فریبا احمدی اپتومتریست و مدرس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

بيمار تو

 

در حديث موسی (ع) می آيد که حق سبحانه و تعالی موسی را گفت:

 يا موسی!من بيمار بودم چرا به پرسش من نيامدی موسی گفت:ای بار خدای! تو نيز بيمارشوی ؟!

گفت:هر آن وقتی که کسی از آن من بيمار شود چنان استی که من بودمی و هر که ايشان را فرا پرسد،همچنان استی که مرا پرسيدی.

گفت:ای بار خدای!آن که بود؟

گفت:آنکه فلان جای ،فلان کس بيمار بود و راه فرا هيچ کس نمی دانست مگر فرا من.نه مادر و پدر داشت که بديشان بناليدی و نه خواهر و برادری داشت که حاجتی بديشان برداشتی و نه طاعت و عبادت که به حق آن بر ما قسم دادی،شکسته دل و بسته زبان،چشم در هوا می گردانيد و راه فرا هيچ کس نمی دانست مگر ما.هر گه که چنان کسی بيمار گردد و کسی آن کس را زيارت کند همچنان باشد که مرا زيارت کرده باشد که ما را با اين شکسته دلان کارهاست که با مطيعان و عابدان نيست.

روضةالمذبنين

 

*ای مردم دانيد دردتان چيست و دوايتان چيست؟

ان دائکم الذنوب و دوائکم الاستغفار

رسول اکرم(ص)

 

در هر پوستی،دوستی و در هر گليمی،کليمی

 

رسول اکرم(ص) فرمود بسيار ژوليده موی ،خاک آلوده روی باشد با دو جامه کهنه که از او هيچ حساب نگيرند،اگر سوگند بر خدای دهد ،خدای تعالی سوگند او را راست گرداند(هر چه از خدای خواهد بدهد)

زنهار تا بدلق کهنه و جامه ژنده ننگری و دلهای شکسته را حقير نشمری که خزانه پادشاه است،نقد محبت در وی وديعت نهاده و اين صدا و ندا بعالم درداده که

« مرا در قلوب شکسته بيابيد»

حق را در هر پوستی دوستی است و درهر ژنده ای،زنده ای و در هر گليمی،کليمی.

پير رومی درين معنی گويد:

پيش آن چشمی که بازورهبر ست  هرکليمی را گليمی دربرست

گرتورا بازست آنديده يقين    زيرهر سنگی يکی سرهنگ بين

چونکه گنجی است درعالم مرنج هيچ ويران رامدان خالی زگنج

 

ای عزيز!دين از درويشان خراب دل طلب کن که شاهان پيوسته گنج در ويرانه نهند و نقد معرفت از ژنده پوشان سوخته جگرجوی که بازرگانان جواهر قيمتی در جامه های کهنه پنهان کنند...

 

الرسالة العليه

 

 

 

 

نوشته شده در سه‌شنبه ٤ آذر ۱۳۸٢ساعت ۱٠:۳۱ ‎ق.ظ توسط فریبا احمدی نظرات ()


 Design By : Pichak