فریبا احمدی اپتومتریست و مدرس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

 

ای قدس !ای قلب ما!ای عشق ما!

 ای خاک خوب ما،روزی ... ،روزی... بسويت خواهيم آمد، درختان زيتونت را سبزتر از هميشه خواهيم کاشت، باغهای نارنج ات را نارنجی تر از هميشه درست خواهيم کرد، سيمهای خاردارت را خواهيم بريد،به بچه هايت گل خواهيم داد.

ای منزلگه شبانه رسول!

امروز چه ديوان پستی در سرزمين مقدست  نشسته اند،بچه هايت را چگونه آواره کرده اند،اما ...رهبران سازشکار و خيانت پيشه عرب خاک ترا به چه قيمتی معامله می کنند؟ از کيسه کدامين خليفه می بخشند؟با چند دلار اشکهای بچه های ترا، خونهای رزمندگانت را وآههای زنانت را می فروشند؟ به چه بهايی قلمهايی را که برای سبز شدن تو سرخ شده اند معامله می کنند؟ دربدری فرزندانت را چند می دهند؟

ای قدس ،ای قبله نخست!

ای دياری که هرجايت عطر پيامبری دارد ترا چسان می فروشند؟

اما،اما مگر تا روز قدس هست، تو ميميری؟ تا امروز ايران فردا فلسطين است ،تو ميميری؟ تابچه های سنگريزه بدستت هست ، تو می ميری؟

نه تو همچنان سرافرازی! همچنان کعبه عشقی! همچنان پاک ايستاده ای، مگر ناپاکان می توانند دريا را آلوده کنند.

بگذار پشت ديوارهای فولادی دلقکان بنشيند و لب تکان بدهند،بگذار هرروز طرح بريزند،اما مگر نه اينکه خانه عنکبوت سست ترين خانه هاست .مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء کمثل العنکبوت اتخذت بيتا وان اوهن البيوت لبيت العنکبوت سوره عنکبوت /کريمه 41

در جايی دور از اينجا در کربلا و در زمانی بسيار دور در عاشورا مردی فرياد زد  هيهات مناالذله

دور باد ذلت از ما وامروز هم بچه های تو در هر جا که باشند ،چه در زير چادرهای  کهنه به بازی کردن با گلوله ها مشغول باشند و چه در جايی دور از تو در ايران که از همه جا به تو نزديکتر است بسر برند هيهات منا الذله را ياد می گيرند.

ای قدس،ای پاک،

روزی باز خواهيم آمد،

روزی نميدانم کی،اما خوب می دانم يکی از همين روزهاست که چکمه های آهنی مان را بپا می کنيم،عصاهای آهنی مان را بدست می گيريم و کلاههای آهنی مان را بر سر می گذاريم...سالها می گذرد..،چکمه هايمان پاره می شود، عصاهايمان می شکند کلاههايمان سوراخ می شود،اما همچنان بسويت می آييم و تو آغوشت را برروی فرزندان خونين و پاکت می گشايی.

ای قدس ،ای دور نزديک ،ای دور آشنا،

روزی آزادت خواهيم کرد و چنان آزادت خواهيم کرد که ديگر هرگز از دست ندهيمت...

 

اردبيل - فريبا احمدی

 

نوشته شده در سه‌شنبه ٤ آذر ۱۳۸٢ساعت ۱٠:٢۱ ‎ق.ظ توسط فریبا احمدی نظرات ()


 Design By : Pichak