانواده

 

*   حقوق مسئولیتهای زنان درتشکیل  وتداوم خانواده

 

*   حقوق و مسئولیتهای زنان در صورت انحلال خانواده

 

*   حقوق و مسئولیتهای اجتماعی

 

*   حقوق و مسئولیتهای سلامت جسمی و روانی زنان

 

*   حقوق مسئولیتهای فرهنگی ومعنوی زنان

 

*   فرهنگ عمومی

 

*   آموزش

 

*   پژوهش

 

*   حقوق ومسئولیتهای اقتصادی زنان

 

*   حقوق ومسئولیتهای مالی در خانواده

 

*   حقوق ومسئولیتهای اشتغال ومشارکت اقتصادی زنان

 

*   حقوق ومسئولیتهای سیاسی زنان

 

*   حقوق ومسئولیتهای زنان در سیاست داخلی

 

*   حقوق ومسئولیتهای زنان در  سیاست بین المللی

 

*   حقوق ومسئولیتهای زنان در امور دفاعی ونظامی

 

*   موانع دستیابی زنان به پستهای مدیریتی  

 

*   مشکلات اصلی زنان کشور

 

*   ضمایم

 

 

پیدایش وتطور خانواده وموضع زن در خانواده از خلقت آدم(ع) تا قبل از اسلام

 

وضعیت تکوینی

 

خلقت اولین زوج انسانی

 

یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها و بث منهما رجلا کثیرا و نساء) نسا/1

 

ای گروه مردمان بپرهیزید از پروردگارتان که شما را از نفسی واحد آفرید و از همان نفس زوج او را خلق نمود و از آن دو تن خلقی بسیار از مرد و زن در اطراف عالم پراکنده ساخت.1)

 

با توجه به آیه فوق خلقت آدم (ع) و جفت وی حوا (س) مبدا پیدایش خانواده انسانی می باشد. بر همین اساس شایسته است به خلقت اعضاء  اولین خانواده تاریخ بشریت نظری اجمالی انداخته شود. در این رابطه ثقلین تنها منابع مورد اعتماد، جهت تحقیق در مورد نخستین واحد بشری می باشند. لازم به تذکر است بر خلاف دیدگاههای مادی که در بعضی فرضیه های مبهم و ناقص، انسان را از نسل حیوانات فاقد شعور معرفی می نماید. قرآن و احادیث برای بشر کرامتی خاص تا حد خلیفه اللهی قائل می باشند. قرآن کریم آفرینش اولین جفت بشری را به این صورت بیان می نماید که: خداوند تبارک و تعالی به فرشتگان مژده داد که جانشینی برای خود در روی زمین قرار  میدهد و سپس آدم (ع) را از گل آفرید و از روح خود در او دمید.2) حجر/28-29 سپس تمامی اسماء را به وی تعلیم کرد و به آدم دستور داد تا اسماء‌ را به ملائکه عرضه دارد،‌ آدم (ع) نیز در جایگاه معلم فرشتگان،‌اسماء‌ را به ملائکه تعلیم داد.3) بقره/31

 

مقام خلیفه اللهی، دانستن اسماء و اسرار الهی، نیروی انتزاع عقلانی و آزادی و اختیار در سیر بسوی کمال،‌ همه و همه ممیزاتی بود که انسان را از سایر موجودات جدا ساخته و منجر به ادای احترام و سجده ملکوتیان و به تسخیر در آمدن عالم خاکی در برابر وی شد و تنها موجودی که از تواضع در مقابل آدم(ع) سرباز زد ابلیس بود که همواره به کار اغوای آدم و فرزندانش اشتغال خواهد داشت.

 

خداوند کریم پس از آفرینش وجود تعالی آدم ابوالبشر بر اساس آیه اول سوره نساء، جفت وی حوا را از خمیره او خلق نمود که در سرشت و ماهیت عینا همچون آدم (ع) بود و به همین دلیل وی نیز به منظور خلیفه اللهی و آموزش اسماء و تعلیم آن به فرشتگان و نیز سجده ملائک خلق گردید و با استناد به آیه بیست و یک سوره روم ،‌آدم (ع) هرگز بدون انس با حوا به آرامش و سکون دست نمی یافت. 4) بدین ترتیب اولین خانواده تشکیل یافت.

 

 

مقایسه میان دیدگاه قران و عهد عتیق در باره حوا (س)

 

با توجه به آیات 19تا 23سوره اعراف5) مشاهده میشود که به آدم و حوا یکسان خطاب شده و در تمام مراحل حوا نیز به اندازه آدم نقش فعال دارد و نیز نشانگر این مهم است که زوج اولیه پا به پای یکدیگر و درکنار هم این مراحل سرنوشت ساز را طی کرده و در هیچ مرحله ای زن بعنوان وسوسه کننده و فریب دهنده مطرح نشده است و لذا قرآن کریم هیچگاه حوا را بطور جداگانه مورد مؤاخذه قرار نداد. و نیز طلب استغفار آن دو هم بصورت تثنیه آمده است. پس از استغفار، خداوند توبه آدم و جفتش را پذیرفت و هدایتش فرمود و وی را به مقام نبوت برگزید در کلیه آیات مربوطه بجز چند مورد که به نفس انسانی فارغ از جنسیت وی باز میگردد ،تمامی ضمائربصورت تثنیه آمده است.

 

در عهد عتیق 6) آمده است خداوند گفت: خوب نیست آدم تنها باشد من یک یار مناسب برای او خلق می کنم و خداونند او را خواب کرد و یکی از دنده های او را برداشت و زن را خلق نمود000

 

در فصل سوم 7) درباره هبوط آدم آمده است 000 مار به زن گفت:آیا خداوند گفته نباید از هیچ میوه ای بخورید زن گفت: نه خداوند گفته که شما نباید به میوه وسط باغ دست بزنید چون خواهید مرد مار گفت: شما مطمئنا نخواهید مرد ولی چشمانتان باز شده و مانند خدا خوبی و بدی را خواهید شناخت. زن با وسوسه مار از آن خورد و مقداری به همسرش داد او نیزخورد پس چشمانشان باز شد و متوجه شدند که عریان هستند پس از برگهای انجیر برای  خود پوشش تهیه نمودند000 خداوند به آدم خطاب نمود آیا شما از درخت ممنوعه تناول کرده اید؟ آدم گفت: زنی که تو اینجا پهلوی من گذاشتی  به من مقداری از میوه درخت را داد و من خوردم. خداوند به زن گفت:‌ این چه کاری بود که کردی؟ زن گفت:‌ مار مرا فریب داد و من خوردم. پس از نفرین مار، خداوند به زن میگوید:‌ من درد تو را در بدنیا آوردن زن افزایش خواهم داد، تو با درد، زایمان خواهی کرد، علاقه تو برای شوهرت خواهد بود و او بر تو حاکمیت خواهد داشت، آدم و حوا از بهشت اخراج و به زمین هبوط می کنند.))

.قران کریم در مورد تناول آدم و حوا از شجره ممنوعه هردو را مسئول دانسته و تفاوتی قائل نمیشود.در حالیکه در عهد عتیق مقصر اصلی زن است که فریب شیطان را میخورد و آدم را فریب میدهدو برای همیشه دچار نفرین الهی  میشود. طبیعیست که با این دیدگاه زن منشاء تمام بدیها و معصیتها باشد

نوشته شده در شنبه ۳۱ تیر ۱۳۸٥ساعت ٩:۳۱ ‎ق.ظ توسط فریبا احمدی نظرات ()


 Design By : Pichak