فریبا احمدی اپتومتریست و مدرس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

سلام ،چندروز است که مدیریت وبلاگ مرا تهدید!کرده که در این ماه خیلی زیاد نوشته ای ،باید بعضی از نوشته ها یا پیامها را حذف کنی ،تا بتوانی مطلب جدید بنویسی! من هم که دلم نمی آید هیچ کدامش را حذف کنم !...آخر حیف نیست ؟خلاصه ... آخر مطلب TMرا حذف کردم . پس اگر این روزها کمتر نوشتم تقصیر من نیست .

از دیروز ۲۲آذر ماه هفته پژوهش شروع شد .نمایشگاهی  هم جنب دانشگاه ما و در سالن تربیت بدنی دانشگاه محقق اردبیلی دیروز افتتاح شد که من هم بهمرا ه بقیه اعضای شورای پژوهش  آنجا بودم ،اکثر ادارات نیز فعالیتهاو دستاوردهای پژوهشی خود را در آنجا بمعرض نمایش گذاشته بودند .ما شاا... چقدر پژوهش ...،براستی وقتی همه جا بحث و صحبت از پژوهش است و همه جا هم دارد پژوهش میشود و قرار است بدون پژوهش هیچ تصمیمی نگیریم (شعار این هفته ) چرا تغییر چندانی در بهبود وضعیت ما مشاهده نمی شود ؟ شاید این هم موجی است و مدیست ! مثل بقیه موجها که زمانی رایج میشود و زمانی از یاد میرود (البته اگر مد هم باشد لااقل مد خوبی است !). شاید در پژوهشها ی ما اولویت بندی  لازم انجام نمیشود (همان نیازسنجی مشهور)،شاید از نتایج تحقیقات استفاده ای نمیشود و ما ( مدیران ما )اعتقادچندانی به نتایج تحقیقات ندارند و ما با وجود آگاهی از آخرین نتایج علمی و تحقیقی  همان روشهای معمول و فدیمی را که به آنها عادت کرده ایم و حال تغییر آنها را نداریم! انجام میدهیم ،شاید اساتید فقط برای تغییر وضعیت و ارتقا و... تحقیق می کنند ، شاید بودجه پژوهش آنقدر کم است ( جون صرفا بودجه دولتی است ) که اصلا برای محقق صرف نمی کند و شاید های دیگر که من نمیدانم ...بهر حال تنها راه نجات ما ، تنها راه اصلاح و پیشرفت ما ،علم و پژوهش واقعی است ومن اصلا در این مسئله شک ندارم .

پس هفته پژوهش بر شما مبارک.بهمین مناسبت من نیز تحقیقی را که در سال ۷۷  انجام داده بودم در چند قسمت برایتان خواهم نوشت .

                       بسم الله الرحمن الرحیم

  

الله نور السموات و الارض* مثل نوره کمشکوة فیها المصباح *المصباح فی زجاجه* الزجاجه کانها کوکب دری یوقد من شجرة مبارکة زیتونه*لاشرقیه و لا غربیه یکاد زیتها یضئی و لولم تمسسه النار* نور علی نور* تهدی الله لنوره من یشاء و یضرب الله الامثال للناس و الله بکل شی علیم*

 

                                                                            سوره نور/ 36

 

خداوند نور آسمانها و زمین است،مثل نور خداوند همانند چراغدانی است که در آن چراغی پرفروغ پور باشد آن چراغ در حبابی قرار گیرد ،حبابی شیشه ای ،شفاف،درخشنده همچونیک ستاره فروزان،این چراغ با روغنی افروخته می شود که از درخت پربرکت زیتونی گرفته شده که نه شرقی است و نه غربی،(آنچنان روغنش صاف و خالص است)نزدیک است بدون تماس با آتش شعله ورشود،نوری است بر فراز نور،و خداوند هر کس را که بخواهد به نور خود هدایت می کند و خداوند به هر چیزی آگاه است.

 

بررسی  شیوع و  شدت عیوب انکساری در مراجعه کنندگان

به یک کلینیک اپتومتری در شهر اردبیل از سال 71 لغایت77

 

 

مجری طرح:فریبا احمدی،اپتومتریست و مدرس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

عضونویسندگان optiran – عضوانجمن علمی اپتومتری ایران

مسئول افتتاح اولین کلینیک اپتومتری دراستان اردبیل

 

 

اردبیل-راه دانشگاه-خیابان شهید یسری- بالاتر از دریاچه شورابیل- کدپستی56197

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

 

 

faribaahmadyopt.@yahoo.com

http://f-ahmady.persianblog.ir

 

                                                                       

    

      فهرست  جداول

 

 

فهرست جداول                                                                             صفحه

 

 

جدول شماره (1) توزیع فراوانی مطلق و درصد بیماران برحسبجنس......................................16

جدول شماره (2) توزیع فراوانی مطلق و درد بیماران برحسب محل سکونت............................17

جدول شماره (3) توزیع فراوانی مطلق و درصد بیماران برحسبسن........................................18

جدول شماره (4) توزیع فراوانی مطلق و درصد بیماران برحسب نیازشغلی آنها به دیددقیق..............19

جدول شماره (5) توزیع فراوانی مطلق و درصد بیماران برحسب شغل(به تفکیک)......................20

جدول شماره (6) توزیع فراوانی مطلق و درصدشکایت اصلی بیمارانبتنهایی و یا همراه................21

جدول شماره (7) توزیع فراوانی مطلق و درصدشکایت اصلی بیماران بطور خالص....................22

جدول شماره (8) توزیع فراوانی مطلق و درصد بیماران برحسب سابقه بیماری..........................23

جدول شماره (9) توزیع فراوانی مطلق و درصد بیماران برحسب استفاده از عینک......................24

جدول شماره (10) توزیع فراوانی مطلق و درصد دید چشم راست بیماران بدون عینک.................25

جدول شماره (11) توزیع فراوانی مطلق و درصد دید چشم چپ بیماران بدون عینک....................26

جدول شماره (12) توزیع فراوانی مطلق و درصد دید چشم راست بیماران با عینک قبلی...............27

جدول شماره (13) توزیع فراوانی مطلق و درصد دید چشم چپ بیماران با عینک قبلی.................28

جدول شماره (14) توزیع فراوانی مطلق و درصد انحرافات مخفی و آشکار بیماران....................29

جدول شماره (15) توزیع فراوانی مطلق و درصدنقطه نزدیک تقارب بیماران............................30

جدول شماره (16) توزیع فراوانی مطلق و درصد  رتینوسکوپی چشم راست بیماران....................31

جدول شماره (17) توزیع فراوانی مطلق و درصد رتینوسکوپی چشم چپ بیماران.......................32

جدول شماره (18) توزیع فراوانی مطلق و درصد نتیجه ساجکتیو چشم راست بیماران..................33

جدول شماره (19) توزیع فراوانی مطلق و درصد نتیجه ساجکتیو چشم چپ بیماران.....................34

جدول شماره (20) توزیع فراوانی مطلق و درصدشدت عیوب انکساری بیماران.........................35

جدول شماره (21) توزیع فراوانی مطلق و درصد میزان ارجاع بیماران به سایر مراکز درمانی.......36

جدول شماره (22) توزیع فراوانی مطلق و درصد مراکز ارجاع بیماران.................................37

جدول شماره (23) توزیع فراوانی مطلق و درصد دید چشم راست بیماران با عینک جدید...............38

جدول شماره (24) توزیع فراوانی مطلق و درصد دید چشم چپ بیماران با عینک جدید.................39

جدول شماره (25) توزیع فراوانی مطلق و درصد دیدهر دو چشم بیماران با عینک جدید................40

جدول شماره (26) توزیع فراوانی مطلق و درصدنحوه درمان  بیماران...................................41

جدول شماره (27) توزیع فراوانی مطلق و درصد نتیجه آفتالموسکوپی بیماران...........................42

جدول شماره (28) توزیع فراوانی مطلق و درصدتشخیص افتراقی عیب انکساری بیماران............3 4

  

چکیده

این پژوهش  یک مطالعه توصیفی است که با توجه به اهمیت روزافزون بینائی در عصر ارتباطات و رایانه و به منظور بررسی شیوع و شدت عیوب انکساری در مراجعین به مرکز اپتومتری پژوهشگر در طی 7 سال (71 لغایت 77) انجام گردیده است.نمونه ها شامل 264 پرونده است که مراجعین از شهر، روستاها و یا حومه شهرستان اردبیل بوده و شغل آنها با توجه به نیاز آنها به دید دقیق در دور، نزدیک،هر دو ویا هیچکدام متفاوت است.

ابزارگردآوری داده هاابتدا شامل شاخصهای پرونده بیمارو سپس پرسشنامه ای با29 سوال شامل مشخصات دموگرافیک ،شرح حال، نتیجه تستهای سابجکتیو،ابجکتیو تشخیص عمومی و افتراقی می باشد.

برای اجرای این پژوهش،محقق با استفاده از پرونده های موجود بیماران(13000 مورد)264 نمونه را به روش سیستماتیک منظم انتخاب و از روی سوالات و نتایج معاینات کلینیکی، اطلاعات لازم را استخراج ،پرسشنامه مربوطه را تکمیل و با استفاده از نرم افزار آماری spss-  winآنالیزانجام وسپس نتایج مطالعه مشخص گردید.

نتایج پژوهش نشان داد که حدود 4/50%از مراجعین زن و 6/49% مرد بوده، بیش از95% نمونه ها از شهر و حدود 4% از روستاها و حومه شهر بودند.اکثریت نمونه ها بین 10 تا 20 سال داشتند و شکایت اصلی بینائی یا c.v.c 3/27% تاری دید و 25% سر درد بتنهایی یا همراه با سایر علایم بوده و حدود 88% بیماران نیز بدون شکایت خاص بینایی مراجعه کرده بودند.بیشترین طیف مراجعین دانش آموزان با 39% بودند ،از نظر تاریخچه و سوابق قبلی  بیماری،(3/88%) سالم بودند 53% قبلا از عینک استفاده می کردند،اکثریت افراد عینکی شماره ای حدود25/0 ± تا 2 ± داشتند،از نظر حدت بینائی(V.A) بیش از 60% دید قابل قبول در حدود10/7 تا 10/10 بدون عینک داشتند در حالیکه بااستفاده از عینک  میزان دید به 36% افت می کرد.

Covertest (تست پوشاندن) در فاصله نزدیک حدود 91% مراجعین را بدون انحراف مخفی) orthophoria)وحداکثرفوریا را Exophoria انحراف مخفی به خارج)برآورد می کند.

ازنظر رتینوسکوپی بیش از43% از بیماران دارای عیب انکساری(دوربینی یا نزدیک بینی) پایین (2- 25/0) و حدود18% نیز همراه با آن استیگماتیسم پایین در محور180 درجه داشتند.تست Subjective نیز نتیجه رتینوسکوپی راتایید کرد.

در تشخیص عمومی hypermetropia (دوربینی خالص)حدود 2/18% و  myopia (نزدیک بینی )11% مشخص گردید در تشخیص افتراقی 2/35% دوربین 3/16% نزدیک بین و8/46% آستیگمات بوده اند در تشخیص شدت عیوب انکساری بیش از3/27% رادوربینی پایین و5/34% راآستیگماتیسم پایین به خود اختصاص داده است.

در 78% موارد لزومی به ارجاع بیماران به سایر مراکز نبوده و حد اکثر ارجاع نیاز به مراجعه به پزشک عمومی با 10% موارد و4% نیاز به ارجاع به جراح و متخصص چشم داشتند که ارجاع شدند.

حدود 75% از بیماران با عینک تجویز شده توسط اپتومتریست به دید نرمال 10/7 تا10/10 رسیده و 21% نیز نیازی به تجویز عینک  نداشتند.3% از بیماران با وجود تجویز عینک از دید10/1 تا10/7 اصلاح شده اند.در مجموع 96% با و یا بدون تجویز عینک جدید به دید 10/7 تا10/10 رسیدند.برای 29% تجویز عینک برای اولین بار و به صورت undercorrection (کمترین شماره)8% بصورت full correction (اصلاح کامل)شده واکثریت نمونه ها(حدود8/34%)نیاز به تعویض عینک داشتند. بقیه موارد نیاز به ارجاع، مشاوره،توصیه های بهداشتی لازم،توجیه اطرافیان،تمرینات ارتوپتیک،patch وآمبلیوپ تراپی داشتند.برای 4/6% بیماران استفاده از عینک قبلی بهمراه سایر توصیه ها پیشنهاد شد.درافتالموسکوپی بیش از 96% ته چشم نرمال داشته اند.پیشنهاداتی در زمینه لزوم دقت بیشتر و استفاده از refraction در تجویز عینک،انجام معاینات ادواری ومنظم همه افراد بالاخص کودکان و دانش آموزان،لزوم افزایش آگاهیهای بهداشتی(بااستفاده ازرسانه ها) توجیه مربیان و والدین در جهت ارجاع بیماران مبتلا به سردردجهت معاینات دقیق چشمی ارائه شده است.

این پژوهش درسال77 باتصویب شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل شروع،بمدت 2 سال بطول انجامیده و در سال 79 توسط مدیر گروه اپتومتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با درجه بسیار خوب مورد تایید فرارگرفته ودردومین همایش سراسری علوم پزشکی در شهریور82 بصورت کارگاه دردانشگاه آزاداسلامی اردبیل ارائه شده است.

 واژه های کلیدی:دوربینی،نزدیک بینی،آستیگماتیسم و عیوب انکساری

 

 


 

نوشته شده در یکشنبه ٢۳ آذر ۱۳۸٢ساعت ۱٢:٠۸ ‎ب.ظ توسط فریبا احمدی نظرات ()


 Design By : Pichak