فریبا احمدی اپتومتریست و مدرس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

 

ديوانه تو ،دل را چه کند؟

 

دل رفت و دوست رفت،ندانم که از پس دوست روم يا از پس دل؟

گفتا که به سرم ندا آمد که از پس دوست شو که عاشق را دل از بهر يافت وصال دوست بايد.چون دوست نبود،دل را چه کند؟

پير هرات

 

داوود پيغمبر(ع)گفت: خدايا! اعضاء تن را با آب بشويم تا از پليدی پاک شود،دل را با چه بشويم تا از غير تو پاک گردد؟

فرمان داد:دل را به آب حسرت و اندوه بشوی تا بپاکی بزرگ رسی!

گفت:خداوندا! حسرت و اندوه از کجا آرم؟

فرمود:ما خود اندوه فرستيم ولی به شرطی که دامن در دامن اندوهگينان بندی!

پرسيد بارالها!نشانی آنها چيست؟

گفت:همه روزه آفتاب را می نگرند تا کی فرو شود و پرده شب انداخته شود تا ايشان در خلوتگاه کوبند و همه شب خروشان و سوزان و گريان با نياز و گداز روی بر خاک نهاده و به آواز مرا می خوانند.

در آن حال از خالق عالم ندا آيد که ای جبرائيل و ميکائيل! تسبيح بگذاريدکه آواز سوخته ای می آيد، هر چند بار گناه دارد ليکن در دل،درخت ايمان دارد و در آب و گل او مهر ما سرشته!فرشتگان مقرب که از آن روزگار که در وجود آمدند تا رستاخيز،دست در کمربندگی زده اند و فرمان را چشم نهاده و در آرزوی يک نظر می سوزند ،انگشتان حسرت در دهان حيرت گرفته اند که اين چيست؟ خدمت اينجا!و محبت و دوستی آنجا!دويدن و پوشيدن بر ما و رسيدن و ناديدن ايشانرا!

از حضرت جلال و قادر متعال به آنها جواب می رسد

که نهاد آنان معدن سوز و مکان اندوه است.

 

بی جمال سوز دردی،نام دين هرگز مبر      بی جمال شوق و وصلی،تکيه برايمان مکن

در خم زلفين جاناويزجانان روز وصل      جز دل مسکين خون آلود را قربانی مکن

 

 

تتجافی جنوبهم عن المضاجع دوستان او همه روزه آفتاب را نگرند تا کی فرو شود و جهانيان در خواب روند و آنان با او راز گويند چشمهايشان چون ابر بهاران ،دلهاشان چون خورشيد تابان،رويهاشان از بی خوابی برنگ زعفران.

اويس قرنی قدس سره چون شب درآمدی گفتی:

هذه ليلةالرکوع، هذه ليلة السجود، يا برکوعی يا بسجودی شب به آخر آوردی گفتند:ای اويس چون طاقت می داری شبی بدين درازی بر يک حال؟

گفت :کجاست شب دراز؟ کاشکی ازل و ابد يک شب بودی تا با سجودی به آخر بردمی، نه سه بار در سجود سبحان ربی الاعلی سنت است، ما هنوز يکبار نگفته باشيم که روز آيد!

 

تفسير کشف الاسرار

 سلام

امروز، نه ديشب همه منتظر رويت ماه  بودند اما عيد نيامد! چه بهتر !غنيمت است يکروز ديگر هم روزه ميگيريم ،نه خود را شبيه روزه داران ميکنيم . حيف است رمضان برود...

 به مناسبت استقبال عيد سلسله مطالبی را خواهم نوشت تحت عنوان عشق.

حتما بخوانيد 

                عيد بر عاشقان مبارک باد 

 

نوشته شده در سه‌شنبه ٤ آذر ۱۳۸٢ساعت ۱٢:٥٦ ‎ب.ظ توسط فریبا احمدی نظرات ()


 Design By : Pichak