فریبا احمدی اپتومتریست و مدرس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

1) بهار زیبای من !

 

بهار می آید

زیبا ، فریبا ، باشکوه ، سبز ، آبی،  سپید ، صورتی

زیباتر از همیشه ، سبزتر از همیشه ، صورتی تر از همیشه

همیشه در بهار عاشق می شوم!

......

2)  سلام بهار

کجائی ، چه می کنی

دلم برایت یک ذره شده است

مدتهاست منتظر تو هستم ...

اینجا از دیروز برف می بارد

زمستان بیداد می کند

بیچاره زمستان ! نمی داند ما بهاری هستیم

نمی داند در سردترین و برفی ترین روزهای سال ، باز تورا در قلب و ذهنم می بینم

 

3) آه بهار زیبا !

بهار دلکش ! بهار مهربان !

بیا و مرا بهاری کن!

بیا و مرا رها کن !

بیا و روح مرا در چشمه سار وجودت شستشو بده

بیا و قلب خسته مرا شکوفا کن !

بیا و مرا با نام مقدس خودت شیدا کن !

بیا و شکوفه های قلب مرا زیبا کن !

بیا و روح مرا با شکوفه های سپیدت معطر کن .

 

4) چشمهای من بیقرار توست

روحم ، روح تشنه ام تو را صدا می زند

دستهایم منتظر نوازش شکوفه های توست

بهار رویائی کجائی؟

می دانم، می دانم

تو به من از من نزدیکتری !

بهار درچشم های من سوسو می زند

بهار در قلب های تو جاری شده است

بهار از لب های او سرازیر شده است

بهار روح مرا پرواز می دهد و به اوج می رساند

 

5) بهار من!  بهار زیبای من !

بیا و مرا بهاری کن

بیا و چشمهای منتظر مرا بهاری کن

بیا و قلب مرا پر از عطر شکوفه های بهاری کن

من در پشت همه رنگها و نورها وآوازها و آداب و رسوم عید تو را می بینم

اگر بیائی ، زیباترین شعرهایم را برایت خواهم سرود

اگر بیائی , زیباترین خوابهایم را برایت خواهم گفت

 

 

 10) بهار من ! بهار زیبا ، بهار رویائی ، بهار جاویدان !

بعد از تو ترسی نیست ، مرگی نیست ، زمستانی نیست

بعد از تو هرچه هست شادی و زیبائی است ،

 نور و روشنائی است ، عشق و سرور است ، بهار جاویدان است ...

بیا و مرا ببخش

بیا و مرا بهاری کن

آن چنان که خودت دوست داری

آن چنانکه خودت می پذیری

ای بهار ! ای خدای بهار...

آه ! آه شوقا الی من یرانی و لم اره ...


یا مقلب القلوب و الابصار ، یا مدبر اللیل والنهار ،

یا محول الحال و الاحوال ، حول حالنا الی احسن الحال

 

The spring is coming , my lovely spring ! Magical spring

1The spring is coming, beautiful spring

Beautiful, charming , glorious, green, blue, white& pink

More beautiful than ever, greener than ever, pinker than ever

I always fall in love on spring

 

.2Hi Spring
Where are you dear ?, what are you doing

I missed you so much
 I'm already waiting for you

Here is snowing since yesterday
 Winter is glaring
Poor winter!  It does not we are springy

It dose not know that I see you  in my heart and in the coldest and most snowy days of the year

 

3Oh beautiful spring

Attractive spring !compassionate Spring
Please Come! & make me vernal now
Come and set me free now
Come and wash my soul in your spring now
Come and flourish my sad & tired heart
Come and enamore me with your Holy Name now
Come and make beautiful my heart blossoms now
Come  and perfume my soul with your  white blossoms now

4My eyes  are restless for you
My soul, my thirsty soul calls you
my hands  wait for your blossoms’ caress
Where are you my  dreamlike & romantic Spring
I know, I know
You're closer to me than I am
spring  flickers in  My eyes
Spring is in your heart

Spring flows from her lips

Spring is in his hands

My soul will fly to the ascension by spring

 

 5My spring! My Precious Rose Spring
 please come just now & make me vernal

Come and make vernal my waiting eyes now

Come and  fill my heart with the fragrance of spring‘s blossoms now
I can see you in the all colors,lights, sings & New Year'sDay Norouz's customs
If you come, I'll sing my most beautiful poems
If you come, I'll tell you my most beautiful dreams

If you come , I ‘ll stop all my cries…

If you come

 ...

Be Spring , be vernal , become vernal

Believe Spring!Call spring, pray for it

See & watch Spring , you cannot deny it

Hear & listen to the Spring , you can’t neglect it

Speak with Spring, it is yours

Know & understand Spring , it is in you…

Feel & touch Spring , it is closer to you

Pray & fly by Spring , it is yourself

What are you doing ? what are you going ? what are you searching for

It is not in other place ,other time,  other one, other man or lady !

Spring is within you , in your eyes, your hands, your face , your heart , mind & soul

Please see, please understand , that’s so easy & so important

If you see spring in yourself , you can congratulate that , you can celebrate Norous

I try to say & write: Happy spring !Happy Norous!

Happy new year ! Happy new world !

 Happy new mind ! Happy new deed!

I blessed this post spring Holy name for you ! It is magical! Please write your spring!

Oh spring ! Oh the God of spring !

Fariba- the end of winter – Ardabil , 27 esfand 1394

نوشته شده در جمعه ٢۸ اسفند ۱۳٩٤ساعت ٩:۱۱ ‎ق.ظ توسط فریبا احمدی نظرات ()


 Design By : Pichak