فریبا احمدی اپتومتریست و مدرس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

بعد از تو

 

بعد از تو چشمهایم  تاب گریستن نداشت

بعد از تو چشمهایم  آب گریستن نداشت

گریستن که نه ! نای نگریستن هم نداشت !

 

بعد ازتو ، بهشت را در بهارو

بهار را در بهشت دفن کرده ام

بعد ازتو ، بهشت را در بهار و

بهار را در بهشت دفن کرده ام

آیات مهربان چشمهای پرستاره تورا ختم کرده ام

 

بعد از تو  ای امام من !

کز کوثر کلام تو شعر من سترگ

ای ماهتاب پیشانی بلند تو رشک آفتاب

لبختد و خنده را به چهره افسرده ام اخم کرده ام

 

بعد از تو ای امید من !

ای طنین ترنم باران ، وامدار نگاه تو

ای طنین ترنم باران ، وامدار نگاه تو

به آن آخرین نماز پر از رمز و راز تو

گم گشته ام  زخویش و سویدای سینه ام زخم کرده ام

گوئیا که خودم ، خودم را دفن کرده ام ...

   فریبا احمدی

I am waiting for my salvation from June half ( khordad half)

(Imam Khomeini)

You are alive forever, because you are eternal in our heart


June is rose month for you but it was so hard & painful for us, we lost our main leader, our soul, our heart on the June half ( 14th khordad)

 

love in Absence

How should not I mourn, like night , without His day & the favour of His day-illuming countenance ?

His unsweetness is sweet to my soul : may my soul be sacrificed to the Beloved who grieves my heart!

I am in love with grief & pain for the sake of pleasing my peerless King.

Tears shed for His sake are pearls, though people think they are tears.

I complain of the soul of my soul , but in truth I am not complaining : I am only telling .

My heart says it is tormented by Him, & I have long been laughing at its poor pretence.

Do me right, O Glory of the righteous ,O Thou Who art the dais, & I the threshold of Thy door!

Where are threshold & dais in reality ? Where the Beloved is , where are we & I ?

O Thou Whose soul is free from we & I , O Thou Who art the essence of the sprit in men & women, when men & women become one ,Thou art that One; when the units are wiped out ,lo , Thou art that unity.

Thou didst contrive this I & we in order to play the game of worship with Thyself,

That all I ‘s & thou ‘s might become one soul & at last be submerged in the Beloved.

Rumi

 After you

After you I can't control my eyes, my tears

After you I missed yourself  & my self

After you I have lost heaven on the spring

& spring in the heaven

After you I lost your shining & full of stars eyes

Oh my main soul! God's soul , Ruhollah

After you it seems that I have died & I have buried myself

I forget you & your way & values never

Fariba Ahmady

نوشته شده در یکشنبه ۱٦ خرداد ۱۳٩٥ساعت ٢:۱٦ ‎ق.ظ توسط فریبا احمدی نظرات ()

Rajab is the month of forgiveness

& tonight The first Friday’s night in Rajab  calls The night of dreams & wishes!

I missed you my lord

I missed  myself

I missed  my soul

  I missed my heart

I missed my pray & cry

Please pray everyone, everywhere

همه روزها و لحظات برای انسانهای مبارک مبارک است

اما این روزها زیباترین روزها و شبها و ماههای خدا درراهند...

رجب چشمه ایست که همه ناپاکیها را می شوید.

امشب شب آرزوست

الشهر شهری ، العبد عبدی والرحمه رحمتی ...

ماه ، ماه من ، بنده بنده من و بخشایش ، بخشایش من است

یا من یملک الحوائج السائلین و یعلم ضمیرالصامتین ...

آرزوها را می دانی ، نگفته ها را می شنوی 

خاب الوافدون علی غیرک و خسرالمتعرضون الا لک و ضاع الملمون الا بک و اجدب المنتجعون الا من انتجع فضلک

هرکس به غیرتو امید بست ، ناامید شد ...

بابک مفتوح الراغبین :  درها باز است بر هرکس که بخواهد

عادتک الاحسان الی المسیئین : و شیوه تو احسان به بدکاران است

بازآ، بازآ ، هرآنچه هستی بازآ

گرکافرو گبر و بت پرستی،  بازآ!

این درگه ما درگه نومیدی نیست

صدبار اگر توبه شکستی بازآ...

Come, come ! whoever you are

Heathen, idolatrous or fire worshipper come

It does not matter

Ours is not a caravan of despair

come , even if you have broken your vow a hundred times

Come, yet again , come , come

 

شب ستاره

آن شب

        آن شب دور

                    آن شب ستاره                            هر دو

                                 تا سحر

                                            بیدار بودیم 

شمع می­گریست

                   و من می­گریستم

شمع می­خندید

                   و من می­خندیدم

شمع  می­لرزید

                  و من می­لرزیدم

شمع می­سوخت

                  و من می­سوختم

شمع می چرخید

                 و من می چرخیدم

 

شمع می­درخشید

                   و من می­درخشیدم

                                     شمع تمام شد

                                                      و من

                                                             هنوز   ماندم ...!         

    فریبا احمدی

That  night

That  far  night

That star  night

I was

and  only one  candle

that  we were awake  together till dawn


The candle  was crying 

&  I was crying

 

The candle  was laughing 

& I was laughing

 

The candle  was  vibrating

& I was  vibrating

 

The candle was burning

& I was burning

                                                                                             

 The candle was turning

& I was turning

 

 The candle  was  shinning

& I was  shinning

 

The candle was brightening

& I was brightening

 

The candle was ended

& I still remain

Fariba


یا من یعطی قلیل بالکثیر ، یا من یعطی من سئله ،

یا من یعطی من لم یسئله! و من لم یعرفه!! تحننا منه و الرحمه !!!

ای آنکه دربرابر کم ، بسیارمی بخشی ، ای آنکه به هرکس که بخواهد می بخشی و به هرکس که نخواهد!

و آنکس که تو را نشناسد! به دلیل مهربانی و بخشش ات ...

 

نوشته شده در جمعه ٢٧ فروردین ۱۳٩٥ساعت ٩:۳۱ ‎ب.ظ توسط فریبا احمدی نظرات ()

 

6) من منتظر بهاری دیگرم

دلم برای بهار لک زده است

روحم برای بهار بی قراری می کند

قلبم به شوق او تندتر می زند

آی بهار!  کجائی؟ چه می کنی؟

قرنهاست تو را می خواهم

تو را صدا می زنم

قلبم به شوق دیدار تو مثل گنجشکی بیقرار پر می زند

من بهاری ام ، نسبتی با زمستان و پائیز ندارم

من طولانی ترین برفها را با نام مقدس تو تحمل می کنم

من در سردترین و تلخ ترین شبهای زمستان تو را در خواب می بینم.

6.I'm waiting for another Spring6
I missed  that so much
My soul is impatient for that spring
My heart beats faster to that delight
My magical SPRING! Where are you

 What are you doing?I want you for centuries
I call you
My heart is impatient with passion to meet you Like a restless bird
I ‘m vernal, I love spring! I do not have relationship with winter & fall
I would endure the longest snow with your holy name
I dream my spring in the coldest and darkest nights of winter

 

7) بهار جادوئی !

 می دانم ! خوب می دانم بهار جادوئی است

من  بهار را باهمه وجود احساس می کنم

من رنگ بهار را با نهایت تیزبینی می بینم

من بوی بهار را با همه سلول هایم استشمام می کنم 

من روح بهار را با همه هستی ام ادراک می کنم

من زیبائی و شکوه و عظمت بهار را با همه وجود ستایش می کنم

بهار جاودانه است ، یگانه است ، بیکران است

 

7 .Magical spring ! I know it is magical! It’s miracle
I feel spring with my soul & heart
I see spring’s colors with my best Visual Acuity
I  smell the fragrance of spring with all  of my cells
I understand the spirit of spring with all  of my being
I admire the beauty, glory and elegance of spring with all of my being
Spring is eternal, unique & infinite

 

8 ) قرنهاست که روح من منتظر بهار است

به شوق دیدار او چشمهایم می بارد

برای حس حضورنام مقدس اش قلبم پراز ترانه و سرود می شود

من بهار را باهمه وجود تحسین می کنم

 من بهار را برهمه مبارک می کنم

من  همه را به دیدن ضیافت بهار دعوت می کنم

این پست دعوتی است برای همه  همه آنها که چشم و دلی روشن دارند

اگر اینجا بیائید بهار را می ستائید حتما نسبتی با بهار داشته اید.

حتما در ته قلب و روحتان عاشق بهارید...

 

8.My soul is waiting my spring for centuries

My eyes are crying to the delight of his meeting

My heart is full of song, mantra & pray by feeling the presence of his holy name
I admire spring with all of my being

I bless this spring to every one

I would invite everyone to see the spring’s celebration

This is an invitation to you & who has bright eyes, aware heart & wise mind

 If you come here to admire the spring, must have relationship with spring

I am sure you love spring in your deepest spot of your heart & mind

 

9) بهار را باورکن ، بهار را بیدارکن ، بهار را صدا بزن !

بهار در درون توست...

بگذار قلبت شکوفه بزند ، روحت سبز شود و ذهنت از خواب زمستانی بیدار شود

بهار زنده است ، بهار جاریست ، بهار در قلب تو جاریست !

زمستان را رهاکن !

بهار زیباست ، زیباتر از آنکه فراموشش کنی

بهاربزرگ است ، بزرگتر از آنکه انکارش کنی

بهار مهربان است ، مهربان تر از آنکه در غبارروزمرگی گم شود...

بهار بهانه ایست برای زندگی ، عشق ، پاکی ، سبزی ، زیبائی ...

بهار کافیست وقتی به بهار رسیدی ، چیز دیگر نخواهی خواست ...

آنگاه می توانی بهار را ، بهار خودت را جشن بگیری و به همه تبریک بگوئی ...

 

9.Believe spring! Wake Spring, Call spring
Spring is within you
Let spring blooms in your heart, be green your soul and awake your mind wake up from hibernation
Spring is alive, spring is flowing, spring is flowing in your heart
Forgive winter! Leave winter
Spring is beautiful, more beautiful than you forget it
Spring is great, greater than you deny it
Spring is gentle, affectionate than we lost it in  dust of routines
Spring  is an excuse to live, love, purity, growth, beauty
Spring is enough itself! When you find & reach to it, you won’t want something else
So you can celebrate spring, your spring and say congratulations to every one

 

10) بهار من ! بهار زیبا ، بهار رویائی ، بهار جاویدان !

بعد از تو ترسی نیست ، مرگی نیست ، زمستانی نیست

بعد از تو هرچه هست شادی و زیبائی است ،

 نور و روشنائی است ، عشق و سرور است ، بهار جاویدان است ...

بیا و مرا ببخش

بیا و مرا بهاری کن

آن چنان که خودت دوست داری

آن چنانکه خودت می پذیری

ای بهار ! ای خدای بهار...

 

10.My Spring! Beautiful spring, dreamy spring, eternal spring

After you, not fear, not death, not winter
What ever after you is joy and beauty

Light & illumination, love & happiness, eternal spring

Come & forgive me

Come & make me vernal now
As you love yourself
As you accept it
O Spring! O the God of Spring

 

Happy new year! Happy new world

 Happy new mind! Happy new deed

 

 Spring is within you ... in your mind ,my soul

Spring is in my eyes, in your hearts, in her lips, in his hands

In our souls , & in their dreams

Please believe Spring & be vernal

Fariba Ahmady

  آه ! آه شوقا الی من یرانی و لم اره ...

یا مقلب القلوب و الابصار ، یا مدبر اللیل والنهار ، یا محول الحال و الاحوال ، حول حالنا الی احسن الحال

فریبا احمدی - بهار95

نوشته شده در چهارشنبه ٤ فروردین ۱۳٩٥ساعت ٤:٤۳ ‎ق.ظ توسط فریبا احمدی نظرات ()

1) بهار زیبای من !

 

بهار می آید

زیبا ، فریبا ، باشکوه ، سبز ، آبی،  سپید ، صورتی

زیباتر از همیشه ، سبزتر از همیشه ، صورتی تر از همیشه

همیشه در بهار عاشق می شوم!

......

2)  سلام بهار

کجائی ، چه می کنی

دلم برایت یک ذره شده است

مدتهاست منتظر تو هستم ...

اینجا از دیروز برف می بارد

زمستان بیداد می کند

بیچاره زمستان ! نمی داند ما بهاری هستیم

نمی داند در سردترین و برفی ترین روزهای سال ، باز تورا در قلب و ذهنم می بینم

 

3) آه بهار زیبا !

بهار دلکش ! بهار مهربان !

بیا و مرا بهاری کن!

بیا و مرا رها کن !

بیا و روح مرا در چشمه سار وجودت شستشو بده

بیا و قلب خسته مرا شکوفا کن !

بیا و مرا با نام مقدس خودت شیدا کن !

بیا و شکوفه های قلب مرا زیبا کن !

بیا و روح مرا با شکوفه های سپیدت معطر کن .

 

4) چشمهای من بیقرار توست

روحم ، روح تشنه ام تو را صدا می زند

دستهایم منتظر نوازش شکوفه های توست

بهار رویائی کجائی؟

می دانم، می دانم

تو به من از من نزدیکتری !

بهار درچشم های من سوسو می زند

بهار در قلب های تو جاری شده است

بهار از لب های او سرازیر شده است

بهار روح مرا پرواز می دهد و به اوج می رساند

 

5) بهار من!  بهار زیبای من !

بیا و مرا بهاری کن

بیا و چشمهای منتظر مرا بهاری کن

بیا و قلب مرا پر از عطر شکوفه های بهاری کن

من در پشت همه رنگها و نورها وآوازها و آداب و رسوم عید تو را می بینم

اگر بیائی ، زیباترین شعرهایم را برایت خواهم سرود

اگر بیائی , زیباترین خوابهایم را برایت خواهم گفت

 

 

 10) بهار من ! بهار زیبا ، بهار رویائی ، بهار جاویدان !

بعد از تو ترسی نیست ، مرگی نیست ، زمستانی نیست

بعد از تو هرچه هست شادی و زیبائی است ،

 نور و روشنائی است ، عشق و سرور است ، بهار جاویدان است ...

بیا و مرا ببخش

بیا و مرا بهاری کن

آن چنان که خودت دوست داری

آن چنانکه خودت می پذیری

ای بهار ! ای خدای بهار...

آه ! آه شوقا الی من یرانی و لم اره ...


یا مقلب القلوب و الابصار ، یا مدبر اللیل والنهار ،

یا محول الحال و الاحوال ، حول حالنا الی احسن الحال

 

The spring is coming , my lovely spring ! Magical spring

1The spring is coming, beautiful spring

Beautiful, charming , glorious, green, blue, white& pink

More beautiful than ever, greener than ever, pinker than ever

I always fall in love on spring

 

.2Hi Spring
Where are you dear ?, what are you doing

I missed you so much
 I'm already waiting for you

Here is snowing since yesterday
 Winter is glaring
Poor winter!  It does not we are springy

It dose not know that I see you  in my heart and in the coldest and most snowy days of the year

 

3Oh beautiful spring

Attractive spring !compassionate Spring
Please Come! & make me vernal now
Come and set me free now
Come and wash my soul in your spring now
Come and flourish my sad & tired heart
Come and enamore me with your Holy Name now
Come and make beautiful my heart blossoms now
Come  and perfume my soul with your  white blossoms now

4My eyes  are restless for you
My soul, my thirsty soul calls you
my hands  wait for your blossoms’ caress
Where are you my  dreamlike & romantic Spring
I know, I know
You're closer to me than I am
spring  flickers in  My eyes
Spring is in your heart

Spring flows from her lips

Spring is in his hands

My soul will fly to the ascension by spring

 

 5My spring! My Precious Rose Spring
 please come just now & make me vernal

Come and make vernal my waiting eyes now

Come and  fill my heart with the fragrance of spring‘s blossoms now
I can see you in the all colors,lights, sings & New Year'sDay Norouz's customs
If you come, I'll sing my most beautiful poems
If you come, I'll tell you my most beautiful dreams

If you come , I ‘ll stop all my cries…

If you come

 ...

Be Spring , be vernal , become vernal

Believe Spring!Call spring, pray for it

See & watch Spring , you cannot deny it

Hear & listen to the Spring , you can’t neglect it

Speak with Spring, it is yours

Know & understand Spring , it is in you…

Feel & touch Spring , it is closer to you

Pray & fly by Spring , it is yourself

What are you doing ? what are you going ? what are you searching for

It is not in other place ,other time,  other one, other man or lady !

Spring is within you , in your eyes, your hands, your face , your heart , mind & soul

Please see, please understand , that’s so easy & so important

If you see spring in yourself , you can congratulate that , you can celebrate Norous

I try to say & write: Happy spring !Happy Norous!

Happy new year ! Happy new world !

 Happy new mind ! Happy new deed!

I blessed this post spring Holy name for you ! It is magical! Please write your spring!

Oh spring ! Oh the God of spring !

Fariba- the end of winter – Ardabil , 27 esfand 1394

نوشته شده در جمعه ٢۸ اسفند ۱۳٩٤ساعت ٩:۱۱ ‎ق.ظ توسط فریبا احمدی نظرات ()

 

پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم ) فرمود :

هرکس می خواهد بوی مرا استشمام کند پس گل سرخ (گل محمدی ) را ببوید 

The Prophet (peace be upon him and his progeny) said: Whoever wants to smell me smell rose

  بسم الله الرحمن الرحیم

و مبشرا برسول یاتی من بعدی اسمه احمد

وعیسی (س) بشارت می دهد به رسولی که بعد از او می آید و نامش احمد است .

امسال سال عجیبی است در سال میلادی جدید روز یکشنبه میلاد حضرت عیسی (سلام الله علیه )

روح و کلمه خدا بود و روز سه شنبه میلاد آخرین پیامبر رسول اکرم  محمد مصطفی (صلی الله )

فقط دو روز اختلاف در میلاد ...

من عاشق حضرت عیسی مسیح  (سلام الله علیه  ) هستم .

من عاشق محمد (صلی الله علیه و آله و سلم ) هستم .


عشق بی حد و حصر او جان مرا لبریز کرده است .

 زیبائی او  وجود مرا احاطه کرده 

و عطر گل سرخ او مرا  مدهوش و واله خویش کرده است ،

یاد او وجود مرا آرام و معطر  می کند

و نور مبارک او در قلب وچشمهای من جاری شده است . 

الله نور السموات و الارض

  مرده بدم زنده شم گریه بدم خنده شدم                     دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم

دیده سیر است مرا ، جان دلیر است مرا                  زهره شیر است مرا ، زهره تابنده شدم

 

 بعد ازعشق دیگر مرگی نیست ، غم و اندوهی نیست ، حسرت و دردی نیست ، هرچه هست شادی و زیبائی است ، نور و سرور است ...

 

زهی  عشق ، زهی عشق که ماراست خدایا خدایا !        

                                            چه نغز است و چه خوبست و چه زیباست خدایا خدایا !

چه گرمیم ، چه گرمیم از این عشق چو خورشید                

                                             چه پیدا و چه پنهان ،چه پیداست  خدایا خدایا !

زهی ماه ، زهی ماه ، زهی باده همراه

                                           که جان را و جهان را بیاراست خدایا !

میلاد رسول گل سرخ بر همه انسانها مبارک

میلاد مبارک او بر آسمان و زمین مبارک

میلاد مبارک او بر همه موجودات مبارک

 

و ما ارسلناک الا رحمه للعالمین

وجود مبارک او مایه رحمت و بخشش برای همه انسانها وهمه عوالم وجود و همه عالمها ست .

خدایا چگونه او را تعریف کنم که فرشته مقرب تو جبرئیل از رفتن با او در شب معراج باز ماند.

خدایا ای خداوند رحمان و رحیم ! به نام مبارک او ! 

به نام مقدس احمد که نام او در آسمان است و اسم مبارک محمد (ص) که نام او در زمین است

ز احمد تا احد یک میم فرق است              جهانی اندر این یک میم غرق است

 تو را سوگند می دهیم و از تو می خواهیم که مارا به بزرگی او و به رافت و عشق او ببخشی

و نور او را بر قلبهای ما بتابانی  که ما سخت محتاج اوئیم .  

خدایا چه می شد اگر او را به ما آن چنان که هست می شناساندی

که اورا کسی  کاملا نشناخت مگر تو  و تو را کسی کاملا  نشناخت مگر او  ...

بلغ العلی بکماله          کشف الدجی بجماله

حسنت جمیع خصاله        صلوا علیه و آله

 میلاد حضرت رسول اکرم( صلی الله علیه و آله و سلم )  و امام جعفر صادق ( علیه السلام ) مبارک!

I was dead, I became alive. I was weeping ,I became laughing

The power of love came , I became everlasting power

My eyes is satiated my soul is bold

I have the heart of a lion, I have become shining Venus

      Rumi

*Happy Birthday Ahmad!  (peace be upon him) his name in the heaven

 Happy Birthday  Mohammad !(peace be upon him) his name on the earth

 The greatest Prophet ,The Holy prophet(peace be upon him

The last messenger of God

Happy Birthday love prophet

Happy Birthday Rose prophet

 To everyone, everywhere at any time

 He said: Whoever wants to smell me smell rose

 In new year there is only two days time difference between the prophet Mohammad s (peace be upon him and his progeny) birth day & Jesus Christ s(peace be upon him

I offer my saluation to holy prophets

I love Jesus (p.b.u.h)  , I love Ahmad (p.b.u.h

They are divine gifts of peace ,calm , love & beauty for us

In the name of the God the compassionate the merciful

And [mention] when Jesus, the son of Mary, said, "O children of Israel, indeed I am the messenger of Allah to you confirming what came before me of the Torah and bringing good tidings of a messenger to come after me, whose name is Ahmad." But when he came to them with clear evidences, they said, "This is obvious magic." (6) As-Saff , Holy Quran

*tomorrow is birth day of Great prophet , Mohammad (peace be upon him and his progeny

Happy birth day Mohammad, happy to all of us, all of you , to every one , all over

 I love Mohammad(peace be upon him

Flurry of his unlimited love have filled my soul

His beauty have surrounded my existence

His Rose perfume have delighted me

His memory have freed my soul

His blessed light have flowed my heart & eyes

God is the Light of the heavens and the earth

 Oh Good! I have discovered love

How marvelous! How good , How beautiful it is

My body is warm from the heat of this love

How secret , How deep . How abvious it is

I offer my salutaion to the stars & the moon

I offer my salutaion to the spirit of passion that aroused and excited this universe and all it contains

Be silent ,do not reveal the secret of my precious love

Rumi

 7دی 94 – فریبا احمدی – 23 /50 دقیقه شب

نوشته شده در سه‌شنبه ۸ دی ۱۳٩٤ساعت ٩:۳۸ ‎ق.ظ توسط فریبا احمدی نظرات ()

بسم الله الرحمن الرحیم

ِاذْ قَالَتِ الْمَلَائِکَةُ یَا مَرْ‌یَمُ إِنَّ اللَّـهَ یُبَشِّرُ‌کِ بِکَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِیحُ عِیسَى ابْنُ مَرْ‌یَمَ وَجِیهًا فِی الدُّنْیَا

 وَالْآخِرَ‌ةِ وَمِنَ الْمُقَرَّ‌بِینَ ﴿۴۵ وَیُکَلِّمُ النَّاسَ فِی الْمَهْدِ وَکَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِینَ ﴿۴۶﴾ قَالَتْ رَ‌بِّ أَنَّىٰ یَکُونُ لِی وَلَدٌ

وَلَمْ یَمْسَسْنِی بَشَرٌ‌ ۖ قَالَ کَذَٰلِکِ اللَّـهُ یَخْلُقُ مَا یَشَاءُ ۚ إِذَا قَضَىٰ أَمْرً‌ا فَإِنَّمَا یَقُولُ لَهُ کُن فَیَکُونُ ﴿۴٧﴾ وَیُعَلِّمُهُ

الْکِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَالتَّوْرَ‌اةَ وَالْإِنجِیلَ ﴿۴٨﴾ وَرَ‌سُولًا إِلَىٰ بَنِی إِسْرَ‌ائِیلَ أَنِّی قَدْ جِئْتُکُم بِآیَةٍ مِّن رَّ‌بِّکُمْ ۖ أَنِّی أَخْلُقُ

لَکُم مِّنَ الطِّینِ کَهَیْئَةِ الطَّیْرِ‌ فَأَنفُخُ فِیهِ فَیَکُونُ طَیْرً‌ا بِإِذْنِ اللَّـهِ ۖ وَأُبْرِ‌ئُ الْأَکْمَهَ وَالْأَبْرَ‌صَ وَأُحْیِی الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ

اللَّـهِ ۖ وَأُنَبِّئُکُم بِمَا تَأْکُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُ‌ونَ فِی بُیُوتِکُمْ ۚ إِنَّ فِی ذَٰلِکَ لَآیَةً لَّکُمْ إِن کُنتُم مُّؤْمِنِینَ ﴿۴٩

  Happy Christmas!

Happy new year! 2016

In the name of the God the compassionate the merciful

[And mention] when the angels said, "O Mary, indeed Allah gives you good tidings of a word from Him, whose name will be the Messiah, Jesus, the son of Mary - distinguished in this world and the Hereafter and among those brought near [to Allah]. (45)

He will speak to the people in the cradle and in maturity and will be of the righteous." (46) She said, "My Lord, how will I have a child when no man has touched me?" [The angel] said, "Such is Allah; He creates what He wills. When He decrees a matter, He only says to it, 'Be,' and it is. (47) And He will teach him writing and wisdom and the Torah and the Gospel (48) And [make him] a messenger to the Children of Israel, [who will say], 'Indeed I have come to you with a sign from your Lord in that I design for you from clay [that which is] like the form of a bird, then I breathe into it and it becomes a bird by permission of Allah. And I cure the blind and the leper, and I give life to the dead - by permission of Allah. And I inform you of what you eat and what you store in your houses. Indeed in that is a sign for you, if you are believers. (49) Al-i-Imran / 44-49 , The Holy Quran

(به یاد آورید) هنگامی را که فرشتگان گفتند: «ای مریم! خداوند تو را به کلمه‌ای [وجود باعظمتی‌] از طرف خودش بشارت می‌دهد که نامش «مسیح، عیسی پسر مریم» است؛ در حالی که در این جهان و جهان دیگر، صاحب شخصیّت خواهد بود؛ و از مقرّبان (الهی) است. (۴۵)

و با مردم، در گاهواره و در حالت کهولت (و میانسال شدن) سخن خواهد گفت؛ و از شایستگان است.» (۴۶) (مریم) گفت: «پروردگارا! چگونه ممکن است فرزندی برای من باشد، در حالی که انسانی با من تماس نگرفته است؟!» فرمود: «خداوند، این‌گونه هر چه را بخواهد می‌آفریند! هنگامی که چیزی را مقرّر دارد (و فرمان هستی آن را صادر کند)، فقط به آن می‌گوید: «موجود باش!» آن نیز فوراً موجود می‌شود. (۴۷) و به او، کتاب و دانش و تورات و انجیل، می‌آموزد. (۴۸) و (او را به عنوان) رسول و فرستاده به سوی بنی اسرائیل (قرار داده، که به آنها می‌گوید:) من نشانه‌ای از طرف پروردگار شما، برایتان آورده‌ام؛ من از گِل، چیزی به شکل پرنده می‌سازم؛ سپس در آن می‌دمم و به فرمان خدا، پرنده‌ای می‌گردد. و به اذن خدا، کورِ مادرزاد و مبتلایان به برص [= پیسی‌] را بهبودی می‌بخشم؛ و مردگان را به اذن خدا زنده می‌کنم؛ و از آنچه می‌خورید، و در خانه‌های خود ذخیره می‌کنید، به شما خبر می‌دهم؛ مسلماً در اینها، نشانه‌ای برای شماست، اگر ایمان داشته باشید! (۴۹)

میلاد پیامبر صلح و مهربانی ، عیسی مسیح ( سلام الله علیه ) مبارک

کریسمس مبارک ! برهمه مسیحیان جهان  بخصوص ایرانیان و نیز همه همکاران مسیحی در جهانو برهمه انسانهای مهربان و صلح دوست.

عید خوب است ، عید زیباست ، کاش همیشه در عید باشیم ...

اما براستی معنای عید چیست ؟ معنای حقیقی کریسمس چیست ؟

شاید باید بتوانیم آن را در درونمان تصور کنیم

اگر عید را در قلب خود نیابیم ، نمی توانیم آن را در جای دیگر پیدا کنیم

و تبریک عید در آن موقع بی فایده و تکراری خواهد بود

تصور می کنم ، عید مانند نور آفتاب است که می تابد

شاید رنگین کمانی باشد با رنگهای جادوئی

حتی شاید بوئیدن عطر یک گل رز باشد ،

 دقیقا نمی دانم ، نمی توانم آن را بیان کنم

اما مطمئنم می توانید آن را در قلبتان حس کنید.

فکر می کنم کریسمس رازی است که باید آن را کشف کرد

آن شبیه معنویت انرزی عشق است که در قلب جریان می یابد.

اگر بتوانیم  با شادی ، مهربانی ، صداقت و خلوص رنگهای رنگین کمان را ببینیم ، یا عطر گل سرخ را استشمام کنیم

 یا صدای سخن عشق را بشنویم و یا روشنی یک ستاره را لمس کنیم

 آن هنگام معنای حقیقی  عید و کریسمس را  در می یابیم .

در حقیقت عید کریسمس عشق است ، زمانی که دوست داریم و عشق می ورزیم در عید هستیم .

در حقیقت عید کریسمس زندگی است ، زمانی که حقیقتا زندگی می کنیم ، در عید هستیم .

آه فریبا !  باز فیلسوف شدی ؟ تو چکار معنای عید و کریسمس داری ؟ ! برو به کارهایت برس !

در واقع این پست را بخاطر عشق به عیسی پیامبر بزرگ خدا ( سلام الله علیه ) داشتم نوشتم برای تبریک روز بزرگ میلاد او  و برای تیمن و تبرک نیز آیات 45- 49 سوره مبارکه آل عمران را آوردم ...

 تولد عیسی مسیح مبارک !

I want to say Merry Christmas !

Happy Christmas! Happy new year! 2016

But what is the Christmas?

Where is it ? Who is it! How is it! How we can gain it?

What is the real meaning of Christmas?

If you don’t know it, Mary Christmas will be useless.

I think you can feel Christmas in your heart.

If you could find it in your heart ( even a little) , follow me & continue reading…

Who has not Christmas in his heart , will never find it under a tree! Or Nowhere else.

I think Christmas is like  sun shine

It is like a rainbow with its magic colors

.

Maybe it is like a rose , red rose ,pink rose or an other flower.

I don’t know what is it exactly I cannot explain it .

but I am sure you can feel it in your heart.

I think that Christmas is a secret , we must discover it .

I found it is like Love Spiritual-energies in our Heart. (I must say to one)

If we can see the colors of rainbow ,or smell rose s perfume , or hear love voice, or touch brightness of stars , by happiness, kindness, honesty & purity then we can understand the meaning of Christmas!

Christmas is love inaction, every time we love, we are in Christmas.

Christmas is live inaction, every time we live, we are in Christmas.

Jesus ( p.b.u.h) was Gods soul & word .( in  the Holy Quran)

He was Gods gift to the world.

He revived Dead , did not kill the people!

He was kind to the children & women , did not threat & wander them.

I am an optometrist , but I can not treat congenital blind .

He is prophet , he treat blinds.

please see, why you don’t see ? Please allow Jesus to treat you.

We are kind , wise & peaceful people .( at first in history)

Trust us , believe us, don’t threat us! That is better for you too.

Do not threat an Iranian!

I love Mohammad (peace be upon him), I love Christian( peace be upon him),

& all the prophets that lead people from darkness to light & from ignorance to knowledge and from violence to love & peace and from misery to salvation and liberation.

Please see! Please hear , please feel!

Finally I want to say you

Greetings seeing, greeting being, greeting Jesus ,

Happy Christmas , Mary Christmas

*HAPPY NEW YEAR 2016

I wish you kindness, brightness.& happiness.

I wish you love , beauty & peace.

find Christmas & allow other to have it too.

Optometrist Fariba Ahmady

نوشته شده در شنبه ٥ دی ۱۳٩٤ساعت ٧:٠٧ ‎ب.ظ توسط فریبا احمدی نظرات ()

Yalda means you are not here  my dear

End of autumn & beginning of winter

The longest night of the year

                                                                                      more chance to be together

An opportunity to further together even  for a minute

 

One of the hundreds beautiful customs of Iranians who find wisely  kindness & happiness  everywhere

Happy yalda night
 

یلدا یعنی تو نیستی  نازنین !

یلدا شب انتظار توست !


 بهار یعنی تو  آمدی !

عید یعنی تو برگشتی

بهشت یعنی روی زیبای تو

بهار یعنی بوی فریبای تو

آسمان رنگ چشمهای تو را دارد.

موج های دریا اگر برای تو نیست ، پس برای کیست ؟!

خنده های ابر  برای توست

گریه های باران جز تو برای کیست ؟

باد بی قرار تو ست

رنگین کمان برای تو آسمان را زیبا می کند.

زمین برا ی تو گلهایش را می رویاند.

یلدا شب انتظار توست ،

یلدا یعنی تو نیستی

یلدا می داند دوری تو چقدر تلخ و طولانیست

وقتی تو نیستی بهشت به چه کار می آید؟

بهار چه فرقی با زمستان دارد؟

عید و عزا یکی ست وقتی تو نیستی

آه ! ای نزدیک دور

ای شاهد غائب

جانم برای دیدنت بی قراری می کند.

روحم به شوق تو پر می کشد

چشمهایم با نور تو پر ستاره می شود

و لبهایم نام مقدس تو را تکرار می کند.

 

یا مهدی !

 

یا مولای یا صاحب الزمان

ادرکنی ادرکنی ادرکنی !

 

فریبا احمدی

24 آذر 94  - 23.50 دقیقه شب –

نوشته شده در سه‌شنبه ۱ دی ۱۳٩٤ساعت ۱٠:٢٠ ‎ق.ظ توسط فریبا احمدی نظرات ()

 

The Prophet (peace be upon him and his progeny) said: Whoever wants to smell me smell rose

پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم ) فرمود : هرکس می خواهد بوی مرا استشمام کند پس گل سرخ (گل محمدی ) را ببوید 

چکیده مقاله 

در این مقاله با استفاده از ماخذ معتبر و کتب متعدد به گزیده ای از مشخصات سیما و سیره حضرت اشاره شده است. عناوین آن عبارتست از: سیمای پیامبراعظم (ص)، نورجمال، چشم و ابرو، لب و دهان، پیشانی و بینی، دستها و پاها، قامت ، مو، مهر نبوت، بوی عطر، آرایش ، عبادت ،روزه ، سیره، طبع بلند ، پیامبر مهربان، اخلاق قرانی، تواضع و فروتنی ، ابتدا به سلام ، نحوه دعوت ،  مانند فقیران ، سنت حسنه ، برخورد با اقشار، برآوردن نیاز ، با یاران ، برسفره ، درمجلس ، با کودکان ، حسن خلق ، وفای بعهد ، مهمانداری، هدیه پذیری ، با فرزندان ، مزاح‌ و بالاخره شجاعت پیامبر اعظم (ص).

صورت ایشان گرد بود و مانند ماه میدرخشید، چشمان ایشان سیاه و زیبا ، ابروانش کمانی و کشیده و دهانش متناسب  بود. پیشانی بلند،گونه ها برجسته ، بینی کشیده و چانه اش کوتاه و متناسب بود. دستها  و پاهایشان صاف، ساقها معتدل وکف دست او معطر بود. قامت معتدل و چهارشانه بود بین دوکتف ایشان مهر نبوت قرار داشت. موی ایشان صاف و بلندی آن به شانه ها میرسید.

مردم ایشان را از بوی خوششان میشناختند. هنگام عبادت ازخوف خدا رنگ چهره اش تغییر میکرد. نمازش تمام ولی کوتاه بود وخطبه اش از همه خطبه ها کوتاهتر بود. ماه شعبان، رمضان و سه روز هرماه را روزه میگرفت.

رسول خدا صاحب خلق نیکو بود که  اخلاق او قرآن بود. میفرمود بهترین شما خوش خلقترین شماست.به همه سلام میکرد وابتدا دست میداد.پوزش عذرخواهان را پذیرفته و با فقرا و بیچارگان نشست و برخاست میکرد. از یاران دلجوئی واهل فضل و دانش را احترام مینمود و هیچ سائلی را رد نمیکرد.

وقتی دختری بدنیا میامد میفرمود: ریحانه ایست که روزیش بر خداوند است . دیرتر از همه بخشم میامد و زودتر از همه راضی میشد. بعهد خود وفادار بود. مهمان را تا درب منزل مشایعت میکرد و هدیه را  می پذیرفت. دست بر سر کودکان خود میکشید و با آنها بازی میکرد. بخاطر رافتش با اصحاب مزاح میکرد تا عظمت او آنها را نهراساند. در جنگ شجاعترین مردم بود و...             

اهمیت اخلاق کریمه بحدی ست که حضرت آنرا دلیل بعثت خویش میداند .خداوند در قران کریم بعد از سوگند بقلم، عظمت خلق او را ذکر میکند .یکی از دلایل گسترش سریع اسلام خلق عظیم ایشان است. هرچند امکان تبعیت کامل از ایشان دشوار است،اما به نص قران کریم موظف به تبعیت درحد توان از او هستیم.آشنائی با سیما و سیره نبوی ، علاوه بر افزایش عشق و محبت، از روشهای موثر سیر و سلوک بوده و باعث آمادگی برای الگو پذیری می باشد.

 

واژه های کلیدی :   نبی اعظم ( سلام الله و صلواته علیه ) خلق ، اخلاق

 

The Abstract

The majesty- Rose prophet

In this article, to a selected biography and visage of the Holiness was pointed by authentic sources and numerous books. The titles consist of: the face of the greatest prophet, the beauty brightness, eye and eyebrow, lips & mouth,    forehead & nose, hands & legs, stature, hair, the prophet hood, seal, the odor of scent, make up, worship, observing the fast, biography, high temperament , kind prophet, Quranic ethics, humility & modesty, At first say hello to every one, the method of invitation, like the poor, the good  tradition, treatment with social strata, answer the needs ,with supports, at floor cloth, at assembly ,with children, a good temper , promise faithfulness, hospitality, receive presents, with off springs, pleasantry & at last the courage of the Holy Prophet.

His face was round & was shining like the moon. His eyes were black & beautiful, His eyebrows were arched & stretched & his mouth was elegant. A high forehead, protruding cheeks, stretched nose & his chine was short & elegant. His hands & legs were smooth, the shanks were mild & his palm was sweet smelling. The moderate & broad- shouldered stature. There was the prophet hood seal between his shoulders. His hair was flat & long that reached to his shoulders.

People recognize him by his nice odor. At the time of worship, his face color changed because of his    God Fear. His prayers were complete but short & his sermon was shorter than the others. He was fasting in Shaban & Ramadan & three days of each month.

The messenger of God had a good temper that his ethics were Quran. He said: "The most   good – tempered is the best of you." He said "hello" to everyone & at first he shook hands with the others. He accepted the apology of the people who were regret. He associated with the poor and the miserable. He was offering solace & comfort to his companions. He respected the learned men and the scholars. He never rejected the pauper. When a girl was born, he said: "she in a sweet basil and the God gives her daily bread." He become angry later than the others & was gratified before the others. He was faithful to his promise.

 He accompanied guests to the door of the house & accepted the gifts. He touched his hand to the head of the children & played with them .He exchanged pleasantries with his companions because of his own kindness, & in order to that his companions don’t be frightened because of his majesty. At war he was the bravest.

The importance of a good temper is to the extent that in his own opinion, it is the reason of the appointment of the Holy prophet to his divine mission. God in the Great Quran after swear to pen ((Ghalam)) indicates the majesty of his temper. One of the reasons of Islam's quick spread is his Great temper. Although it is difficult for us the whole following of his orders, but to the exact text of Holy Quran we are responsible to his following as far as we can. Being familiar with face and the Holy prophet biography, in addition to increase love and affection, is one of the useful ways of movement and conduct and create readiness to sample accepting.

Key words: The greatest Prophet (peace be upon him), temper ethics

 

هرکس می خواهد بوی مرا استشمام کند ، پس گل سرخ ( گل محمدی ) را ببوید.

سلام بر پیامبر عشق، رسول گل سرخ

انک لعلی خلق عظیم                    

سلام بر طه­ ی یسین «طه ماانزلنا القران علیک لتشقی»

سلام براحمد مرسل  «اسمه احمد »

سلام بر رحمت بی­انتها «رحمت للعالمین»

سلام بر صاحب خلق عظیم «انک لعلی خلق عظیم»

سلام بر رسول عشق و رحمت  «فبما رحمه من الله لنت لهم»

سلام بر معلم مدرسین 

 

نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت    

     به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد

اگر آن نور لطیف رحمانی، هدف و انگیزه اصلی بعثت خویش را اکمال بزرگواری­های اخلاق می­داند

 چرا از آن خلق عظیم توشه ای برنگیریم؟ چرا زبان و قلم خود را به نام و کلام او تبرک نکنیم که

او صاحب و ثمره سوگند (نون والقلم) است. «نون والقلم ومایسطرون»

خدایا! ما بندگان حقیر و مفلس تو چگونه از کسی بگوئیم که جبرئیل امین هم یارای همراهی با او را

 نیافت و فرمود: « لو دنوت انمله لاحترقت » اگر ذره ای جلوتر روم پروبالم سوزد!

خدایا ما بازماندگان در لیلة ظلمانی نشئه­ی دنیا چگونه از نوری دم نزنیم که ماه نیز از شرم روی او منشق

گشت. (اقترب الساعه و انشق القمر)

و او خود خورشید جهان افروز گشت که « والشمس وضحیها »

بارالها!  این چه خلقی­است که تو با همه عظمت و کبریائیت آن­را عظیم می­شماری؟!

ای خدائی­که دنیا و متاع آن­را با همه زرق و برق­ها و رنگ وریاهایش قلیل شمردی

در احمد مرسل چه دیدی که او را به خلعت « لولاک» آراستی ؟!

وبه فرشتگان حیران و واله در نونت سوگند خوردی

که احمد برخلق عظیم است.«انک لعلی خلق عظیم»

این چه حسن خلقی­ است که طه ویس دلیل اصلی بعثت خویش را در حدیث شریف

«بعثت لاتمم مکارم الاخلاق» اتمام و اکمال بزرگواری­ها و کرامت­های اخلاق می­داند؟

این چه حسن سلوکی­ است که اگر نبود همه از دورش پراکنده می­شدند

« لوکنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک» و به لطف و رحمت الهی رحیم دل و رئوف گردید.

این چه خلقی­ است که دلیل اصلی گسترش سریع اسلام در برابر مسیحیت درهمه جا (چه درسرزمین عربستان و چه درخارج عربستان، چه درآسیا، چه در آفریقا و چه درجاهای دیگر) گردید؟ ...

بارخدایا! من که با قلم شکسته و زبان اعجم قادر به وصف نعمت­های بزرگ تو در دنیای قلیل­ات نیستم  چگونه می­توانم آن روح لطیف، لمعه روحانی، آن اکسیر اعظم و قران مجسم را به تصویر بکشم؟

چگونه از کسی سخن بگویم که جبرئیل امین نیز از رفتن با او در آن شب جهان افروز باز ماند؟

مرا همین بس که حیران روی او باشم و مست از بوی او. 

به­ راستی که باید گفت :

                        بلغ العلـــــــــی بکماله              کشف الدجی بجــــــــماله

                       حسنت جمیع خصـــــاله              صلـــــــــــــوا علیه و آله 

خدایا برما تکلیف فرمودی که او را تبعیت کنیم «ولکم فی رسول الله اسوه الحسنه »

اما تو خود  فرمودی که «ما یکلف الله نفسا الا وسعها» 

پس چگونه ما بندگان  ظلوم وجهول و هلوع، بی­نظر لطف و عنایت تو جرات و جسارت آن­را داریم

که از عبد و رسول تو سخن بگوییم « محمد(ص) رسول الله»  و داعی اطاعت و ولایت او را نمائیم؟

 

ای فریادرس بی­ پناهان! ای اجابت کننده ندای بیچارگان !

یا غیاث المستغیثین! یا مجیب الدعوه المضطرین !

 ما را دریاب که سخت به تو و لطف تو نیازمندیم تا رسول تو را بشناسیم که

(او را نشناخت مگر تو)  و ما عرفناک حق معرفتک ...

مقاله حاضر عرض ارادتی­است  به صاحب خلق عظیم !  

 برآن­که گنبد خضرایش دل و جان از ما ربود و کعبه عشق ما گردید و خال لبش، گرفتارمان کرد

 

من به­ خال لبت ای دوست گرفتارشدم      

چشم­ بیمار تو را دیدم و بیمار شدم

و چشم بیمارش بیمارمان کرد تا او خود طبیب دردهایمان باشد « طبیب دوار بطبه »

و حکیم نفس­های اماره ­مان گردد «ان النفس لاماره بالسوء»

و شافی قلوب­ منکسر و ارواح مجروح و مشتاقمان باشد. »کتب فی قلوبهم ایمان»

 

  گرطبیبانه بیائی به سر بالینم                   به دو عالم ندهم لذت بیماری را

                                             حبیب آمد، طبیب آمد

                                                                          السلام علیک یا حبیب الله


ادامه مطلب
نوشته شده در شنبه ٢۱ آذر ۱۳٩٤ساعت ۳:٥۳ ‎ق.ظ توسط فریبا احمدی نظرات ()

A philosophic question

 

What is the meaning of being

What is the philosophy of life

 Love

But what is  the truth of love

Where is it? How is it

 What is it ? what time ? when

What place ? Where ? Who is it

سلام ...

یک سوال فلسفی!

معنای زندگی چیست ؟ فلسفه وجود چیست ؟

حتما عشق !  اما حقیقت عشق چیست؟ !

کجاست ؟ چگونه است ؟ چه زمانی ؟ چه مکانی ؟ چه کسی؟

مدتهاست این فکر ذهن مرا مشغول کرده است ...

من فیلسوف نیستم اما همیشه دنبال پاسخ به سوالات خودم هستم .

سوالات دیگران را شاید به راحتی پاسخ بدهم  اما سوالات خودم همیشه مرا مشغول می کند.

قبلا تصور می کردم فلسفه زندگی در راز گل سرخ نهفته است

در لطافت و زیبائی آن ، در رنگ و بوی آن  و در اسرار پیچیده شده در لای لای گلبرگهای آن !

هنوز هم یکی از پاسخهای اصلی من به سوال بالاهمین است.

خدارا شکر که گل سرخ را آفریده است....

راز گل سرخ

 گاهی تصورمی کنم فلسفه زندگی انسان در رنگها نهفته است هزاران رنگ، هرکدام به جلوه ای،  به نوری

 با طول موج و انرژی خاصی که هرکدام از طیف رنگی را از دیگری متمایز می کند.

 

سالها طول کشید و مدت مدیدی نیز متوجه شدم که معنای حقیقی حیات زندگی در لحظه است

هوشیارانه زندگی کردن ، هر لحظه حیات را با همه وجود حس کردن ، دیدن ، نگاه کردن

 شنیدن ، بوئیدن ، لمس کردن و دوست داشتن و عشق ورزیدن

دیشب دومین سالگرد پدر بود

 پدری که زیبابودن ، مهربان بودن و عاشق بودن را بمن یاد داد.،

پدری که دوست داشتن گلها و درختها را بمن آموخت

پدری که تیزبینی و پشتکار را بمن یاد داد .

معلم مهربانی که با عشق می آموخت و نه تنها من که همه  شاگردانش عاشق او بودند.

پدر رفته است و من هنوز به مهربانی و بزرگواری او فکر می کنم

 به عشق بی حد و بی حصر او به همه !

به محبت بی دریغ و بی منت و بدون توقع او !

تصورمی کنم امروز پاسخ بهتری برای سوال همیشگی ام پیدا کرده باشم

یقیننا عشق و دوست داشتن اززیباترین و لطیفترین موجوداتی است که خداوند زیبا و مهربان آفریده است .

اصلا علت اصلی خلقت عشق و محبت خداوند است که خواست زیبائیهائی خویش را آشکار کند...

اما حقیقت عشق چیست ؟

تجلی واقعی عشق کجاست؟

زمان عشق !

 مکان عشق !

 و حقیقت عشق !

 این را نیز پدر بمن آموخت

او عاشق امام حسین (ع)  بود و دوستی او را از کودکی بمن آموخت

امروز دیگر مطمئنم که پاسخ چیست ؟

 پاسخ معنای زندگی ، فلسفه وجود و حقیقت عشق در امام حسین(ع)  نهفته است

عاشورا  و اربعین زمان عشق

کربلا مکان عشق

و حسین (ع) حقیقت عشق است .

کاش همه حسین را آن چنان که هست می شناختند !

کاش دنیا اربعین را می دید!

بزرگترین تجمع دینی عشق  و ارادت و صلح را در جهان

بیش از 20 میلیون عاشق بعد از 1400 سال با عشق و سرور و با گریه و ناله و خستگی ناپذیر

 از کشورهای مختلف از کیلومترها و گاهی صدها کیلومتر راه  از زن و مرد و کوچک و بزرگ

 با همه وجود حتی با پای پیاده بسوی کربلا می روند

 تا در اربعین به ضریح امام حسین (ع) برسند.

چرا دنیا نمی بیند؟ چرا دنیا نمی شنود؟ چرا نمی فهمد؟

 

 چرا خبرگزاریهائی مرگ چند ماهی را در برکه ای در آنسوی دنیا گزارش می کنند

خود را به کوری و کری زده اند؟!؟!

کاش می توانستم چشم هارا بینا کنم.

اما حتی یک اپتومتریست هم نمی تواند کسی را که خود را به نابینائی زده است بیناکند.

اربعین میعادگاه عاشوراست .

اربعین چهلم شهادت امام و یاران و اصحاب شهید و مظلوم اوست مکمل و متمم عاشوراست.

سلام بر اربعین ، سلام بر عاشورا ، سلام بر کربلا ، سلام بر حسین(ع)

سلام بر عاشقانی که به زندگی معنا دادند و راز زندگی را فهمیدند

و فلسفه وجود و حقیقت عشق را به دنیا نمایاندند...

برای همین است که  خداوند مهرو عشق حسین را در دل همه بندگانش قرار داده است.

خدایا تو که با خون حسین (ع)  پاسخ اعتراض فرشتگانت را به آفرینش آدم دادی

تو که مهر و محبت او را در دل بندگانت قرار دادی

با حسین و با یاد و نام حسین همه بندگان گمراه و سرگردانت را با نام عشق و ایثار هدایت فرما

خدایا پدر را با عشق  و مولایش امام حسین (ع) درسرور و آرامش ابدی ساکن فرما.

آمین یا رب العالمین.

 

 هیهات منا الذله

 

الموت اولی من رکوب­ العار والعار اولی من­دخول النار، انا الحسین ابن علی، آلیت ان لاانثنی، احمی عیالات ابی، امضی علی دین النبی (ص) 

وباز محرم شد و باز عاشورا رسید اما دیگر برای ما محرم ماهی از دوازده ماه سال و عاشورا روزی از روزهای سال نیست که هرروزمان عاشوراست و هرماهمان محرم است و هرزمینمان کربلاست ...

هر شهید کربلائی دارد هرشهید کربلائی دارد و کربلا را تو مپندار که شهری است میان شهرها و نامی است میان نامها، نه!

کربلا حرم حق است و هیچ­کس را جز یاران امام حسین (ع) راهی به­سوی حقیقت نیست برای ما کربلا بیش از آن­که یک شهر باشد، یک افق است، یک منظرمعنوی است که آن را به تعداد شهدایمان فتح کرده ایم.

May Abjection be Away from Us

 "Death is better than a life with abjection and life with abjection is better than getting into fire. I am Hossein, Ali's son, and I have sworn not to bow to the enemy, to protect my dad's Family and I accept martyrdom in the Prophet Mohammad's religion." Imam Hossein (peace be upon him)

Once again Muharram and once again Ashura, but for us Muharram is not one the 12 months of the year and Ashura is not just any day for Ashura is everyday and Muharram is every month and Karbala is everywhere.

Every martyr has a Karbala and don't you think that Karbala is just a city among many and it is a just a name among many. No!

Karbala is the sanctum of the truth and nobody except Imam Hossein's companions has access to it. For us Karbala is more a horizon than just a city. It is the spiritual aspect which has been conquered with the numbers of our martyrs

 

اربعین حسینی بر شما تسلیت !

صدای اذان سلیم می آید! ...

الله اکبر ، الله اکبر اشهد ان لااله الاالله، اشهد ان لااله الاالله،  اشهد ان محمد رسول الله (ص) ...

اربعین حسینی – اردبیل – فریبا احمدی

ساعت 12و 10 دقیقه ظهر چهارشنبه  یازدهم آذرماه 1394   

نوشته شده در چهارشنبه ۱۱ آذر ۱۳٩٤ساعت ۱۱:٤٠ ‎ب.ظ توسط فریبا احمدی نظرات ()

السلام علیک یا وارث آدم صفوه الله

سلام برحسین(علیه السلام ) وارث آدم (علیه السلام )

شه لب تشنگان می گفت به زیر تیغ قاتلها

الا یا ایها الساقی ادر کاسا و ناولها

 به غیر از شاه مظلومان نبینی عاشق صادق

که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها

مگو سلطان دین بود از بلای کربلا غافل

که سالک بی خبر نبود زراه و رسم منزلها

سر شهزاده اکبر چو شد از تیغ عدو منشق

زتاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دلها

بگو آماده شو زینب که بعد از ظهر عاشورا

جرس فریاد برمی دارد که بربندید محملها

چو شب شد غرق وحشت در بیابان طفل شه گفتا

کجا دانند حال ما سبکباران ساحلها

نهان شد زیر خاکستر سر شاه شهید اما

نهان کی ماند آن رازی کزو سازند محفلها

و باز محرم شد

و باز تاسوعا رسید

و باز عاشورا شد

اما بنظرمی رسد زیبائی و شکوه حسین (علیه السلام) آن چنان عظیم است

 که گذشت روزها و ماه ها و سال ها و قرن ها آن را خاموش نمی کند .

گوئی حسین ( علیه السلام) جاودانه است.

او در آن چند روز کوتاه در برهه ای کوچک از زمان و در آن مکان محدود

کاری کرده است که همه چیز را جاودانه کند.

 حسین (علیه السلام)  عشق را و جهاد را و نماز را و اسلام را جاودانه کرده است.

عجیب است چگونه یک شب و یک روز به وسعت همه تاریخ می شود

چگونه یک زمین همه جهان را در برمی گیرد؟

چگونه یک فریاد و یک درخواست همیشگی می شود؟

 

حسین پاینده ائتدی الصلاتی

حسین حیرتده قویدی کائناتی

حسین غرقه بلا سیماسی خندان

حسین نن اولدی اسلامین حیاتی

 

 

می خواهم صدای دسته ها را بشنوم

می خواهم شور و شوق عزاداران را ببینم

می خواهم نذر کنم

شمعی روشن کنم

و آن انسان بزرگ ، آموزگار بزرگ ایثار و شهادت را تحسین کنم .

عجیب است که در روایت آمده

خداوند در روز عرفه قبل از نگاه به حاجیان در عرفه

به زائران امام حسین (علیه السلام ) در کربلا نظر لطف و رحمت می کند.

فردا اینجا غوغا خواهد شد

صدای یا حسین زمین و آسمان را پر خواهد کرد

امشب شب تاسوعاست

تاسوعای فردا همه جا را از یاد و عطر حسین پر خواهد کرد .

شمعهای سرگردان بر دستهای عزاداران به طرف مساجد و حسینیه ها

 به راه خواهند افتاد تا آنها هم بر سوگ شمع هستی بسوزند و گریه کنند.

این روزها بیشتر از هرزمان دیگر به یاد پدر می افتم

و گریه ها و سیاه پوشی ها و عزاداری های او از جلو چشمانم عبور می کند

و قطرات اشک ارام چشمم را نوازش می کند.

هنگام وداع تو زبس گریه که کردم

دور از رخ توچشم مرا نور نمانده ست

پنج شنبه - سی مهر 94 – شب تاسوعا

نوشته شده در جمعه ۱ آبان ۱۳٩٤ساعت ٦:٥٥ ‎ق.ظ توسط فریبا احمدی نظرات ()

In the name of the God the compassionate  the Merciful

 God is the Light of the heavens and the earth, the likeness of His light is as a niche wherein is a lamp, the lamp is a glass, the glass as it were a glittering star kindled from a blessed tree, an olive that is neither of the East nor of the West, whose oil well-night would shine, even if no fire touched it; light upon lights; God guides to His light whom He will. And God strikes similitudes for man, and God has knowledge of everything. (Quran 24:35)

بسم الله الرحمن الرحیم

« الله نور السموات و الارض، مثل نوره کمشکوه، المشکوه فیها المصباح ،المصباح فی زجاجه، الزجاجه کانها کوکب دری، یوقد من شجره مبارکه الزیتونه، لاشرقیه و لاغربیه، یکاد زیته یضی  ولولم تمسسه النار، نور علی نور، یهدی الله لنوره من یشاء و یضرب الله الامثال للناس والله بکل شی علیم. »

خداوند نورآسمانها و زمین است . مثال نور او مثل چراغدانی است که در آن چراغ باشد و چراع در شیشه باشد و شیشه شبیه ستاره درخشانی باشد که از درخت پربرکتی مشتعل شده باشد (متبرک) درخت زیتونی که نه شرقی است و نه غربی و روغنش بخوبی می درخشد، هرچند هیچ آتشی آن را لمس نکرده باشد، نور بالای نور است و خداوند با نورش هرکس  را که بخواهد هدایت می کند، خداوند  برای انسان مثالها می زند و خداوند  به هرچیزی آگاه است.

سلام بر بینائی!  سلام بر روشنائی !

سلام بر دانائی و  فرزانگی !

سلام بر فردا ! پنج شنبه شانزده  مهر نود و چهار  

سلام بر روز جهانی بینائی                  

سلام بر همکاران  اپتومتریست و چشم پزشک در سراسر دنیا

سلام بر آنها که  نور و بینائی را به بیماران خود هدیه می دهند

روز جهانی بینائی  بر همه مبارک !

 

Happy World Sight Day 

Hail to the Sight

Hail to the light

Hail to knowledge and wisdom

Hail to tomorrow

 Thursday,8 October, 2015

Hail to World Sight Day

                                                 Hail to optometrists & ophthalmologists my coworkers  all over the world

 Hail to those who presents light & sight to their Patients

Happy World Sight Day  to  everyone

I wish happiness , peace &  love to  you

I wish greatness ,Beauty & kindness to you

I wish brightness , virtue  & ethics to you

Optometrist  Fariba Ahmady

World Sight Day

World Sight Day is a global event that focuses on bringing attention on blindness and vision impairment. It is observed on the second Thursday of October each year.

The World Health Organization (WHO), which is the UN’s directing and coordinating authority for health, and the International Agency for the Prevention of Blindness (IAPB) are actively involved in coordinating events and activities for World Sight Day. Associations such as Lions Clubs International have also been actively involved in promoting the day on an annual basis for many years.
Many communities, associations, and non-government organizations work together with WHO and IAPB to promote the day for the following purposes:

  • To raise public awareness of blindness and vision impairment as major international public health issues.
  • To influence governments, particularly health ministers, to participate in and designate funds for national blindness prevention programs.
  • To educate target audiences about blindness prevention, about VISION 2020 and its activities, and to generate support for VISION 2020 program activities.

Some people plant trees to commemorate World Sight Day and while others submit a photo for an international photo montage that focuses on the theme of blindness. Other activities include taking part in awareness-raising walks or distributing and displaying posters, bookmarks, booklets and other forms of information the raise awareness about preventable blindness.

 

روز جهانی بینایی

روز جهانی بینایی یک رویداد سالیانه است که در دومین پنج شنبه اکتبر هر سال با هدف توجه به مشکل نابینایی در سطح جهان برگزار می شود بزرگداشت این روز در واقع اقدام جهانی مشترکی است از طرف آژانس بین المللی پیشگیری از نابینایی،سازمان بهداشت جهانی و بعضی سازمانهای غیر دولتی بین المللی که هدف آن از بین بردن نابینایی قابل پیشگیری تا سال 2020 می باشد اجرای این طرح مستلزم مشارکت فعال آژانسهای سازمان ملل متحد ، دولتها ، سازمانهای مسئول مراقبت از چشم و بینایی ، دست اندرکاران بهداشت و سلامتی ،موسسات بشر دوستانه و کلیه افرادیست که مایلند در این اقدام مشترک برای حذف علل نابینایی تا سال 2020 همکاری نمایند . روز جهانی بینایی تلاش می کند تا توجه عمومی را به این نکته جلب نماید که 80% موارد نابینایی قابل پیشگیری یا قابل درمان می باشند و دولتها و موسسات و سایر منابع سرمایه گذار را باید تشویق نمود تا در پیشگیری جهانی از نابینایی سرمایه گذاری نمایند ( هزینه اقتصادی سالانه پیشگیری از نابینایی در جهان حدود 28 بیلیون دلار تخمین زده می شود)

لازم به ذکر است که از 45 میلیون نابینای مطلق و 135 میلیون نیمه نابینای فعلی در جهان بیش از نود درصد آنها در کشورهای در حال توسعه زندگی می کنند و در هر پنج ثانیه یک نفر به تعداد نابینایان افزوده می گردد و در هر دقیقه یک کودک نابینا می گردد و در صورت عدم انجام اقدامات پیشگیرانه تا سال 2020 یکصد میلیون نفر دیگر به دلایل نه چندان مهم دچار نابینایی یا کم بینایی خواهند شد که عمده ترین این علل کاتاراکت آب مروارید می باشد
طراحان این برنامه امیدوارند تا از طرق زیر بتوانند به هدف پیشگیری از نابینایی دست یابند :
افزایش آگاهی عمومی از نابینایی به عنوان یک مشکل عمده جوامع انسانی
کنترل چهار علت عمده نابینایی : کاتاراکت ،تراخم ،انکوسرکیازیس و نابینایی کودکان
در دسترس قرار دادن خدمات توانبخشی افراد کم بینا از جمله عینک و سایر وسایل مورد نیاز آنها با قیمت مناسب
ارائه آموزش های لازم به عرضه کنندگان خدمات مراقبتی چشم برای خدمت رسانی به جوامع فقیر و دور افتاده
ایجاد زیر ساختهای مورد نیاز برای ارائه خدمات مراقبتی چشمی با کیفیت بالا در همه کشورها
پیشگیری و درمان اختلالات بینایی ، انجام جراحی کاتاراکت و توزیع ویتامین آ از جمله اقداماتی است که اجرای آنها آغاز شده است تلاش برای جلب منابع بیشتر در جهت حمایت از این طرح ادامه دارد.

آنقدر ناراحت بودم که حتی نتوانستم  برای سیزدهمین سالگرد ویلاگم (13 مهر 82 )  پستی بگذارم به بزرگواری خود بر من ببخشید .

من هم این روز بزرگ را به همه همکاران در سراسر دنیا تبریک می گویم

و امیدوارم  بتوانیم با همیاری و مشارکت همه مردم و افزایش آگاهی جمعی در بهبود سلامت بیماران و افزایش حدت بینائی تا حد امکان از کم بینائی جلوگیری کرده و نابینائی هائی قابل درمان را درمان نمائیم .

برای همه روشنائی چشم و زیبائی  قلب را خواستارم  تا زیبائیها و روشنائیهای تعمتهای خداوند را بهتر ببینیم .

به امید دیدی بهتر و چشمائی روشن تر برای دیدن دنیائی بهتر

 
نوشته شده در پنجشنبه ۱٦ مهر ۱۳٩٤ساعت ۸:۳٧ ‎ق.ظ توسط فریبا احمدی نظرات ()

خدا تو را حفظ کند مرد !

خدا تو را حفظ کند

تا دیروز از قربان تا غدیر را بی صدا می گریستم

اما دیگر با افتخار گریه می کنم

خدا را شکر که تو هستی

حاجیان رفتند

سعی واقعی کردند

هروله حقیقی انجام دادند

می خواستند بعد از سالها دوری و انتظار به حرم امن الهی برسند

حرم دیگر امن نیست

حرم برای شیطان امن شده است

اگر بخواهی شیطان را رمی کنی له می شوی

اما حاجیان امسال مهاجر شدند

هجرت کردند

و به خدا رسیدند

خدا همه جا حضور دارد

خدا مثل خانه اش نیست که بشود اورا در قفس کرد

خدا می بیند که بصیر است

خدا می شنود که سمیع است

این روزها خیلی از چیزها برایم روشن می شود

قبلا تصورش برایم دشوار بود

چگونه می شود قطره ای آب را از کام تشنه شیرخواری دریغ کرد

چگونه می توان تیری را بر سپیدی و نازکی گردن علی اصغر پرتاب کرد ؟

 چگونه می توان  سوگواران و عزاداران و داغداران را آزرد؟

چکونه می توان شاهد مرگ خاموش و مظلومانه زائران خدا  بود ؟

اکنون دیگر باور شقاوت حرمله و آل سفیان برایم دشوار نیست

 

تبت یدا ابی لهب و تب

مااغنی عنه ماله و ماکسب

نفرین بر آل جهل و جمود

نفرین بر قوم عصبیت و بربریت

نفرین بر خائنان حرمین که مهمانان حرم را تشنه به  قربانگاه فرستادند

...

خدایا در این روزهای بزرگ تو در این ایام مقدس

 که در کتاب به شب هایش سوگند خوردی «  ولیال عشر » چه کنیم ؟

آیا  گریه کنیم بر اوج مظلومیت و غربت مهمانان سفید پوشت ؟

و یا آرام باشیم  ودم بر نیاوریم  که دشمنان  شاد نشوند؟

خدایا امروز مظلومیت امامان هدایت  را که بر این قوم جاهل جمود نازل کردی بیشتر متوجه می شوم

امروز کاملا می فهم که چرا احمد مرسل را صاحب خلق عظیم  شمردی

جانم فدای آن رافت و رحمت مجسم ؟

آه ای رسول عشق و ایمان !  

چگونه با این قوم  سنگدل جاهل بسر بردی ؟

خدایا  من امروز عاشورا را در ک می کنم

مظلومیت و غربت حسین (ع) عزیزت را بیش از هر زمان دیگر حس می کنم

خدایا امروز می خواهم بر درد علی (ع)  از این قوم کینه توز سیاه گریه کنم

علی ! علی ! جان من ! آقای من ! مولای من !

چگونه با این قوم ظالمین سر کردی

چگونه آنها را تحمل کردی؟

اکنون می فهمم چرا دردهایت را  به چاه  می گفتی ؟  

 استخوان در گلو و خاردر چشم  

اکنون می فهمم ا وقتی تیزی شمشیر ابن ملجم را بر پرده مغزت حس کردی

چرا فزت و رب الکعبه سر دادی

خدا را شکر که ما به تو معرفت داریم

خدا را شکر که ما را از دوستداران تو قرار داده است

خدا را شکر که عشق و دوستی تو با رگ و استخوانمان آمیخته شده است

خدا را شکر که ولایت و امامت را به ما هدیه داده است

الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین بولایه علی ابن ابیطالب (ع)

علی جان ! غدیر می آید  و نسل همان جاهلان عید ما را عزا کرده اند

علی جان ! اکنون با همه وجود زیبائی  صبر و استقامت تو را می فهمم

جانم فدای دردهای ناگفتنی ات !

اکنون درک می کنم که چرا اگر کسی همه عمر خود را درعبادت در مکه  بگذراند امام زمان خویش را نشناسد  به رسم جاهلان مرده است

زیرا که اگر ولی خدا نباشد و حکم او جاری نشود حتی خانه خدا نیز قربانگاه  و مسلخ مهمانان خسته و تشنه او خواهد شد.

غدیر می آید !

چه غدیری شد امسان

چه قربانی شد امسال

عاشورا قبل ازغدیر آمد

من بر روح پاک و مطهر حاجیان حج خونین سلام می فرستم

شهادت مظلومانه بندگان پاک و بیگناه زائر را به همه انسانها تسلیت می گویم

و آرامش و سرور ابدی و رحمت و بخشش الهی را به آنها نوید می دهم

من برکعبه بی امام گریه می کنم

من دعای ندبه و افتتاح می خوانم

أَیْنَ قَاصِمُ شَوْکَةِ الْمُعْتَدِینَ؟ أَیْنَ هَادِمُ أَبْنِیَةِ الشِّرْکِ وَ النِّفَاقِ؟

 أَیْنَ مُبِیدُ أَهْلِ الْفُسُوقِ وَ الْعِصْیَانِ وَ الطُّغْیَانِ؟  أَیْنَ حَاصِدُ فُرُوعِ الْغَیِّ وَ الشِّقَاقِ (النِّفَاقِ)،؟

ایْنَ طَامِسُ آثَارِ الزَّیْغِ وَ الْأَهْوَاءِ؟  أَیْنَ قَاطِعُ حَبَائِلِ الْکِذْبِ وَ الافْتِرَاءِ؟

 أَیْنَ مُبِیدُ الْعُتَاةِ وَ الْمَرَدَةِ ؟أَیْنَ مُسْتَأْصِلُ أَهْلِ الْعِنَادِ وَ التَّضْلِیلِ وَ الْإِلْحَادِ ؟

أَیْنَ مُعِزُّ الْأَوْلِیَاءِ وَ مُذِلُّ الْأَعْدَاءِ ؟ أَیْنَ جَامِعُ الْکَلِمَةِ عَلَى التَّقْوَى؟

أَیْنَ بَابُ اللَّهِ الَّذِی مِنْهُ یُؤْتَى ؟ أَیْنَ وَجْهُ اللَّهِ الَّذِی إِلَیْهِ یَتَوَجَّهُ الْأَوْلِیَاءُ ؟

أَیْنَ السَّبَبُ الْمُتَّصِلُ بَیْنَ الْأَرْضِ وَ السَّمَاءِ؟  أَیْنَ صَاحِبُ یَوْمِ الْفَتْحِ وَ نَاشِرُ رَایَةِ الْهُدَى

کجاست درهم شکننده شوکت متجاوزان؟ کجاست ویران‏کننده‏ بناهاى شرک و دورویى

کجاست نابودکننده اهل فسق و عصیان و طغیان؟ کجاست دروکننده شاخه‏هاى‏ گمراهى و تفرقه ؟

کجاست محوکننده آثار انحراف و هواهاى نفسانى؟ کجاست قطع‏ کننده دامهاى دروغ و بهتان؟

کجاست نابودکننده سرکشان و سرپیچی کنندگان؟ کجاست ریشه‏ کن‏ کننده اهل لجاجت و گمراهی و بى ‏دینى؟

 کجاست عزّت‏بخش دوستان و خوارکننده دشمنان؟ کجاست گردآورنده سخن بر پایه تقوا؟

کجاست باب خدا که از آن آمده شود؟ کجاست جلوه خداکه دوستان به سویش روى آورند؟

کجاست آن وسیله پیوند بین‏ زمین و آسمان؟ کجاست صاحب روز پیروزى؟

...

اللَّهُمَّ إِنَّا نَشْکُوا إِلَیْکَ فَقْدَ نَبِیِّنَا صَلَوَاتُکَ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ غَیْبَةَ وَلِیِّنَا

وَ کَثْرَةَ عَدُوِّنَا وَ قِلَّةَ عَدَدِنَا  وَ شِدَّةَ الْفِتَنِ بِنَا وَ تَظَاهُرَ الزَّمَانِ عَلَیْنَا

فَصَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ أَعِنَّا عَلَی ذَلِکَ بِفَتْحٍ مِنْکَ تُعَجِّلُهُ وَ بِضُرٍّ تَکْشِفُهُ

وَ نَصْرٍ تُعِزُّهُ وَ سُلْطَانِ حَقٍّ تُظْهِرُهُ   وَ رَحْمَةٍ مِنْکَ تُجَلِّلُنَاهَا وَ عَافِیَةٍ مِنْکَ تُلْبِسُنَاهَا

بِرَحْمَتِکَ یَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ.

خدایا ما به تو از غیبت ولیمان و شدت فتنه ها شکایت می کنیم

...

الغوث الغوث الغوث

قربان بر شما تسلیت و غدیر بر شما مبارک .

5شنبه  7 و 50 دقیقه - اردبیل  فریبا احمدی

نوشته شده در پنجشنبه ٩ مهر ۱۳٩٤ساعت ٧:٢٢ ‎ب.ظ توسط فریبا احمدی نظرات ()

این روزها دلم یک جوری است

تنگ که هست ،

ولی نه مثل همیشه !

جور دیگری تنگ شده است !

سخت دلم التماس دعا می خواهد !

نه که تعارفی باشد مثل اغلب اوقات

یا انجام وظیفه ای در برابر حرفها ی دیگران

یا حتی عادتی  برای  بزرگداشت  شب و روزی عزیز !

التماس دعا

 یعنی کم آورده ام!

یعنی دیگر نمی توانم !

یعنی خسته ام !

یعنی نمی دانم چه باید بکنم !

یعنی بریده ام

یعنی همه کس را و همه چیز را امتحان کرده ام

و دیدم نمی شود!

التماس دعا یعنی همه اینها

یعنی می خواهم بروم

یعنی اینجا کسی ندارم

یعنی نه اینجا به درد من می خورد ونه من به درد اینجا

این همه حرف در دو کلمه معمولی چگونه جا می شود؟

عجیب است که خیلی ها ، همانها که نباید بفهمند نمی فهمند چه می گوئی ؟!

می گویند : محتاجیم به دعا

می گویند : مار اهم دعا کن

اما آنها که می فهمند با خود می گویند چه خبر است؟ چه شده است ؟ 

اما حتی آنها هم اشتباه می کنند

خبر خاصی نیست

خبر چیزی نیست

اتفاق جدیدی نیافتاده است

فقط باز تو دلت تنگ شده است .

همانند آن مرغهای عشقی که امروز آنها از خانه به باغچه بردی و به شاخه ای آویزان کردی

همانند آن گلدانی که خیلی تشنه بود و تو کاملا سیرابش کردی و بیرون بردی تا آفتاب نوربارانش کند.

همانند همه حرفهائی که نه تو می توانی بگوئی و نه کسی می تواند بشنود !

همانند آن روح بیقراری که خود را به آب و آتش می زند و راهی به بیرون نمی یابد!

همانند آن درختی که آرام با نوازش باد شاخه هایش را تکان می دهد و نمازش را بجا می آورد.

بشدت تشنه هستم

تشنگی روحم مرا به آتش می کشد.

این تشنگی کجا وتشنگی روزه داری کجا !

گنجشکها سمفونی باشکوهی زیر درخت گیلاس به راه انداخته اند و آوازمی خوانند

 حتما همه چیزهائی را که می خواهند از خدای خود درخواست می کنند

من زبان آنها را نمی دانم

اما صدایشان بمن آرامشی عجیب می دهد.

فکر می کنم زندگی جاریست

 رمضان امسال همه چیز را تمیز کردم

با دقتی عجیب ، می خواستم  همه چیز زیبا باشد ، همه چیز پاک باشد.

حتی شاید بیشتر از عید به همه جا سر کشیدم

چیزی نمی گفتم

اما ته دلم با خودم می گفتم

هرچیزی را که توانستم شستم و پاک کردم، فقط دستم به توری زیر پرده نرسید.

ته دلم به خودم می گفتم تا خدا بشنود که

دستم به دلم نمی رسد ، دستم به خودم نمی رسد.

روحم برای تو ، قلبم برای تو !

خودت پاکش کن ، خودت شستشویت بده ، با هرچیزی که لازم است

مگر برای تو نیست ، مگر از من همان را نمی خواهی

مگر فرق من با همه موجوداتت همان نیست ؟!

پاکش کن ، سفیدش کن ،

نمی دانم چرا ، نمی دانم چگونه ؟ نمی دانم چطور

اگر می دانستم خودم می کردم.

 خودت آنگونه اش کن که دوستش بداری

من نمی توانم

من کم آورده ام

من  دیشب به صد نفر التماس دعای واقعی گفته ام

تا تو متوجه حالم شوی

متوجه که هستی

متوجه درماندگی و بیقراری ام شوی

متوجه بشوی

که دیگر اینجا راهی نیست ، کاری نیست ، دلیلی نیست ، امیدی نیست

همه نورها از توست ، همه زیبائیها از توست

من عاشق خوبی نبودم

من همه چیز را خواسته ام  و اکثر خواسته هایم را هم بدست آورده ام

اما وقتی تو نباشی

دنیا به لعنت خدا هم نمی ارزد

وقتی تو نباشی

داشته ها از ناداشته ها بدتر آزارم می دهد.

وقتی تو نباشی

دلم با هیچ چیز آرام نمی گیرد.

نمی دانم کی ولی حتما این روزها باید درها باز باشد

بایذ ملکوت در شور و سرور باشد

باید آسمانها جشن گرفته باشند که

زیباترین روح اعظم می خواهد وارد اسمان شود

قطعا  به احترام او که مظلومترین بنده تو بود

همه برکات تو آماده نزول است

قطعا همه ذرات شامل آمرزش خواهند شد

قطعا همه خواسته ها  می توانند مستجاب شوند

ای خدای رمضان ! ای خدای این شبها و روزهای روشن !

ای خدای قدر ! ای خدای سحر !

به حرمت نامهایت !  که همه نامهایت زیباست !

به حرمت زیباترین زیبائیهایت ! که همه زیبائیهایت زیباست!

به حرمت نور و روشنایت و روشن ترین آنها که همه روشنائی تو روشن است!

اللهم انی اسئلک من بهائک بابهاه وکل بهائک بهی  اللهم انی اسئلک ببهائک کله

اللهم انی اسئلک من نورک بانوره و کل نورک نیر اللهم انی اسئلک بنورک کله

به حرمت آن نور اعظم ! آن تجلی عزیز ! آن علی اعلی !

ما را ببخش !

نه فقط گناهان مان را ! نه حتی ثوابهایمان را !

همه وجودمان ، هستی مان و بودن و ممکن بودن مارا ببخش

ای مهربان ! ای عزیز ! ای زیبا ! ای باشکوه !

سبحانک لا اله الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب !

ما را از آتش وجود ، از آتش نفسانیات، از آتش گناه  و عصیان  و از آتش دوری و هجران رها کن !

التماس دعا !

چهارشنبه 12و 20 دقیقه ظهر 17 تیر 94 برابر با 22 رمضان المبارک – شهادت امیرالمومنین علی (علیه السلام ) 

 

نوشته شده در چهارشنبه ۱٧ تیر ۱۳٩٤ساعت ۱٠:٤۱ ‎ب.ظ توسط فریبا احمدی نظرات ()

غواصان می آیند

با تن پوشی از بنفشه و باران

با  لباسی از اطلس و شب بو

با دستهای بسته  حتی پاهائی بسته

اما چشمهائی باز

 خدایا رنگ لباس غواصی سیاه است

اما اینها چرا سپید پوشیده اند؟

خدایا وقتی کسی غواص می شود

حتما میخواهد خودرا به آب بسپارد

پس چرا اینها خاکی اند؟!

شاید لباسشان در آب گل شده باشد .

خدایا  خاکی بودن به کنار

چرا با چشم هائی باز  خوابیده اند ؟

خدایا خواب در خاک با چشم هائی باز هم به کنار

چرا دستهایشان بسته است ؟

چگونه می توان با دست بسته شنا کرد؟

خدایا حتی دست بسته بودن هم به کنار

چرا

چرا زنده به گور شده اند؟!

...

خدایا چرا آسمان بررمین نمی آید ؟

چرا عرش به لرزه در نمی آید؟

چرا زمین نمی شکافد ؟

چرا دریا آب نمی شود ؟!

من که دلم برای تنگی تنگ ماهی های سفره هفت سین می سوزد

چگونه مرگ در خاک و خون برادران دریایی ام را باور کنم ؟

دریا ، دریا ، دریا!

چگونه توانستی مرگ مردانت را در خاک تاب بیاوری ؟

چه بی حمیت و غیرتی ؟ چه بی موج و شوکتی ؟

چگونه توانستی مرگ خاموش مردان مرد را ببینی و تاب آوری؟

همیشه برایم جای سوال بود

که چرا شهیدان آب زیباترین و مظلومترین شهیدان هستند؟

خدایا نمی توان بنویسم

کلمات از دستم فرار می کنند

واژه ها از ذهنم می گریزند؟

چه بنویسم ؟ چگونه بنویسم

کدامین واژه را برای زنده بگورشدن غواصان دست بسته بکار ببرم ؟

فرهنگستان هم نمی تواند کاری بکند .

مردن ، خفه شدن ، دست بسته ، بی صدا ، بی شکایت ، با چشم باز

حتی می توان برای همه اینها واژه ای یافت ! زنده بگوری

اما زنده به گور کردن مردان دریائی را چه باید گفت ؟

به خاک کشاندن مردان آبی را چه باید نامید؟

من از دریا شکایت می کنم.

دیگر برای دریا شعری نخواهم گفت .

دیگر چشم به دریا نخواهم دوخت ...

خدایا غواصان را چه کنم.

آنها را کجای جانم جای دهم ؟

دلم برای خودم می سوزد!

ای آب روان ! ای موجهای سرگردان !

شما بروید و بمیرید  و هیچ نگوئید .

ای خاک تیره، ای خاک بدبخت ، ای خاک خاک بر سر!  

شما که آخرین حرفهای غواصان را شنیدید

شما بگوئید که نورچشمان ما ، عزیزان ما ، برادران ما ، پسران ما ، مردان ما

در آن لحظه آخر با شما چه گفتند؟

با هم چه گفتند ؟ با خدای خود چه گفتند؟

به ما چه گفتند ؟ نگران چه بودند؟ چه کسی را صدا می زدند ؟

 به چه کسی گلایه می کردند؟ با چه کسی حرف می زدند؟

شاید هم هیچ حرفی نزدند ! بی کلام در خواب رفتند !

خدایا آن همه عشق و شور ،

آن همه چشم و نگاه

 آن همه امید و زندگی

چگونه در آن خاکهای سرد و سیاه خاموش شد؟

غواصان ! دلاوران ! مردان دریا !

حالا که شما نمی توانید حرف بزنید

حالا که خاک مرده است و نمی تواند حرف شما را به ما بگوید !

من برای شما حرف می زنم .

سلام ، سلام ...

کاش می مردیم و شما را دست بسته نمی دیدیم

کاش می مردیم و شما را زنده بگور نمی دیدیم

سلام برادران !

چه بگویم که نمی دانید

چگونه بگویم که داغ مظلومیت شما با ما چه کرد ؟

چگونه بگویم که  می خواستند عطر یاد شما را فراموش کنند؟

چگونه بگویم

بعد از شما چه شد و چه کردند.

چگونه بگویم

که طاقتی برایم نمانده است

شما رفتید و ما ماندیم

خدایا چگونه ماندیم!

چه پرطاقت بودیم ؟ چقدر سنگ بودیم

چگونه توانستیم بمانیم و بمانیم و بمانیم ؟

 

شهیدان!

اینک عطر حضور شما در همه شهر پیچیده است!

سلام و درود خدا و همه فرشتگان و بندگان صالح او بر شما باد !

 هرگز شما را فراموش نخواهیم کرد؟

هرگز دستهای بسته شما را از یاد نحواهیم برد !

هرگز آرمانهای شمارا فراموش نخواهیم کرد !

به دستهای بسته شما سوگند

که هرگز راه شما را تنها نخواهیم گذاشت !

 برای تو گریستن در حد اقتدار من نیست !

برای خودم گریه می کنم.

 

 14 و 12 دقیقه سه شنبه 26 خرداد 94

اردبیل - فریبا احمدی

نوشته شده در چهارشنبه ٢٧ خرداد ۱۳٩٤ساعت ۱٢:٠۳ ‎ق.ظ توسط فریبا احمدی نظرات ()

سلام

عیدهای عزیز ! عیدهای بزرگ ! ماه عزیز شعیان با همه زیبائیها و برکاتی که او را باشکوه کرده است ! 

میلاد انسانهای کامل ، الگوهای بزرگ زندگی و مرگ ! که مرگی نیست ،

ایثار ، جهاد ، شهادت ، صبر و استقامت ، دعا و عبادت و زندگی جاوید بر شما مبارک !

بهار زیبا ! بهار باشکوه !

به راستی چه حرفی بزنم که زیباتر از روح بهار باشد ؟

چه شعری بنویسم که تازه تر از عطر گلهای بهاری باشد ؟

خدا می خواهد زیبائی و نور خود را در بهار به ما صدچندان بنماید !

خدا می خواهد جمال و لطافت خود را در بهار به ما نشان دهد !

خدا می خواهد گوشه ای از بهشت خود را برای ما افتتاح کند !

اگر بهار نبود چه دلیلی برای زیستن بود؟

چه بهانه ای برای ماندن بود ؟

من نمی نویسم

 از آن وقت که از بانوی بهار نوشته ام تصور می کنم همه چیز را نوشته ام ! چه حرفی باقی مانده است ؟!

وقتی زهرا (س) هست ، وقتی نور وجود آن لطیفه الهی هست ، چه حرف دیگری باقی می ماند ؟

وقتی نور مبارک فرزند خاک در کعبه متولدشد و افلاک را تا ابد مسخر خود کرد و نام مبارک یاعلی

زمزمه تسبیح ملائک شد دیگر از چه چیز جدیدی باید حرف زد؟

وقتی مبعث رسول عشق و زیبائی روی داد ومتعاقب آن مبعث همه کائنات ممکن گردید، از چه چیز جدیدی باید سخن گفت ؟

وقتی نور وجود زیباترین جوانان بهشت نور چشم حضرت رسول (ص)، امام صبر و استقامت حضرت حسن (ع) و امام عشق و بیقراری حضرت حسین (ع) جهان را روشن کرد چه حرفی برای گفتن باقی می ماند ؟

وقتی چهره معصوم زیباترین روح پرستنده و نماد نیایش و سجده به دنیا روشن شد چه حرف جدیدی برای نوشتن می ماند؟

وقتی آن ماه منیر ، عبد صالح و مورد رشک همه ملائک حضرت بوفضائل (س) جهان را با نور خود روشن کرد چه حرف دیگری بزنم ؟

باور کنید دهها بار خواسته ام بنویسم و حیفم می آید

نوشتن کافیست ! باید در درخشش نور این امامان هدایت زندگی کرد !

باید در تلاءلو وجود این انسانهای بزرگ و آنهای دیگر که هرچند روز یکبار تولد یا شهادت یکی از آنهاست زندگی را و عظمت و قدرت روح انسان را به تماشا نشست .

باید آنها را دوست داشت و چراغ هدایتی قرار داد برای رفتن !

من زیباترین و شادمانه ترین تبریکها را به شما و پیروان راستین امامان نجات و هدایت  می گویم .

 

امروز سوم خرداد است و اعیاد مبارک شعبان نیز چشم مارا روشن کرده است .

سلام و درود بر دلاوران و قهرمانان گمنام و نام آوری که بی ادعا و سخن ، با غیرت و شهامت ،

بار بزرگ امانت خویش را بر دوش کشیدند و به زیباترین شکل ممکن

اطاعت و محبت  خود را به آموزگار بزرگ جهاد و شهادت نشان دادند.

سلام بر آنها که رفتند تا بگویند که راه امام رفتنی است.

و سلام بر رزمندگان ، جانبازان و آزادگان سرفراز!

آنها که کوه از صبوری و تحمل دردشان به شگفتی می آید

و آسمان در برابر بزرگی روح و عظمت اخلاصشان به سجده می افتد.

سلام بر آنها که حساب همه ماشینهای جنگی دنیارا برهم زدند و حماسه خرمشهر را رقم زدند.

سلام بر شهیدان ...

از شهیدان گفتن به دشواری از بهار گفتن است !

باید آنها را دوست داشت ، آنها را دید و شناخت !

دردها و دغدغه های آنها را خواند و فهمید

وپرچم خونبار آنها را بر دوش کشید !

و دانست که آنها چگونه بودند و چگونه راه خویش را به درستی انتخاب کرده و عقب ننشستند.

سلام بر شهیدان و سلام بر آنها که دوستشان دارند و راه سرخ آنها را ادامه می دهند.

بهار است ، بهشت بی منت ، بی ادعا ، بی هیاهو و تبلیغات به دیدار ما آمده است .

حیف است در فضاهای ماتریکس مجازی ماندن  و گشتن و گیج شدن !

بهاررا از دست ندهید ، گلهارا فراموش نکنید ، نبض زندگی را در برگهای درختان بجوئید.

قطعا با بهار زندگی زیباتر و با نشاط تر خواهد بود.

می توان همه عشق و لطافت را در فضای دل انگیز بهار تجربه کرد.

بهار بر شما مبارک !

عید بر شما مبارک !

شعبان بر شما مبارک !

نماد عشق و اسقامت ، مظهر توحید افعالی ، که امام روح الله فرمود خرمشهر را خدا آزاد کرد

سالروز آزادی خرمشهر بر شما مبارک !


8 و 8 دقیقه سوم خرداد 94- اردبیل - فریبا احمدی

نوشته شده در یکشنبه ۳ خرداد ۱۳٩٤ساعت ٥:٠٢ ‎ب.ظ توسط فریبا احمدی نظرات ()

سلام بر تو ! سلام بر بهار!

از تو بگویم یا از بهار ؟

تو را بستایم یا عید را ؟!

در آستان بهار سجده کنم ؟

یا در حرم نداشته ی تو !

ماههاست که دلم برای بهار پرمی کشید.

روزهای سخت و بی رنگ را به امید شبی روشن در عید می گذراندم.

اما نمی دانستم  که بین تو یا عید یکی را باید انتخاب کنم ؟!

چه انتخابی ؟ چه قیاسی ؟

 عید من ! بهارمن ! آرام جان بیقرار من !

 زهرای من ! بانوی بهاری من ! 

بهار از وجود تازنین تو سبز می شود!

عید سرور و زیبائی اش را از تو  می گیرد

بی تو روزی نیست تا نوروزی باشد !

زمین بدون تو به دور چه کسی بگردد؟

مگر نه که تو مدار گردش کائناتی !

دنیا بی گرمای عشق تو  شبی تار است .

روز توئی ، نوروز توئی !

حقیقت بهار و باطن عید توئی!

بهار حقیقی و عید اول و آخر توئی !

بی تو بهار از هر زمستان سردتر است.

بی تو عید از هر عزائی تلخ تر است.

بی تو نوروز از دیروز هم کهنه تر است.

عید من ! بهارمن ! روح من ! روان من !

 زهرای من ! بانوی بهاری من  !

سبزه ها به عشق تو می رویند

 

 

غنچه ها  به روی زیبای تو باز می شوند !

گلها به بوی بهشت تو خوشبو می شوند !

شبنم ها به عصمت تو می درخشند

درختها به استقامت تو قیام می کنند!

اگر تو نبودی ، شکوفه به چه کاری می آمد؟!

برگها به شوق تو جوانه می زنند

آسمان به امید نگاه  تو ایستاده است  

و زمین از شرم دردهای تو خاکسار شده است.

ملکوت به روشنی روی تو  می درخشد

و بهشت عطرو بوی خود را از تو دارد!

زهرای من ! زهرای زیبای من !

محبوبه شبهای بیداری من !


  دلم به شوق زیبائیهای درک ناشدنی ات پر می کشد

جانم لبریز یاد مطهر توست

چشمهایم به روشنی ذکر تو روشن می شود

دستهایم به امید لحظه ای لطف تو تا آسمان می رود

و زبانم  اسم مبارک تو را تکرار می کند

که او فاطر است و تو فاطمه!

زهرای من ! زهرای زیبای من !

بهارمن ! نگارمن !

روز من ! نوروز من !

عید من ! موعود من !

همه بهارهای من فدای  بیت الاحزان تو باد

همه روزهای من فدای شب دیجور تو باد

دلم تاب تحمل دردهای تو را ندارد.

روح ام تاب تحمل غم های تو را ندارد.

بهار بی تو برایم مفهومی ندارد !

همه بهارهایم را به پای تو می ریزم

زیبائی تو ، ملکوت را تسخیر می کند.

روشنائی تو ، خورشید را شرمسار می کند.

درد تو ، کمر کوهها را می شکند.

اشک تو ، عرش را می لرزاند.

و عصمت تو ، کائنات را حفظ می کند.

خدایا ! ای خدائی که بهارها و جانها و جهان ها

به دست متبرک تو دگرگون می شود.

به فریادم برس !

از آئینه ی اتاق و شیشه پنجره هامان  که کمتر نیستم.

من دورترین و نادیدنی ترین پستوی خانه را تمیز کرده ام.

من همه رختها را شسته ام.

 همه گردهارا گرفته ام.

کسی باید مرا تطهیر کند.

 کسی باید جان مرا تازه کند.

کسی باید چشمهایم را بشوید. 

کسی باید روح مرا سپید کند.

کسی باید قلب بیقرار مرا آرام کند.   

کسی باید مرا بهاری کند !

چه کسی می تواند ؟

جز گریستن راهی ندارم !

مرا در چشمه پر برکت کوثر جاری ساز.

زهرای من ! زهرای زیبای من !

می خواهم با گلاب چشمهایم شستشویت دهم !

می خواهم با نام طاهره و مطهره ی تو , ناپاکیهای وجودم را بشویم.

می خواهم با نام زهرائی تو ، سیاهی هایم قلبم را روشن کنم.

می خواهم با نام فاطمی تو شرارتهای نفسم را تسلیم کنم . 

می خواهم با نام راضیه و مرضیه ی تو راضی شوم.

می خواهم با نام سکینه و مطمئنه ی تو آرام بگیرم .

می خواهم با نام بتول تو از همه چیز رها شوم.

خدایا ! ای خدای زمستان و بهار

من از زمستان سردتر و غمگین ترم.

من از آتش سوزان تر و بی قرارترم.

ای خدای فاطمه ! ای خدای بهار !

چیزی که با آن تو را بخوانم  ندارم.

اما به حرمت او که محبوبه ی  توست.

و آسمان و زمین بر مدار معرفت و محبت او به گردش درآمده است.

به وجود نورانی فاطمه زهرا ( سلام الله علیها ) استغاثه می کنم :

الهى بِحَقِّ فاطِمَةَ وَ اَبیها، وَ بَعْلِها وَ بَنیها، وَ السِّرِّ الْمُسْتَوْدَعِ فیها.

بار الها! به حق فاطمه و پدرش و همسر و فرزندانش

و سرّى که در او به امانت نهاده شده است.

 به نام مبارک او که سر و راز آفرینش است

بهار حقیقی را بر قلب ما نازل فرما

و جان مارا از عطر و بوی زهرا (س) پرکن !

بهارتان به زیبائی و درخشندگی فاطمه زهرا ( س) باد .

یا مقلب القلوب و الابصار

یا مدبر اللیل و النهار

حول حالنا الی احسن الحال

  پنج شنبه 29 اسفند 93- ساعت 24و 30 دقیفه -  اردبیل – فریبا احمدی

نوشته شده در پنجشنبه ٢۸ اسفند ۱۳٩۳ساعت ۱٢:۳٦ ‎ق.ظ توسط فریبا احمدی نظرات ()

سلام بر عصاره خلقت ! سلام بر دلیل آفرینش !

سلام بر بهانه زیستن ! سلام بر دلیل اشکها و لبخندها !

سلام بر معنای اصلی انتظار ! سلام بر موعود هستی !

سلام بر دلارام دلها ...

سلام بر او که بدون وجود نازینش آسمانها و زمین لحظه ای قدرت حیات ندارند

و با رفتنش بساط کائنات  برچیده می شود...

و سلام بر منتظران

آن­ها که درانتظار بهارند...

بهاری یگانه،  بهاری که خزان ندارد.

به راستی اگر امید به شکفتن دوباره غنچه­ها و شکوفه­ها نبود،

 سختی و سرمای زمستان را چگونه تاب می­آوردیم؟!

اگر منتظر صدای شکفتن سبزه­ها و شکافتن هسته­ها و رویش دانه­ها نبودیم،

 چگونه سکوت مرگبار زمستان را سپری می­کردیم؟!

اگردرانتظار بوی عطر نرگس (عج) و گل­های محمدی(ص) نبودیم،

چگونه این روزهای سرد وخاموش و بی­رنگ و بورا می­گذراندیم؟!

اگر نمی­دانستیم که می­آید و باخود عطر یاس­ها ونرگس­ها را درهمه دنیا می­پراکند

 و نورخدائی خویش را درظلمتکده خاموش دهکده جهان می­افشاند،

 چگونه این­همه درد و رنج وتلخی وسختی دوران هجران را تحمل می­کردیم ؟!

اگر ، اگر و اگر ...

برای آمدنش آئینه­ها هم دخیل بسته­اند!

 برای آمدنش شمع­ها هم نذرکرده­اند!

 گلدسته­ها را دیدم که دعا می­کردند!

 برای حضورش غنچه­ها با همه بی­زبانی سینه­هایشان را چاک کرده­اند!

وتحویل سال هم برایش بی­قراری می­کرد ...

  شنیده­ام که می­آئی ، بهار سرمـــه­ی راهت    

                                     دوچشم من، بهشت من، فدای ناز نگاهت

اگر بیاید، همه دردها و دلتنگیهایم از بین می رود...

چگونه می توان گریست

وقتی امید آمدنت در جان جوانه می زند!

  

 

دلارام من ! دلارام ما ! دلارام جان و جهان !

بی تو آرامشی نیست ! بی تو امیدی نیست!

  هر که دلارام دید از دلش آرام رفت     

 چشم ندارد خلاص هر که در این دام رفت

  یاد تو می​رفت و ما عاشق و بی​دل بدیم       

    پرده برانداختی کار به اتمام رفت

  ماه نتابد به روز چیست که در خانه تافت      

   سرو نروید به بام کیست که بر بام رفت

  مشعله​ای برفروخت پرتو خورشید عشق   

  خرمن خاصان بسوخت خانگه عام رفت

 عارف مجموع را در پس دیوار صبر      

  طاقت صبرش نبود ننگ شد و نام رفت

 گر به همه عمر خویش با تو برآرم دمی         

 حاصل عمر آن دمست باقی ایام رفت

 هر که هوایی نپخت یا به فراقی نسوخت      

  آخر عمر از جهان چون برود خام رفت

  ما قدم از سر کنیم در طلب دوستان         

  راه به جایی نبرد هر که به اقدام رفت

  همت سعدی به عشق میل نکردی ولی    

  می چو فروشد به کام عقل به ناکام رفت

                                                                              سعدی

 

بهانه های خوبیست برای شادی ! 

 4 دی میلاد حضرت مسیح (س) پیامبر عشق و مهربانی است

که بشارت دهنده آخرین پیامبر (ص)  و کتابش نیز بشارت است 

 او که یاور مهدی موعود است (عج )‌ و به ایشان در نماز اقتدا می کند.

امروز نیز آغاز سال نو مسیحی است

از همه مهمتر امروز آغاز امامت و ولایت مهدی موعود ( س) است

او که همه انبیا و اولیا  در طول تاریخ وجود اورا بشارت داده اند

و همه انسانها در هر دین و زبانی نامی برایش گذاشته اند و منتظر اویند .

این همه تقارن زیبا و لطیف وامید بخش بر همه دلها مبارک باد. 

نوشته شده در پنجشنبه ۱۱ دی ۱۳٩۳ساعت ٧:۳۸ ‎ق.ظ توسط فریبا احمدی نظرات ()

سلام ... این شعر چند روزیست به جانم افتاده است

بی مهر رخت ، روز مرا ، نور نماندست      

                          وز عمر  مرا ، جز شب دیجور نماندست .

هنگام وداع تو ، ز بس گریه که کردم

                             دور از رخ تو چشم مرا نور نماندست.

 ادامه اش را هم از حافظ پیدا می کنم

 نزدیک شد آن دم که رقیب تو بگوید

                         دور از رخت این خسته رنجور نماندست.

صبر است مرا چاره هجران تو لیکن

                        چون صبر توان کرد که مقدور نماندست.

درهجر تو گر چشم مرا آب روان است

                          گوخون جگر ریز که معذور نماندست.

حافظ زغم از گریه نپرداخت به خنده

                            ماتم زده را داعیه سور نماندست.

من بازیگر خوبی می شدم ، گویا  می توانم همه  را فریب بدهم ! هیچ کس نمی داند که بعد از پدر من دیگر زندگی نمی کنم. هیچ کس نمی داند من دیگر حسی ندارم . کسی نمی داند که ...

دنیا به درد آدمهائی می خورد که همدیگر را دوست ندارند.

پدر عاشق گلها و شکوفه ها بود و مرا نیز عاشق کرد و من میراث دار او هستم.

برای همین به یادش یک شکوفه به و یک شکوفه پرتقال می گذارم .

من سرشار از عطر یاد مهربانی های او هستم و نمی دانم چگونه یک روح بهاری می تواند در پائیز آرام بگیرد؟!

 ای کاش پدر مرا عاشق و مهربان بار نمی آورد!

ای کاش روح مرا حساس و لطیف نمی کرد!

ای کاش دوست داشتن بی منت و شرط را بمن یاد نمی داد !

آنگاه می توانستم اینجا را تحمل کنم. حتی می توانستم دوری او را هم تحمل کنم ...

کاش می توانستم از عشق بنویسم و انچنان زیبا و باشکوه حرف بزنم که همه را عاشق عشق بگردانم !

اما حیف ! توانی ندارم . از زیباترین و عزیزترین عشق خود دور شده ام .

ظاهرا تقویم  بی پدر می گوید امروز سالگرد رفتن اوست و من تنها کاری که می توانم بکنم  این است که در تنهائی و سکوت گریه کنم .

فریبا - 10 آذر 93  

نوشته شده در دوشنبه ۱٠ آذر ۱۳٩۳ساعت ٩:٢٧ ‎ق.ظ توسط فریبا احمدی نظرات ()

چند روز است می خواهم بنویسم

و نمی توانم ...

وقتی بوی محرم می آید

حتی روزها قبل از آمدنش

شوقی در جانت می افتد ، شوری در دلت شعله می کشد!

همه چیز اینجا عوض می شود

هم چنانکه بوی بهار را از اواخر اسفند متوجه می شوی .

بوی محرم هم از اواخر ذی حجه زمان طشت گذاری (27 ذی حجه ) در همه جا می پیچد.

خوب که دقت می کنم متوجه می شوم

محرم برای ما فقط یک مراسم و یا یک تعزیه  یا آداب و رسوم و تشریفات نیست.

محرم برای ما نوعی روش زندگی است. ( بقولی لایف استایل ، شاید هم نوستالژی! )  

ما با محرم زندگی می کنیم و در محرم بزرگ می شویم ...

شاید دورترین خاطره ای که از بچگی یادم مانده باشد به محرم مربوط بشود.

بوی محرم، عطر محرم ، رنگ محرم ، صدای محرم ، نوای محرم ، شور محرم ، روح محرم همه جا می پیچد.

یادم می آید بسیار بچه که بودم

ماهی یک روز یک روحانی برای خواندن روضه به خانه پدربزرگم (پدر مادرم ) می آمد

عجیب بود که در این روضه اکثرا فقط بابا بزرگ بود و من

و آن آقا که می خواند همیشه آخر روضه اش به نوحه و گریه ختم می شد.

و آنقدر بابا بزرگ گریه میکرد که دستمالش خیس می شد

ومن نمی دانستم برای چه گریه می کند!

اما اسمهای مبارکی را می شنیدم که سالها بعد قصه آنها را فهمیدم

کمی که جلوتر بیایم باز هم زیباترین و عزیزترین خاطرات کودکی من به محرم وتاسوعا و عاشورا برمی گردد.

در محرم بابا کس دیگری میشد، دیگر خنده از لبان مهربانش دور می شد.

 بر سرش دستاری سیاه می بست و سراپا لباس عزا می پوشید

صدای سلیم ، صدای حوسینم وای حوسینم وای قطع نمی شد

من عاشق زنجیر بابا بودم و آن را برمی داشتم و می بوسیدم

وگاهی هم به خودم می زدم

اما حیف که بچه ها (دخترها) نمی توانستند زنجیر بزنند.

حتی می گفتند بچه ها( منظورشان دختربچه ها بود) نباید سیاه بپوشند

اوایل در محرم سبز می پوشیدم ولی کمی که بزرگتر شدم با اصرار من هم سیاه می پوشیدم .

هرروز که از محرم می گذشت درست مثل اینکه همه منتظرچیز خاصی هستند

شب و روز به هم می آمیخت و برنامه روزانه همه به نوعی بهم می خورد.

بساط شربت و حلوا و خرما و غذای نذری همه جا روبراه بود .

محرم می آمد و من می دانستم دیگر همه چیزبا گذشته فرق خواهد داشت

شور و هیجان همراه با غم و عزا  و حسرت و ماتم برهمه جا حاکم بود.

 من فقط در کودکیهای دور در محرم نگران یک چیز بودم و آنهم گریه های بلند پدر بود!

هرروز که به تاسوعا و عاشورا نزدیکتر می شدیم 

حال و هوا ی محرم ، به اوج هیجان و عزای خویش نزدیکتر می شد

در اردبیل در تاسوعا مراسمی به نام شام پایلاماخ ( شمع گردانی ) برگزار می شود

از ظهر به بعد دسته های کوچک و بزرگ عزا سینه زنان و آه حسن واحسین گویان

41 شمع  را به یکایک مساجد شهر می برند (41 مسجد)

حتی بعضیها  نذر می کردند پابرهنه این مراسم باشکوه را انجام دهند .

من فقط می توانستم به زینبیه و یکی دومحل نزدیک خانه را با پدر بروم و شمع روشن کنم.

الان هم که یادم می آید صدای نوحه و عزا از همه جا بلند می شد

و دراین میان صدای زیبای سلیم جان و روح ما را به نوازش در می آورد.

 پدر عاشق نوحه بود و زیباترین و جذابترین آنها را ضبط می کرد و همیشه گوش می داد.

برایم جالب بود به نوعی همه ، همه زوایای حکایت عاشورا و کربلا را با جزئیاتش می دانستند

و باز آن چنان مشتاقانه گوش می دادند که گوئی باراول است که آن را می شنوند!

این روضه عشق است که هر روز به نوا ی جدیدی خوانده می شود

این قصه عشق است که هر روز به  زبانی دیگر گفته می شود ،

این دردعشق است که هر روز تازه تر می شود،

این رنگین کمان عشق است که هرروز به شکلی و رنگی جلوه گر می شود

این دریای عشق است که هر لحظه موج تازه ای راه می اندازد .

این کاروان عشق است که از ازل تا ابد به راه افتاده است.

من خیلی کوچک بودم شاید پنح شش سال و همیشه کنار بابا به آن نوارها و نوحه ها گوش میدادم

و اکثر معناهای آنها را هم نمی فهمیدم.  فقط می دانستم شعر به بعضی جاهای آن که می رسد

 پدربی تاب می شود و بشدت گریه می کند

 آنچنان زیاد که آرام نمی شود و شانه های مهربانش هم تکان می خورد.

یادم هست یکسال با خواهر و برادرم تصمیم گرفتیم که نگذاریم بابا زیاد گریه کند!

ما عاشق پدر بودیم و می ترسیدیم برایش اتفاقی برایش بیفتد.

من که بزرگتر بودم به آنها گفتم که باید اجازه بدهیم

که کمی گریه کند و آنها را متقاعد کردم که بالاخره باید برای امام و دردو رنجهایش گریه کرد

درآن دنیای کودکانه که فکر می کنم ساعت را هم نمی دانستم برای گریه هایش زمانی تعیین می کردم

که اگر بیشتر از آن طول کشید یکی را می فرستادم که او را آرام کند.

دلم نمی آمد ، خودم بروم . می دانستم اگر من از او بخواهم آرام می شود...

یادش بخیر !

گریه های پدر ! سینه زدنها و زنجیر زدنهای پدر ، لباس سیاه پدر!  

پارسال برایم روشن شد که چرا همیشه قلب من در محرم به تپش می افتاد؟

پدر در محرم رفت . پدر با محرم رفت !

او با لباس سیاه که عمری را در آن عزاداری کرده بود رفت!

پدرم به محرم و امام خویش که همیشه عاشق او بود پیوست و ما را عزادار همیشگی خود نمود.

آخرین یادداشتهای او در دفترش شعری است که من نمی توانم محرم را بدون آن تصور کنم .

عشق من ! جان من ،

حسین پاینده ائتدی الصلاتی

حسین دن اولدی ایسلامین نجاتی  

حسین غرقه بلا سیماسی خندان

حسین حیرت ده قویدی کائناتی

امام حسین (ع) نماز را پاینده کرد

نجات و (حیات) اسلام از حسین (ع) است  

حسین (ع) در حالیکه غرق بلاست سیمایش خندان است .

حسین (ع) کائنات را در حیرت گذاشت .

براستی چه می توان از امام گفت ؟ چگونه می توان از انسان کامل سخن گفت !

عارفان می گویند: انسان مظهر اسم شریف الله است و قابلیت ظهور تمام اسما و صفات الهی ر ا در خود دارد

و هیچ موجود دیگری غیر از انسان این ظرفیت را ندارد.

چون اسم شریف الله  جامع اسما الهی است وبر بقیه اسما سیطره دارد

مظهر آن هم که انسان ( حقیقت انسانیت ) است بر تمام مظاهر اسما سیطره دارد.

همه انسانها این قابلیت را دارند که به حقیقت انسانیت برسند

اگرچه در عمل فقط معصومین (ع) به آن مقام بطورکامل رسیده اند.

عین ثابت انسان کامل حاوی همه اعیان ثابته و جامع و مسلط بر همه آنهاست.

 در واقع ربوبیت خداوند بر هستی از طریق انسان کامل انجام می شود.

مگر نه اینکه آسمان و زمین در خدمت اویند ،

مگر نه اینکه باد و باران بفرمان اویند ،

مگر نه اینکه او واسطه فیض به همه موجودات و همه عوالم است.

مگر نه اینکه او نسخه عالم کبیر است،

مگر نه اینکه اگر او نباشد خلقتی نیست ، حیاتی نیست ، فیضی نیست

و دلیلی برای وجود آسمان و زمین وجود ندارد.

فرشتگان ! فرشتگان ! دلم برایتان می سوزد ! شما بودید اعتراض می کردید ؟!

شما بودید تصور می کردید آدم نمی تواند خلیفه خدا باشد ؟! ...

به راستی چگونه می توان از انسان کامل سخن گفت !؟

او واسطه فیض در همه عوالم است ( از ناسوت تا ملکوت و جبروت و لاهوت )‌

آه حسین من ! حسین زیبای من ! سلام و درود آسمانها و زمین بر تو باد !

آنچه که قلب مرا از شوق وجود مقدس تو پر می کند فقط دردها و مصائب فوق تحمل تو نیست.

آنچه روح مرا به آتش می کشد ، این است که تو می توانستی

در چشم بهم زدنی همه لشکریان دشمن و همه زمین و زمان را به آتش بکشی و نکردی

تو مگر کمتر از ابراهیم خلیل بودی که آتش را گلستان کرد و  اسماعیلش را ذبح نکرده به ذبیح الهی رساند .

داغ تشنگی علی اصغر تو مرا خواهد کشت ! چگونه توانستی مهریه مادرت را از لبهای علی دریغ کنی ؟!

مگر آبها را شما جاری نمی کنید ؟ مگر آسمانها در اختیار شما نیستند ؟

مگر لشکر جن و فرشته گوش بفرمان شما نبود ؟

آه حسین ! بزرگی تو عرش را می لرزاند!

صلابت تو کوهها را درهم میشکند !

زیبائی تو آفتاب را می سوزاند ...

خدایا  مرا ببخش ! من نمی توانم ! من نمی دانم !‌

من قادر به وصف بزرگیها و زیبائیهای امامان معصومی (ع) که آنها را برای هدایت بندگانت برگزیدی نیستم .

مرا همین بس که آنها را دوست داشته باشم و بدانم که با دوستی آنها به تو نزدیک می شوم

 و بدانم که کسی تو را بدرستی و آن چنانکه هستی نشناخت جز آنها

 و کسی آنها را درست  آن چنانکه هستند نشناخت مگر تو  

خدایا در این روزها و شبهای عزا ، محبت و دوستی حسین (ع) را مایه روشنی دلمایمان قرار بده!

و با نام مبارک و مطهر او سیاهیها و ناپاکیهای روح و جانمان را پاک کن!

خدایا  با کیمیای عشق حسین (ع) مس وجود ما را زرکن!

خدایا دوستی و معرفت او را روز به روز در جان و قلبمان بیشتر کن!

خدایا کوتاهیهای ما را به بزرگی او ببخش و زشتی های مارا با زیبائی های او جبران کن.

خدایا ای خدای حسین (ع) ! ذره ای از بزرگی روح و بلندی همت او را به ما ببخش

خدایا با نظر و عنایت خاص خود و آن چنانکه خود می پسندی

اعمالی را که بخاطر عشق و ارادت او انجام می دهیم پاک و خالص بگردان

و وسوسه های ریا و ناخالصی را از اعمال و نیات ما پاک گردان!

خدایا ما را حسینی کن ...

باز صدای دلنواز سلیم می آید

آدوا قوربان ابالفضل    

دوشنبه دوم محرم 21و 20 دقیقه شب –  5آبان 93 - اردبیل  

نوشته شده در دوشنبه ٥ آبان ۱۳٩۳ساعت ۱٠:٥٧ ‎ب.ظ توسط فریبا احمدی نظرات ()

سلام ...

این روزها به شکر خدا همه چیز خوب است !

پائیز آمده ، در روزهای مبارک ذی حجه و بین دو عید قرار داریم

عید شهادت و ولایت . قربان و غدیر

معمولا در عید قربان کبابی می خوریم و پیامکی عرفانی می فرستیم . با خودم می گویم  

کاش جرعه ای عرفان می نوشیدیم و گوشت قربانی به دیگران می فرستادیم!

حاجیها اعمالشان تمام شده است و خانه خدا را زیارت کردند.

چه خوب میشد همه حاجی می شدند و همیشه در حج می ماندند.

چه خوب می شد خودمان راو نفس سرکشمان را و منیت و انیت ها و انانیتهایمان را قربانی می کردیم .

گاهی ناخودآگاه باز دلتنگ می شوم .

 دلم بهانه پدر را می کند و دلتنگ روزهای خوبی میشوم که با او همه گلها و شکوفه ها را نوازش میکردم .

هرکجا گلی می بینم دلم بهانه می گیرد.

عشق من به گلها و درختها با جانم عجین شده است.

من که از هر جمعی زود خسته  می شوم 

می توانم ساعتها با آنها بی لحظه ای خستگی و دلتنگی سر کنم. 

دنیای من دنیای عجیبی است .

 یک گل و فقط یک گل برای شادی من کافیست .

یک قطره باران ، یک برگ ، یک غنچه ، یک رنگین کمان  برای من کافیست.

گاهی شده است که سخت ترین دردها را با یک گل سرخ آرام کنم.

گاهی شده است برای شوق رهائی ام پرواز یک کبوتر کافی باشد.

گاهی حرفهایم را به باد میگویم .

گاهی آسمان مرا آرام می کند.

گاهی روئیدن گیاهی سبز بین خار وخاشاک به من امید می دهد.

گاهی یک قاصدک مرا شاد می کند.

گاهی ...

باز شاعر شدم . شعر خوبست ، وقتی زبان از گفتار باز می ماند شعر آغاز میشود.

مرغ خیالم پرید ، داشتم می گفتم این روزها روزهای خوبیست

عجیب است روز بعد از نوشتن پست قبلی  ( نفرین بر دشمن ) آتش بس طولانی در غزه  اتفاق افتاد

 وپیروزی مقاومت رقم خورد و یکی از بزرگترین نگرانیهای من آرام گرفت .

نوشتن خیلی دشوار است . نوشتار خیلی با شعور است .

 وقتی چیزی بر زبان می آید یا نوشته می شود درواقع موجود می شود

همه چیز با کلمه آغاز شده است.

امر مبارک (کن) باش  از طرف آن متکلم واحد همه موجودات را به عرصه وجود می آورد.

برای همین باید بسیار در گفتار و نوشتار دقت کنم.

چرا این روزها روزهای خوبیست ؟

چون هنوز هستم ، هنوز زنده ام ، هنوز می بینم ، می شنوم ،

حرف می زنم ،می نویسم ، وبم را بروز می کنم !  راه می روم ، نفس می کشم ، می خندم ، گریه میکنم

... وجود عزیزترین بزرگترین  زیباترین و باشکوهترین هدیه ایست که خدا بما داده است.

پائیز را می بینم ، رنگهای زیبای آن را نگاه می کنم ،

قطره های بارانش را لمس می کنم . باد وزانش را حس می کنم.

این روزها روزهای خوبی است. سالگرد وبلاگ من نیز هست  13 مهر 82

یازده سال ! عمریست برای خودش . دوستانی که آمدند ، دوستانی که ماندند ، دوستانی که رفتند...

وقتی می نویسی ، آن هم صمیمی ترین حرفها و عمیق ترین دردهایت را .

هر خواننده صادقی را به نحوی با خود و احساسات خویش گره زده ای!

و آن موقع پیوندی میان تو و همه آنها که برای خواندن حرفهایت می آیند ایجاد می شود.

امروزه هزاران وب و سایت وجود دارد برای تبلیغ ، برای نمایش ، برای خرید برای فروش  و برای بسیاری چیزهای دیگر.

اما من حرفهائی را که می توانم بگویم در اینجا می نویسم .

نوشته هایم بسیار مختلف و گوناگون است اما همه آنها حرفهای من است ،

 حرفهای واقعی من ! حرفهای خود واقعی من !

من مجازی نیستم ! من حقیقی هستم ! خود خودم  ، باور کنید ...

حالا قصه ی پرغصه ی مرا رها کنید و برویم سر قصه ی اصلی !

قصه اصلی چیست ؟

بسم الله الرحمن الرحیم . یا نور و یابصیر

الله نور السموات و الارض

خداوند نور آسمانها و زمین است . نور اوست که همه جا را روشن کرده است .

نور آن نور منور است که دنیا را نورانی کرده است .

اوست که به همه چیز نور (وجود ) داده است.درعرفان واژه نور و وجود به جای هم بکار می روند.

همه موجودات نوری از انوار خدا و جلوه های از جلوات او و مظهر و آیه و آئینه اسمی از بی نهایت اسمائ حسنای خداوند تبارک و تعالی هستند.

(در کتاب خیال قاصدک باشرح و تمثیل به این مساله پرداخته ام )

قصه ی اصلی ما قصه نور و بینائی است ، قصه ی چشم و روشنائی است .

من چه شاعر باشم چه مدرس چه مدیر و چه اسمهای دیگر

اصلیت من  اپتومتریست است .

من رئیس جمهور نیستم ، من یک اپتومتریستم !

از کودکی عاشق نور و رنگ بودم ، از پشت تیله ها و کریستالهای لوستر رنگهای منشوری نور را امتحان می کردم!

جلوی خورشید انگشتم را آرام روی پلک بسته ام فشار می دادم و دهها رنگ جلوی چشمم  ظاهر می شد ، می رفت و می آمد

فردا 5شنبه 17 مهر دومین  پنج شنبه 9 اکتبر روز جهانی بینائی است.

روز جهانی بینائی بر همه مبارک !

سالهاست که سهم ما از روزجهانی بینائی ، به یاد داشتن آن و تبریک آن است.

سالهاست که من در این روز آمارها و اطلاعات این طرح  و وظایف و عملکرد اپتومتریست ها و حقوق بیماران و حق بینائی را توضیح می دهم

حق بینائی یعنی اینکه دیدن و خوب دیدن و دیدن این همه زیبائی و رنگ و نوری که خداوند آفریده  حق طبیعی همه انسانهاست.

سالهاست که می گویم چرا ما در ایران روز ملی بینائی نداریم ؟

سالهاست که به دنبال آنم تا مرکزی وظایف و حوزه کاری هر واحد را درقبال بینائی و طرح جهانی بینائی vision 2020  مطرح کند و مشخص شود که بالاخره در باره آن چه کار باید بکنیم ؟

احتمالا خوانندگان قدیمی وب من می دانند که این طرح اگر بسیار ساده بخواهم مطرح کنم این است که در سال 1999 از طرق سازمان بهداشت جهانی  طرح ویژن 2020 ارائه شد و همه کشورها به منظور مقابله با نابینائی و پیشگیری از آن موظف شدند که کلیه امکانات خود بکار ببرند تا از همه نابینائیهای قابل پیشگیری ، پیشگیری شود و همه نابینائی های قابل درمان ، درمان شود  و همه تا حد امکان تا سال 2020  به دید بیست بیستم ( همان ده دهم ) برسند. دریک جمله

 vision 2020 یعنی دید بیست بیستم و دید کامل تا سال 2020 برای همه درحد امکان !

می بینید صورت قضیه چقدر ساده و طبیعی است ؟ عجیب است که طرح بینائی دیده نمی شود! 

کشور ما نیز سالهاست این طرح را پذیرقته است وقطعا باید اقدامات اساسی درمانی و بهداشتی در این مورد انجام دهد.جمهوری اسلامی در انجام برنامه های سراسری بهداشتی درمانی معمولا بسیار فعال است و طرحهای مختلف حتی جهانی ( مثل مبارزه و واکسیناسیون علیه فلج اطفال) را بسیار قوی و خوب انجام داد و اخیرا نیز در طرح تحول نظام سلامت بار سنگین درمان در بیمارستانها تا حد زیادی از دوش بیماران برداشته شد اما نمیدانم چرا این مورد تاحدزیادی مغفول مانده است . چرا طرح بینائی را کسی نمی بیند ؟

البته همکاران در جاهای مختلف بصورت جزیره ای کارهای خوبی نیز گاهی انجام می دهند. در کنگره شهریورماه اردبیل نیز من مجددا به این مساله  اشاره کردم و بر این مساله که لازم است روزی به عنوان روز ملی بینائی مشخص و به تصویب برسد و همه فعالیتهای همکاران و تمام اشخاص و واحدهائی که در این امر مهم دخیلند متمرکز و سازماندهی شود تاکید کردم . ولی حیف ! اینجا دور است و صدای ما به گوش کسی نمی رسد.

کاش من یک ادیومتریست هم بودم و میتوانستم گوشها را هم شنوا کنم .

حیف من فقط یک اپتومتریستم !

فکر میکنم دوستانی که در مرکز هستند و ارتباط بیشتری با مسئولین مربوطه درسطح وزارت دارندبیشتر باید تلاش کنند.

فکر میکنم لزوم اهمیت بینائی و روزملی بینائی و نقش اپتومتریستها و جراحان و متخصصین چشم در طرح ویژن 2020 در هرکنگره چشم و اپتومتری که برگزار می شود باید مطرح شود.

فکرمیکنم گوشه ای از جراید و صداو سیما وبرنامه های مختلف و متنوع بهداشت و سلامت باید به این مساله بپردازد.

فکر می کنم ... اگر فکرهایم را مینوشتم حتما این طرح به جائی می رسید!

البته اخیرا دوباره با بعضی از مسئولین دانشگاه در این باره صحبت کرده ام امیدوارم لااقل در اینجا بتوانیم با همکاری دوستان کاری بکنیم .

خلاصه حالا که فعلا این موضوع  در اولویت نیست : حداقل کاری که می توانم بکنم .این است که این روز را به شما تبریک بگویم و بگویم که فعلا خودتان حواستان به چشمهایتان باشد. بخصوص کودکان که کار فراوان با تبلت و رایانه بسیار چشم آنها را خسته میکند و حداقل هر6ماه یکبار معاینه کاملی از چشمهایتان انجام دهید. باور کنید چشمها خیلی مهم هستند ، کافیست یکبار چشمهایتان را ببندید و سعی کنید بدون آنها کاری بکنید. 

می دانید فقط نابینایان و کم بینایان اهمیت واقعی بینائی را میدانند.

امیدوارم بعدها بتوانم روزملی بینائی را به شما تبریک بگویم ...

در ضمن چکیده پژوهشی را که در این مورد سالها پیش دردانشگاه علوم پزشکی اردبیل انجام داده ام برایتان می نویسم  .

چشمهایتان روشن !

دلهایتان هم روشن !

چکیده

این پژوهش  یک مطالعه توصیفی است که با توجه به اهمیت روزافزون بینائی در عصر ارتباطات و رایانه و به منظور بررسی شیوع و شدت عیوب انکساری در مراجعین به مطب  اپتومتری پژوهشگر انجام گردیده است.نمونه ها شامل 264 پرونده است که مراجعین از شهر، روستاها و یا حومه شهرستان اردبیل بوده و شغل آنها با توجه به نیاز آنها به دید دقیق در دور، نزدیک،هر دو ویا هیچکدام متفاوت است.

ابزارگردآوری داده هاابتدا شامل شاخصهای پرونده بیمارو سپس پرسشنامه ای با29 سوال شامل مشخصات دموگرافیک ،شرح حال، نتیجه تستهای سابجکتیو،ابجکتیو تشخیص عمومی و افتراقی می باشد.

برای اجرای این پژوهش،محقق با استفاده از پرونده های موجود بیماران(13000 مورد)264 نمونه را به روش سیستماتیک منظم انتخاب و از روی سوالات و نتایج معاینات کلینیکی، اطلاعات لازم را استخراج ،پرسشنامه مربوطه را تکمیل و با استفاده از نرم افزار آماری spss-  winآنالیزانجام وسپس نتایج مطالعه مشخص گردید.

نتایج پژوهش نشان داد که حدود 4/50%از مراجعین زن و 6/49% مرد بوده، بیش از95% نمونه ها از شهر و حدود 4% از روستاها و حومه شهر بودند.اکثریت نمونه ها بین 10 تا 20 سال داشتند و شکایت اصلی بینائی یا c.v.c 3/27% تاری دید و 25% سر درد بتنهایی یا همراه با سایر علایم بوده و حدود 88% بیماران نیز بدون شکایت خاص بینایی مراجعه کرده بودند.بیشترین طیف مراجعین دانش آموزان با 39% بودند ،از نظر تاریخچه و سوابق قبلی  بیماری،(3/88%) سالم بودند 53% قبلا از عینک استفاده می کردند،اکثریت افراد عینکی شماره ای حدود25/0 ± تا 2 ± داشتند،از نظر حدت بینائی(V.A) بیش از 60% دید قابل قبول در حدود10/7 تا 10/10 بدون عینک داشتند در حالیکه بااستفاده از عینک  میزان دید به 36% افت می کرد.

Covertest (تست پوشاندن) در فاصله نزدیک حدود 91% مراجعین را بدون انحراف مخفی) orthophoria)وحداکثرفوریا را Exophoria انحراف مخفی به خارج)برآورد می کند.

ازنظر رتینوسکوپی بیش از43% از بیماران دارای عیب انکساری(دوربینی یا نزدیک بینی) پایین (2- 25/0) و حدود18% نیز همراه با آن استیگماتیسم پایین در محور180 درجه داشتند.تست Subjective نیز نتیجه رتینوسکوپی راتایید کرد.

در تشخیص عمومی hypermetropia (دوربینی خالص)حدود 2/18% و  myopia (نزدیک بینی )11% مشخص گردید در تشخیص افتراقی 2/35% دوربین 3/16% نزدیک بین و8/46% آستیگمات بوده اند در تشخیص شدت عیوب انکساری بیش از3/27% رادوربینی پایین و5/34% راآستیگماتیسم پایین به خود اختصاص داده است.

در 78% موارد لزومی به ارجاع بیماران به سایر مراکز نبوده و حد اکثر ارجاع نیاز به مراجعه به پزشک عمومی با 10% موارد و4% نیاز به ارجاع به جراح و متخصص چشم داشتند که ارجاع شدند.

حدود 75% از بیماران با عینک تجویز شده توسط اپتومتریست به دید نرمال 10/7 تا10/10 رسیده و 21% نیز نیازی به تجویز عینک  نداشتند.3% از بیماران با وجود تجویز عینک از دید10/1 تا10/7 اصلاح شده اند.در مجموع 96% با و یا بدون تجویز عینک جدید به دید 10/7 تا10/10 رسیدند.برای 29% تجویز عینک برای اولین بار و به صورت undercorrection (کمترین شماره)8% بصورت full correction (اصلاح کامل)شده واکثریت نمونه ها(حدود8/34%)نیاز به تعویض عینک داشتند. بقیه موارد نیاز به ارجاع، مشاوره،توصیه های بهداشتی لازم،توجیه اطرافیان،تمرینات ارتوپتیک،patch وآمبلیوپ تراپی داشتند.برای 4/6% بیماران استفاده از عینک قبلی بهمراه سایر توصیه ها پیشنهاد شد.درافتالموسکوپی بیش از 96% ته چشم نرمال داشته اند.پیشنهاداتی در زمینه لزوم دقت بیشتر و استفاده از refraction در تجویز عینک،انجام معاینات ادواری ومنظم همه افراد بالاخص کودکان و دانش آموزان،لزوم افزایش آگاهیهای بهداشتی(بااستفاده ازرسانه ها) توجیه مربیان و والدین در جهت ارجاع بیماران مبتلا به سردردجهت معاینات دقیق چشمی ارائه شده است.

 واژه های کلیدی:دوربینی،نزدیک بینی،آستیگماتیسم و عیوب انکساری

درکنگره سال گذشته اپتومتری در اردبیل نیز مقاله این پژوهش را ارائه دادم و در اسلاید پیشنهادات موارد ذیل را مطرح کردم .
 
Suggestion
•تلاش در جهت افزایش آگاهیهای مربوط به بهداشت چشم در جامعه از طرق مختلف  
•و تببین اهمیت بینائی و ایجاد آمادگی در جامعه برای طرح  vision 2020
•پیشنهاد روزی به عنوان روز ملی بینائی و اپتومتری علاوه بر روز جهانی بینائی
•اهمیت تشکیل پرونده  دقیق و منظم برای بیمارانMedical Recording    معاینات ادواری منظم حداقل (هر 4-6 ماه یکبار) برای کلیه افراد جامعه
•اهمیت دهی به معاینات ادواری دانش آموزان- لزوم توجیه مسئولین بهداشت مدارس

مراجعه مستمر و منظم برای تشخیص و درمان عیوب انکساری برای عیوب انکساری

 

به امید دیدی بهتر و بینائی روشنتر برای همه انسانها برای دیدن دنیائی بهتر

اردبیل - اپتومتریست فریبا احمدی

چهارشنبه 16 مهر93 ساعت 20و 28 دقیقه  


ادامه مطلب
نوشته شده در چهارشنبه ۱٦ مهر ۱۳٩۳ساعت ۸:٤٢ ‎ب.ظ توسط فریبا احمدی نظرات ()

سلام بر کرار ، سلام بر مهاجر

سلام برقدیر

سلام بر نصر ، سلام بر بصیر   

مرگ بر اسرائیل

نفرین بر دشمن ، نفرین بر داعش

  مدتهاست نمی نویسم  ، نمی توانم بنویسم ، راستی چرا ؟

 تا یادم می آید همیشه برای عید فطر نوشته ای مخصوص و متفاوت می گذاشتم .

اتفاقات دیگری هم بود . پیروزی های تیم والیبال ، روز ملی اردبیل ،  روز پزشک  و حتی دومین کنگره اپتومتری اردبیل که به لطف خدا چند روز بعد برگزار می شود.

اما من کماکان نمی نوشتم ! شاید با خودم قهر کرده ام!

 شاید دلم برای خودم تنگ شده است!

شاید روزه سکوت  و ننوشتن گرفته بودم ...

فکر می کردم دوستان علتش را بپرسند ، اما کسی نپرسید ، می آمدند و اظهار لطف می کردند و می رفتند.

فقط امروز یکی از دوستان (راز)  آن هم در پیامی خصوصی پرسید چرا نمی نویسی؟

 دمش گرم!

کسی نمی داند چرا ؟ فقط خودم می دانم .

البته اتفاقات زیادی افتاد. باز حال سید بد بود.   مدتی نیز درگیر آزمایشگاه و بیمارستان بودم

من همیشه سعی می کنم مسئولیت کارهایم را به عهده بگیرم  هرچند اشتباه کرده باشم.

برای همین برایم بسیار سخت است که ببینم در موردخاصی کاری از من ساخته نیست .

خدایا مرا ببخش

من نمی توانم کاری برای کودکان غزه بکنم.

کودکان ، کودکان ، کودکان

خدایا کودکان

 

خدایا مرا ببخش

درد آنها ، عمق مظلومیت آنها و فریاد بیصدای آنها جان مرا به آتش کشیده است .

تصور اینکه در دنیائی شبیه به جنگل وحشی زندگی کنی  خیلی تلخ است .

تصوراینکه هیچ کاری از دست کسی برنیاید و کودکان و زنان در خانه های خود به خاک و خون کشیده شوند مرا بیقرار می کند.

زندگی کردن در دنیائی که برا ی مرگ حیوانی طرفداران محیط زیست و حقوق حیوانات

خود را به آب و آتش می کشند ولی  کودکان بیصدا می میرند برای من قابل تحمل نیست .

من یک شاعرم

من برای اینکه کسی روی برگها و شکوفه ها راه نرود شعر می گویم

من لطیف ترین شعرها را برای قاصدکها می گویم

چگونه می توانم مرگ  مظلومانه کودکان را که به بازی مشغولند تماشا کنم.؟!

 

من یک مادرم

و می دانم مادران همه وجود  و مهر خویش را بی منت و بی توقع به کودکانشان می بخشند  

چگونه می توانم شاهد مرگ مادران و کودکان باشم.

 

من یک زنم

و لطیف ترین و زیباترین اسمهای خدا را در تعریف لطف و رحمت دختران و زنان تعریف می کنم .

چگونه می توانم شاهد تحمل فروش زنان و دختران و هتک حرمت آنها بدست وحشی ترین موجودات و دژخیم ترین شیاطین داعش باشم؟

من یک همسر جانبازم

و همیشه یاد گرفته ام تلخ ترین دردها و بیماریهای یک مرد را  که تا به صبح بیدار می ماند ببینم و تسلی ببخشم

اما چگونه می توانم

شاهد  این همه درد و مصیبت در دنیای دروغی که ادا و ادعای حقوق بشرش به آسمان می رسد باشم

خدایا!  من تحمل این همه زشتی و تلخی را ندارم

خدایا من چگونه  در بین این همه درد و سختی از زیبائیهای عید فطر بگویم   و برای خداحافظی با رمضان شعر بنویسم ؟

ویا از هوای بهشتی اردبیل در این تابستان گرم سخن بگویم ؟

 و یا از محرومیتها و کمبود زیرساختهائی که امکان میزبانی شایسته را از شهر من می گیرد ؟

من یک اپتومتریستم

و چشمهای بیمارانم را به دقیق ترین دیدها می رسانم  

چگونه خود را به نابینائی بزنم و زشتیها و اوج شقاوتهای دشمنانت را نبینم ؟

...

دوستان ... مرا ببخشید که وقتی حس نوشتن ندارم نمی نویسم . نوشتن برای من یک تفریح یا یک تکلیف نیست

نوشتن برای من بخشی از زندگی ام است ...

اما اکنون چیزی که مرا وادار می کند بنویسم

رونمائی از نسل جدید پهبادهای رهگیر و موشکهای کروز است .

همان اسمهای مبارکی که ابتدا بر آنها سلام کردم .

سلام بر کرار ، سلام بر مهاجر

سلام برقدیر

سلام بر نصر ، سلام بر بصیر   

 

 پهپاد "کرار 4" رهگیر پرنده‌های متجاوز

 کرار، رهگیر نسل جدید پهپادهای جت جمهوری اسلامی ایران است که در سازمان هوایی وزارت دفاع طراحی و ساخته شده است.  پهپاد " کرار 4" مأموریت رهگیری هوایی پرنده‌های متجاوز را بر عهده دارد.

 پهپاد فوتوگرامتری "مهاجر 4" با نقشه‌برداری هوایی

 پهپاد فتوگرامتری "مهاجر 4"، قادر است نقشه‌های هوایی را با کاربری نظامی و غیرنظامی در اختیار کاربران قرار دهد. این پهپاد برای نخستین‌بار توانمندی‌های خود را در نقشه‌برداری هوایی در خدمت دفاع و توسعه ملی کشور قرار می‌دهد.

  قدیر"، دقیق‌تر و منهدم کننده‌تر از " نور" و " قادر"
 
قدیر نسل جدیدی از موشک کروز جمهوری اسلامی است که با برد 300 کیلومتر اهداف دریایی دشمن را با دقت و قدرت تخریب بالا منهدم می‌کند و می‌تواند از روی شناورهای مختلف و ساحل شلیک شود.
 
مزیت عملیاتی برجسته این موشک امکان پرتاب آن از روی سامانه‌های موشکی قبلی است که انعطاف و توان عملیاتی نیروهای مسلح را افزایش می‌دهد.

 "نصر بصیر"؛ کروزی جستجوگر
 
این موشک کروز دریایی علاوه بر قابلیت چالاکی و قدرت عملیاتی با داشتن سر جستجوگر بدون انتشار به ویژگی عملیات در سکوت و هوشمندی مجهز شده است که می‌تواند در ارتقاء توان دریایی نیروهای مسلح مؤثر باشد.

 
این دستاورد های جدید که حاصل کار دانشمندان و صنعتگران سازمان صنایع هوا - فضا وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح است، بر توان دفاع دریایی و پدافند هوایی دفاع از حریم هوایی کشور نیروهای مسلح پرافتخار جمهوری اسلامی ایران می‌افزاید. 


اینها تفسیر کلمه به کلمه آیه و اعدوا لهم مااستطعتم من قوه ومن رباط الخیل ترهبون به عدوالله و عدوکم

 است که خداوند امر می کنید که آنچه در تاب و توان دارید برای مبارزه با خصم دون مهیا کنید.از مرکبها تا دشمنان خود و دشمنان خدا را بترسانید .

 مرگ بر اسرائیل

نفرین بر دشمن ، نفرین بر داعش

ساعاتی پیش پهباد جاسوسی اسرائیل که  به قصد  سایت هسته ای نطنز وارد شده بود مورد هدف موشکهای ما قرار گرفت و منفجر شد .

 

خدا را شکر که همیشه ما آماده ایم ! خدا را شکر که علیرغم وجود نیروهای کوته فکر و وابسته که همه آرمانها و امیدهای خود را در غرب می بینند، هنوز مردان غیوری هستند که از عزت و افتخار ایران اسلامی دفاع کنند...

سلام بر شهیدان ! سلام بر راه سرخ آنها ، سلام برآنها که ایستاده اند تا همیشه خط سرخ جهاد و شهادت پابرجا بماند.

سلام بر صدای  موشکها و پهبادهائی که خاک مرا حفظ می کند ، سلام بر جرقه و دودی که از حرکت مرکبهای مجاهدان اسلام بلند می شود و سلام بر آنها که همیشه آماده اند آماده حمله به دشمن . سلام بر آنها که  گرد و غبار بر می انگیزند و در وسط معرکه دشمن ظاهرمی شوند  بدرستیکه انسان نسبت به خدای خود بسیار ناسپاس است و همانا او بر کار خویش گواه است.

والعادیات ضبحا ، فالموریات قدحا ، فالمغیرات صبحا،  

فاثرن به نقعا ، فوسطن به جمعا  ان الانسان لربه لکنود و انه علی ذلک لشهید

21 و سی دقیقه یکشنبه 2 شهریور 93 – اردبیل -  فریبا احمدی

نوشته شده در دوشنبه ۳ شهریور ۱۳٩۳ساعت ٧:٢٢ ‎ق.ظ توسط فریبا احمدی نظرات ()

ای عزیز! تا به کی بازی ؟! تا کی بی سوز و گدازی؟ تا کی بی ناز و نیازی ؟

برخیز که صبح دولت  رمضان دمیده است !

برخیز که نسیم عنایت از مهب غیب وزیده است!

 


برخیز که دعاها افتتاح شده است !

اللهم انی افتتح الثناء بحمدک و انت مسدد للصواب

برخیز که همه کائنات بی منت و خواهش ، تسبیح می گویند.

سبحان الله باری النسم * سبحان الله المصور *

سبحان الله خالق الازواج کلها * سبحان الله جاعل الظلمات و النور *

سبحان الله فالق الحب والنوی *سبحان الله خالق کل شی *

سبحان الله خالق مایری و ما لا یری * سبحان الله مداد کلماته *

سبحان الله رب العالمین *

برخیز که برگهای درختان نیز به رقص درآمده اند!

ای دل همیشه خواب ! ای چشم پر اشک و آب !

بیدار شو که دعای سحر می خوانند!

اللهم انی اسئلک من بهائک بابهاه و کل بهائک بهیء

چند روزیست که در آسمان باز شده است

و چند روز دیگر تا چشم بهم بزنی بساط ضیافت برچیده می شود .

ای قلب بی قرار! ای روح سرگردان! ای تن خسته !

برخیز تمام عمر دویدی و به مقصد نرسیدی

بهار رسیده است .

بهار دوباره آمده است !

بهار ما را به مهمانی بیکران خویش فراخوانده است .

بهار برای دردهای روح بی قرارمان ، شکوفه ی التیام آورده است.

بهار برای چشمهای نگران و بی فروغمان ، ستاره ی روشنائی آورده است.

بهار برای دستهای خالی و بیچیزمان ، سبد نیایش آورده است.  

بهار برای قلبهای خسته و نومیدمان ،  فانوس عشق آورده است.

بهار برای همه ی سلولهایمان نور خدا آورده است.

برخیز که سفره ای پر از گل سرخ همه جا پهن شده است.

برخیز که این بار آسمان به زمین آمده است .

برخیز که سحر آن چنان غوغائی در ملکوت به راه انداخته

که همه ی فرشتگان را به مهمانی زمین آورده است.

ای دل دربند! ای روح سرگردان ! ای دست کوتاه از دعا ! برخیز

همه چیز برای رهائی مهیاست!

ای عزیز ! ای مهربان !

مهمانی ات مبارک ! رمضان ات مبارک !

وقتی اولین سحر رمضان امسال همه ی آسمان بارید

میدانستم که این ماه با همه رمضانهای سالهای زندگی ام تفاوت خواهد کرد !

تفاوت تنها نبود پدر مهربانی که همه زیبائیهای تو را بمن نشان داد نیست !

پدر مرا از بچگی عاشق روزه داری کرد

تا زیبائی و طعم گرسنگی و تشنگی را با همه ی سلولهای بدنم احساس کنم.

 

 

 

 تشنگی هجده ساعته در برابر یک عمر عطش کوتاه است .

گرسنگی هجده ساعته در برابر یک عمر اشتیاق یک نظر کوتاه است .

خواب  ! خواب  ! خواب !

ای آشنای چشم پر آب من !

وقتی از دیدارش در بیداری مایوس شدم

به تو پناه آوردم .

آه رمضان زیبا ! رمضان مهربان !

مارا ببخش که روحمان اسیر شده است .

ای زیباترین اسم خدا ! ای روشن ترین ماه خدا !

ای ماه مهربان ! ای پل زمین و آسمان !

ای تنها امید باقی مانده ی من !

قلبم دیگر جائی برای شکسته شدن ندارد.

روحم دیگر تاب این دوری بی پایان را ندارد .

تو را به همه اسما ء و صفاتی که معنایش را نمی دانم سوگند می دهم

که اگر من راهی برای آمدن به نزد تو را ندارم .

تو را مهمان قلب بیقرار من نماید !

من در آرزوی کشف و شهود نیستم .

من حتی به دنبال کشف صوری هم نیستم .

من فرق نفس و قلب و روح و سر و خفی و اخفی را نمی دانم

اما با تک تک یاخته های قلبم و با همه تار و پود روحم

برای تو به خاک می افتم.

تا مرا به آنجا که دوست داری ببری

 و مرا از این رنج بی پایان و درد بی امان رهائی بخشی.

ای کریم ! ای بزرگ ! ای رمضان!

 

42/4 دقیقه 12 تیر 93 – پنجم رمضان المبارک

اردبیل –  فریبا احمدی

نوشته شده در پنجشنبه ۱٢ تیر ۱۳٩۳ساعت ٧:٥٢ ‎ق.ظ توسط فریبا احمدی نظرات ()

سلام. عیدتان مبارک !

امام صادق (ع) فرمود: فاطمه زهرا(س) صدیقه کبرائی است

که جهان آفرینش از آغاز برشناخت او به گردش درآمده است.

بحار الانوار - ج43- ص 105 

  

زیباترین موجود همه ی هستی بدنیا آمد.

زنی که آمد تا نوری باشد بر تاریکی های جهان !

زنی که آرام جان رسول است و یادآور بوی بهشت برای او ...

زنی که زندگی کوتاه پرخیر و برکتش به همه ی روزگارها می ارزد .

زنی که محبوبه ی الهی است و بهانه اصلی و علت واقعی خلقت !

زیباترین سلام ها و پاکترین درودها بر محبوبه الهی !مادر هستی!

دختر نبی(ص)! ، همسرولی (ع) و مادرحسنین (س) !

 

قال رسول الله (ص)

  و اما ابنتی فاطمه فانها سیده نسا العالمین من الاولین و الاخرین ...

متی قامت فی محرابها بین یدی ربها جل جلاله ، زهر نورها لملائکه السما

کما یزهر نورالکواکب لاهل الارض و یقول الله عزوجل لملائکه :

یا ملائکتی انظروا الی امتی فاطمه سیده امائی قائمه بین یدی ترتعد فرائصها

من خیفتی و قد اقبلت بقلبها علی عبادتی ...

و اما دخترم فاطمه سیده و سرور زنان عالم از اولین و آخرین آنهاست ...

هرگاه که در محراب عبادت در پیشگاه پروردگارش جل جلاله قرار می گیرد نورش برای

فرشتگان آسمان می درخشد چنانچه نور ستارگان برای اهل زمین تلالو می کند و

خداوند به فرشتگان می فرماید: ای ملائکه به بنده ام فاطمه سرور بندگانم نگاه کنید که

چگونه در پیشگاهم ایستاده و از خوف و خشیت من بدنش به لرزه افتاده و با دل به

عبادت من رو آورده است ...1)

 

وخدا زن را آفرید

تا میان این همه درد و مصیبت و تلخی و دشواری

هنوز امیدی برای عشق و زیبائی باشد.

و خدا زن را آفرید

تا جلوه ای از اسم مبارک لطیف و جمیل خود را

به فرشتگانی که خود را تنها تسبیح کنندگان می دانند نشان بدهد.

و خدا زن را آفرید

تا مانند خودش مظهراسم مبارک خالق و رب باشد

تا بندگانش را بدنیا بیاورد و در دامان پرمهر خود بپروراند

سلام بر زن . سلام بر مادر ، سلام بر دختر ، سلام بر خواهر .

سلام بر نازنینی که هر اسمی داشته باشد پر از مهر و عطوفت است

و بدون او دنیا ارزش ماندن را نداشت .

دوستشان بداریم و شکرگزار خدا باشیم که آنها را آفریده است...

1) بحارالانوار ج43، ص 172 ، روایت 12

شعر بانوی آب را به میمنت این روز خجسته برایتان می نویسم .

  

بانوی آب

بانوی سبز شعر سپید من، سلام !

مهرت آب بود و دلت آئینه

وای بر من !

که حریم آب و باران را شکستند...

پیش از تو نه کسی

غربت را می ­شناخت

و نه کسی درد را تفسیر می­کرد.

 

بانوی آبی محراب بلند عشق! بانوی مهر!

پیش از تو یاس­ها، سپید بود.

هیچ دختی، مام پدر نبود.

هیچ زن، کفو اسد نشد.

هیچ مادر، عطش را آب نداد  

و بر غربت لالائی نخواند...

 

شب سپید روز سیاه من ! بانوی قدر!

پیش از تو هیچ شب

به روشنی آن لیله ­ی سحر نبود.

هیچ دختر، بوی بهشت نداشت.

هیچ عروس، لباسش  

هیچ مادر، افطارکودکانش، نبخشید

و هیچ بانو، آفتاب را خطبه نکرد.

 

ریحانه ­ی رسول! دردانه­ ی ولی! بانوی سیب!

پیش از تو نمی­ دانستیم، می ­شود

پهلوی عرش را شکست!

و به آفتاب سیلی زد!

یا درب بهشت را سوزاند!

و حور را گریاند!

 

تفسیرهل اتی،کوثر، لیله ­ی قدر! بانوی دهر!

پیش از تو کوثر، معنا نداشت

و قدر قدر، غریب بود

وخدا از حجب حضور نام نازنین تو

فقط حور را از نعم بهشتی دهرحذف نمی­کرد!


پیش از تو مصحف­، صاحب نداشت

و فدک وارث نداشت

و رضای کسی، رضای خدا نبود ...

 

بانوی ارغوانی حسرت و درد و دریغ! بانوی آه !

پیش از تو هیچ ­کس 

گریه را این ­چنین بلند، نگریاند

و در عمرکوتاه خویش

تاریخ را یک­جا، نگنجاند

و به تابوت خویش، تبسم نکرد.

 

بانوی کبود مهر، رشک زهره، ماه !

خشم  وغربت و شرمت

آن­چنان بزرگ بود که مزارت را نیز

از چشم­ها پوشاندی

بربلندای قیام قامتت

تاریخ آن­چنان گنگ شد که

زمان شهادتت­ را هنوز هم، نمی­داند

و زمین آن­چنان گیج شد

که مکانش را هنوز هم پوشانده است.

 

نیلوفرحزین باغ بهشت من! بانوی یاس !

آه از آن دفن شبانه ­ات!...

بعد از تو، درد علی

جز چاه، محرم نیافت ...

بعد از تو هیچ زن

شبانه دفن نشد

و با مرگش، غصب و جهل را چنین نلرزاند.

و روزگار را درحسرت نشان خویش، ننشاند.

 

بانوی سپید شب انتظار من! بانوی فجر!

تو برتر از زمین وزمانی

تو برتر از مکین ومکانی

مطلع آفتاب و مغرب تو

هم­چنان ناپیداست

تا هور از غرب برآید

 ...

 بانوی سبز شعر سپید من! سلام !

تا طلوع آن آفتاب دیرین

گل طه، گل نرگس، گل یاسین

سلام !

سلام هی حتی مطلع الفجر ...

 اردبیل - فریبا احمدی 

نوشته شده در دوشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳٩۳ساعت ۱٠:٢۱ ‎ب.ظ توسط فریبا احمدی نظرات ()

 

سلام فریبا! کجائی ؟ چه میکنی ؟ چرا ماتت برده است؟

چرا نمی شنوی ؟ چرا نمی بینی ؟ چرا نمی نویسی ؟

چرا از بهار نمی گوئی؟ چه کسی می تواند به زیبائی تو از بهار بگوید!

بهار منتظرتوست ، بهار نگران توست !

بهار با خود می گوید؟

چرا توئی که همه پستهایت را نامی بهاری میدادی ، سکوت کرده ای؟

اینجا طوفان است ؟ بگذار باشد !

همه جارا مه گرفته ! بگذار بگیرد !

برف می بارد ! بگذار ببارد

بابا رفته است ! خب او هم بهار بود و به بهار حقیقی پیوسته است .

مگر نخواندی که هرچیز رنگ وجود بگیرد ، دیگر امکان ندارد معدوم شود.

مگر با هزار آیه و حدیث و برهان نمی دانی که روح پدر جاودانه است؟

 مگر بارها درخواب نمی بینی که مثل همیشه بین گلها و درختها قدم میزند ...

کاش میدانستم  کجاست ؟ با چه کسانیست ؟ چه می کند؟ به چه فکر میکند؟

آه باز شروع کردی ! به تو چه ! تو چکاره ای !

مگر او بی صاحب است ! مگر آنکه رئوف است و لطیف است و رحیم است مراقب او نیست ؟

اگر حکمتی نبود، اگر مصلحتی نبود ؟ مگر دعاها و نذرها و نیازها رد می شد؟

مگر آن همه پزشک و پرستار کم زحمت کشیدند؟

خدا پدرت را بیشتر از تو دوست داشت . او میخواست بنده اش را به آرامش و شادی همیشگی برساند.

اومیخواست روح پرتلاش و تن خسته او را آرام کند؟

دعاهای تو دربرابر دعای او هیچ شانسی نداشت.

میدانی که آرام است. میدانی که زیباست . میدانی که درشادی و  لذت است .

میدانی که دربهار واقعی است.

پس توهم مثل همیشه از بهار بگو !

سلام بهار زیبا ! خوش آمدی ! خوش می آئی !

همیشه بیا ! همه جارا زیبا  کن! همه جارا درخشان کن!

درخت ها را بیدارکن ! گل هارا صدا بزن ! شکوفه هارا بیدارکن!

دلم برایشان یک ذره شده است.

من بی بهار می میرم ! من بدون دیدن گلها و شکوفه ها از دست میروم!

پدر از کودکی روح مرا با تو پیوند زده است.

گلهای تو را به من نشان داده است .

جوانه زدن غنچه هایت را به من یاد داده است.

شنیدن صدای پای تو را به من درس داده است.

بوئیدن عطر دل انگیز تورا به من آموخته است.

همه زیبائی تو را او بمن شناسانده است.

برای همین من همیشه به یاد تو هستم .

 

حتی وقتی در یخبندانهای سرد اردبیل رگهایم هم داشت یخ میزد، باز به فکر تو بودم .

میدانستم زمستان عددی نیست . میدانستم برف تاب تحمل عشق بیکران تورا ندارد!

میدانستم سرما نمیتواند ریشه گلهای سرخم را خشک کند.

می دانستم تو هستی !  

وقتی توهستی ، مرگی نیست ، دردی نیست ، غمی نیست .

همه چیز زیباست ، همه چیز باشکوه است ، همه چیز دیدنی است.

من همه ی سلام ها و درودهای همه موجودات را به تو تقدیم می کنم .

من خوش آمد همه ی ذره ها و قطره ها را به تو بازگو می کنم .

من اشتیاق همه ی موجودات را به رویش و طراوات به تو اعلام می کنم.

من می دانم که تمام اسمهای زیبای خداوند در همه عالم پراکنده است

 «و باسمائک التی ملات ارکان کل شی»

و میدانم که تو یکی از زیباترین و باشکوه ترین و عزیزترین آنهائی...

یالطیف ! یا جمیل ! یا رئوف !

ای صاحب لطف ! ای زیبا !ای مهربان !

یا خالق ! یا باری ! یا مصور !

ای آفریننده ! ای بوجود آورنده! ای صورتگر!

یا محیی ! یا ممیت !

ای زنده کننده ، ای میراننده ! 

مرا زنده کن ! روحم را که خاموش شده است بیدارکن !

ای میراننده ! سختی ها ، تلخی ها و سیاهیهای روحم را بمیران !

مرا رها کن ! مرا آرام کن ! مرا از نو زنده کن ! مرا سبز کن ، شکوفه کن !

مرا از اینهمه تلخی و سکوت و حسرت برهان ! مرا از تاریکهای خودم بیرون آر!

مرا از این درد جانسوز جدائی خلاص کن !

مرا به سپیدیها و زیبائیهای خویش برسان !

 

ای بهار جاوید من ! ای عشق بی انتهای من!

ای امید همه ی ناامیدیهای من ! ای دلیل حیات و زنده بودن من !

ای بهانه ی همه ی اشکها و لبخندهای من !

کاش می دانستم با من چه خواهی کرد؟

کاش می دانستم  مرا به کجا خواهی برد؟

میدانم ، خوب می دانم که همیشه زیباترین و پاکترین تقدیرها را برای می نویسی!

پس  آنچه را که با نادانی و کوته فکری و اصرار از تو میخواهم هرگز نپذیر

و آنچه را که خود دوست داری به من ببخش

و مرا آن چنان کن که خود می خواهی و خود می پسندی !

و مرا ، روحم را ، جانم را ، قلبم را ، همه وجودم را بهاری کن!

زیبا کن ! رنگی کن ! سپید کن !

پاک و لطیف کن که با اسم مبارک تو این سال را آغاز کنم.

و پدر را آن چنان پراز شادی و سرور کن که هرگزدلش برای ما تنگ نشود !

ای هستی بخش ! ای میراننده !

ای بهار ! ای بهاری !

یا مقلب القلوب و الابصار ، یا مدبر اللیل و النها ر !

یا محول الحال و الاحوال ! حول حالنا الی احسن الحال

1و 10 دقیقه 4شنبه 28  اسفند 92 - فریبا احمدی

نوشته شده در چهارشنبه ٢۸ اسفند ۱۳٩٢ساعت ۱:۱۱ ‎ب.ظ توسط فریبا احمدی نظرات ()

سلام خوبید شما؟

من نیستم ، من نبودم. مدتهاست که نیستم . مدتهاست که حرف نمی زنم . مدتهاست سکوت سنگینی را می گذرانم . 

با خودم حرف نمی زنم . با شما حرف نمی زنم...

  از آن پائیز سرد و غم انگیز که پدر رفته است. از آن محرم سنگین که پدر لباس عزای خود را درآورد و رفت .

 

 

هفته بعد از تاسوعا  او زمین افتاد و بعد از ده روز رفت . یادتان هست برای عاشورا پست »حسین حیرتده گویدی کائناتی»را نوشته بودم .چقدر عاشق آن شعر بود .

در آخرین دفتر تقویمش نیز همان را نوشته بود.چقدر عاشق امام حسین (ع) بود چقدر در محرم گریه می کرد...

 پائیز و زمستان من در خواب بودم . خوابی سخت . خوابی تلخ . خوابی بی رویا . خوابی بی پدر...  

پدر برای من فقط پدر نبود . او سمبل همه پاکیها و زیبائیهائی بود که می شناختم .

او به من دوست داشتن را یاد داد. او به من عشق بی قید و شرط به همه موجودات را آموخت .

 او دستهای مرا گرفت و گلها را و برگها و و درختها را بمن نشان داد.

او به من شنیدن صدای نسیم را آموخت . او به من بوی زیبای خاک را نشان داد .

او به من دوست داشتن علفها و گلها و شبنم ها را آموخت .

از پدر می پرسیدم ....

پدر زندگی را به من یاد داد. او گفت که انسانها همه خوب هستند. 

او زیبائی نسیم ، درخشش خورشید و خنکی آب چشمه ها را به من نشان داد.

او همه زیبائیهای متصور دنیارا به من آموخت . بدون  او من هیچ چیز نمی توانستم بیاموزم.

او معلم بود . معلمی بزرگ همانند اسمش . اما قبل از هرکس او معلم من بود.

و همه آسمان و زمین و کوه و دشت و صحرا کلاس درس او بود .

ومن دانش آموز کنجکاو و پر ازسوال و جستجوی او بودم که همه چیز را از او می پرسیدم.

یادم می­ آید روزهائی­ که فرفره­ ها رنگی بودند!

ماشین کوچک یشمی ام را پر از شکوفه می­ کردم

وآنها را به عروسی بنفشه ها می­بردم

آن­ روزها نمی­ دانستم شکوفه­ ها چیدنی نیستند

چه لذت کودکانه­ ای داشت برگ­ها را شستن

غنچه­ ها را خنداندن، دور از چشم مادر!

با پدر تخم­ها را می­ کاشتیم

و به خود می گفتم

 از این دانه های کوچک سیاه

 چگونه می­ رویداین­ همه حجم سرخ ، این­ همه بعد سبز!

واز او می پرسیدم چرا به شب بو شب بو می­گویند؟

چرا شکوفه گیلاس آبی نیست؟

چرا آفتابگردان دنبال خورشید می­گردد؟

وچرا پیچک انگور تا پشت بام همسایه بالا رفته است؟

نوشتن را او به من یاد داد. یادم میآید اولین بار که قرار بود انشا بنویسم نمیدانستم چکار باید بکنم.

اما او آنچنان ماهرانه و درست به من یاد داد که من خودم انشا را نوشتم و از آن به بعد هم همیشه در انشاء بیست می شدم.

او مرا با قلم و کتاب آشنا کرد.دستهای مرا میگرفت و با دست من می نوشت .

همیشه عاشق مطالعه بود و مرا عاشق کتاب کرد.

لحظه ای از یادگیری و خواندن و نوشتن دست برنمی داشت.

هرگز دروغ نگفت. هرگز اخم نکرد. هرگز فریب نداد . هرگز از تلاش دست برنداشت. هرگز!

مهر او به همه آنقدر زیاد بود که گاه باعث تعجب من می شد.

چرا برای کسانی که نمیفهمند، برای کسانی که صداقت و صمیمیت را سادگی و زودباوری تصور میکنند باید مهر ورزید.

اما او میگفت خدا که می بیند . عشق او بیدریغ بود. محبت او بی انتها بود و صداقت او رشک شبنم هارا نیز برمی انگیخت.

ومن مدتهاست که نه تنها پدرم بلکه چنین انسان بزرگی را از دست داده ام .

برای همین نبودنم را و سکوتم را و شکستنم را بپذیرید.

تصور نمی کردم که بعد از بتوانم زنده بمانم . همیشه از کودکیهای دور، بزرگترین ترس و کابوس زندگی ام این بود که برای او اتفاقی بیفتد.

و این اتفاق افتاد.پدر رفت . آخرین روز صفر ، سالروز رحلت پیامبر اکرم(ص) ، اربعین پدر بود.  باور نمیکردم تحمل دوری مارا داشته باشد!

بنظرم حتی هنوز هم که حدود 3ماه از رفتنش میگذرد نمیداند که رفته است و هروقت می بینمش در باغها و کنارگلها وچشمه ها گردش میکند.

می دانم که آرام است . میدانم که بسیار خوشحال است . میدانم که به هرکجا که دوست دارد پر می کشد واین تنها چیزی است که مرا آرام میکند.

پائیز رفت و پدر را برد. من درخواب بودم . نمی خواستم بیدار شوم  . نمی خواهم بیدار شوم .

اما بوی بهار می آید. من بهتر از هرکس دیگر را بوی بهار را میشناسم.

از کودکی که پدر مرا عاشق بهار کرد همیشه چشم انتظار بهار بودم.

زمستانهای سرد و سنگین اردبیل را به امید بهار سر میکردم .

همیشه به باغچه و درختها سر میزدم تا بدانم کی بهار می آید؟ او برای دیدن بهار همیشه ما را به  دشت و صحرا می برد تا زیبائیها را از نزدیک به ما نشان دهد .

سحرها به صحرا می رفتیم، همه جا رنگی!

گاهی سبز! گاهی زرد!

بوی غریبی می­آمد بوی خاک، خاک نمناک!

بوی آب،  سبزه، گل، گندم، باد، بوی حیات!

بالا همه جا آبی بودپایین همه جا سبز!

سبز به آبی می رسید

چه وسعتی دارد دشت؟

پس من چه؟ پس من کو؟

در رنگها گم می­ شدم!

در آن نورها، دراین خاکها !

برای همه، جا هست اینجا!

پدرم زیر درختان المیزان می­ خواند

ومن گلبرگ­ها و خوشه ها را تفسیر می­کردم

چه دوستی غریبی بود بین من و آن گل­ها!

سال­ها بعد یکی از این­هایم من! می­دانم!

آرام بود آنجا !

پدرم تسبیح می­گفت

ومن به­ هر تسبیح او یک گل را شماره می­کردم

دانه های سبحه تمام می­ شد اما،

هزاران گل مانده بودند، هنوز!

بهاری ترین شعرهای من همیشه پر از حضور اوبود. گلها ودرختهای خانه ما بدون او می مردند.

او باغبان مهربان گلها بود که می دانست کی باید آنها را بکارد کی آب بدهد کی هرس کندو... ومن مشتاقانه همیشه کار او را تماشا می کردم.

گوشه ای از تصویر پنجره، چرا خالی است؟

پارسال، شاخه فرتوت خسته ای

حجم انبوه سبزهاوسپیدها را بردوش می­ کشید

خسته بود اما استوار

و پدر می­گفت دیگر پیر شده است

اینک حیف!

الان که برایتان و یا نه برای خودم دارم می نویسم دلم به اندازه همه ابرهای دنیا گرفته است و سنگینی همه کوههای عالم را در سینه ام احساس میکنم ...

اما میدانم که دارد بهار میآید.

بهار زیباتر ازآن است که از یاد من برود .

بهار سپیدتر از آن است که بیاید و سیاهیها باقی مانده باشد.

بهار مهربانتر از آن است که بیاید ولی من کماکان ساکت بمانم .

بهار می آید . پدر عاشق بهار بود . عاشق گلها و درختها ، شکوفه ها و شبنم ها.

 پدر در بهاری زیبا و باشکوه ایستاده است و مرا تماشا میکند .مرا که دختر آرزوهای او بودم .( آرزی قیزیم)

بهار بر بابا مبارک . بهار بر شما مبارک . بهار برمن غمگین مبارک.

فریبا – 20/9 دقیقه شنبه 17 اسفند 92

نوشته شده در شنبه ۱٧ اسفند ۱۳٩٢ساعت ٩:٥٧ ‎ق.ظ توسط فریبا احمدی نظرات ()

 

حسین  پاینده ائتدی الصلاتی

                                      حسین نن اولدی اسلامین حیاتی

 حسین غرقه بلا سیماسی خندان

                                          حسین حیرتده قویدی کائناتی

 خداوند می فرماید: حسین برترین کسی است که به شهادت می رسد.(کمال الدین ، ج2، ص301)

 امام حسین (ع) فرمود: من کشته اشکهایم . هیچ مومنی نیست که یاد من افتد و

 اشک نریزد. (کامل الزیارات . ص 108)

 پیامبر اکرم (ص) می فرماید:حسین از من است و من از حسین . خدا دوستدار کسی

است که حسین را دوست بدارد.  (کامل الزیارات . ص 52 )

 وفرمود: بهشت بر کسی که بر اهل بیت من ستم روا داشته و باعث آزردن من شده

است حرام است.        (نورالابصار .ص100 )

 امام رضا (ع) می فرماید: به راستی که روز حسین (ع) دیدگان ما را به خون نشانده و اشک ما را سرازیر ساخته است.

 و به راستی محرم ماهی است که مردم عهد جاهلیت ، جنگ و خونریزی را درآن حرام

می دانستند ولی خون های مارا درین ماه حلال شمردند و حرمت ما را شکستند.  ( امالی . شیخ صدوق . ص 111)

 و هرکس روز عاشورا را روز مصیبت و حزن خود قرار دهد، خداوند روز قیامت را را روز

شادی او قرار می دهد. (امالی . شیخ صدوق ص112)

 و هرکس ذکرمصیبت های ما را نموده و بخاطر ستم هائی که برما رفته گریان شود،

  درروز قیامت در رتبه ما و همراه ما خواهد بود. (بحار الانوار. ج44. ص279 )

  

امام صادق (ع) فرمود: هرکس آب بنوشد، آنگاه حسین (ع) را یادکند و بر قاتلش نفرین

فرستد، خدا اورا صدهزار حسنه نویسد و صدهزار گناه از او بپوشاند. (امالی شیخ صدوق .ص122)*

 و اگر قطره ای اشک در رثای حسین (ع) درجهنم بریزد، گرمای آن فروکش خواهد کرد.(المصدر.ص101)

 وفرمود: در زیارت امام حسین (ع) کوتاهی نکنید، زیرا او سرور جوانان بهشت و

سیدشهیدان است. (کامل الزیارات .ص109)

 وفرمود:هرکس که خداوند خیرخواه او باشد ،محبت حسین(ع) و آرزوی زیارتش را در دل

او می اندازد.  (بحارالانوار .ج10.ص76) 

 

نوشته شده در شنبه ۱۸ آبان ۱۳٩٢ساعت ۱٠:٢۸ ‎ب.ظ توسط فریبا احمدی نظرات ()

سلام . این روزها دهمین سالگرد تولد این وبلاگ است.( دقیقا 13مهر 82) و من باید یک جشن مفصل میگرفتم که مدتی است در سفر بودم و نتوانستم . بایستی قالب را عوض میکردم جلوه ها و امکانات جدیدی به وبلاگ اضافه می کردم که نمی شد و در ضمن به دلایل امکانات محدود پرشین میخواستم از اینجا بروم  که فعلا اینکار را نکردم... خلاصه اینها را رها کنم و من امروز به خانه رسیده ام و دارم برایتان می نویسم.

قصه اصلی ما قصه نور و بینائی است ، قصه چشم و روشنائی

 است ، قصه علم و دانائی است ، قصه عشق و زیبائی است، ...

 دیروز روزجهانی بینائی بود. روز جهانی بینائی بازهم

مبارک ! راستی روز ملی بینائی در ایران چه روزیست ؟!

World Sight Day

World Sight Day (WSD) is an annual day of awareness held on the second Thursday of October, to focus global attention on blindness and vision impairment.WSD is co-ordinated by IAPB under the VISION 2020 Global Initiative. The theme, and certain core materials are generated by IAPB. All events are organised independently by members and supporter organisations.

روز جهانی بینایی یک رویداد مهم سالیانه است که در دومین پنج شنبه اکتبر هر سال در سطح جهان برگزار می شود بزرگداشت این روز در واقع اقدام جهانی مشترکی است از طرف آژانس بین المللی پیشگیری از نابینایی ،سازمان بهداشت جهانی و بعضی سازمانهای غیر دولتی بین المللی که هدف آن از بین بردن نابینایی قابل پیشگیری تا سال 2020 می باشد.

اجرای این طرح مستلزم مشارکت فعال آژانسهای سازمان ملل متحد ، دولتها ، سازمانهای مسئول مراقبت از چشم و بینایی ، دست اندرکاران بهداشت و سلامتی ،موسسات بشر دوستانه و کلیه افرادیست که مایلند در این اقدام مشترک برای حذف علل نابینایی تا سال 2020 همکاری نمایند.

اهمیت این روز وقتی آشکار می شود که بدانیم حدود 285 میلیون کم بینا و نابینا در جهان وجود دارد که اولا 90% آنها در کشورهای کمتر توسعه یافته زندگی میکنند و دردناکتر از آن این مساله است که 80% آن موارد قابل پیشگیری و یا درمان هستند.

 سازمان بهداشت جهانی (who) درسال 1999 بینایی 20/20 یعنی بینایی کامل را به عنوان «حق بینایی» اعلام کرد. 18 سازمان بین‌المللی پیش‌گیری از نابینایی از 11 کشور جهان از این پیشنهاد استقبال و حمایت کردند و طرحی را پایه‌ریزی کردند که به موجب آن قرار شد تا سال 2020 میلادی، جهان را از کلیه عوامل قابل پیشگیری و درمان‌پذیری که باعث نابینایی می‌شوند، پاک کنند.

 

اهمیت نسبی علل متنوع کوری،بر حسب سطح تکامل اجتماعی در ناحیه جغرافیایی مورد مطالعه فرق می کند.در کشورهای پیشرفته،کاتاراکت عامل اصلی کوری است و تراخم،جذام،انکوسرکیازیس و گزروفتالمی نیز از علل مهم کوری هستند.

از جمله عوامل قابل درمان یا پیشگیری  عیوب انکساری ، تنبلی چشم، سرخک و کمبود ویتامین A  دیابت کاتاراکت  بیماریهای ژنتیکی  و مادرزادی  را میتوان نام برد .سازمان بهداشت جهانی تخمین زده است که 80% موارد کوری در کشورهای در حال توسعه قابل اجتناب هستند بدین معنی که قابل پیشگیری یا درمان می باشند.ریشه کنی اخیر آبله در سراسر دنیا،نشان دهنده رسیدن به اهداف موجود در قلمرو بیماریهای عفونی و برتری پیشگیری از بیماریهای عفونی تراخم،جذام و انکوسرکیازیس و نیز بیماری غیر عفونی گزروفتالمی است.لازم است تمامی دست‌اندرکاران علم بینائی از جمله اپتومتریست‌ها و چشم‌پزشکان و کلیه فعالین بهداشت و سلامت از این پروژه عظیم مطلع باشند.

اکنون بیش از 14 سال از آن واقعه می گذرد و من دقیقا نمی دانم  در کشور ما که یکی از کشورهائی است که این طرح را پذیرفته چه اقداماتی انجام شده است . شاید به عنوان کسی که در استان اردبیل راه اندازی اولین کلینیک اپتومتری و قبل از آن نیز اولین گام برای افتتاح و تجهیز درمانگاه اپتومتری در بیمارستان علوی  به عهده من بوده باشد و یا تالیف اولین و ده استاندارد ملی لنز درکشور از توفیقات من بوده باشد حق داشته باشم نگران این وضعیت باشم. تاکی باید صرفا به اطلاع رسانی و تبریک این روز بسنده کرد.

بزرگداشت طرح بینائی و یا روز جهانی آن صرفا روزی برای اطلاع رسانی یا جشن نیست ( درکشور ما روز نابینائی جشن گرفته میشود) در واقع روز نابینائی یا عصای سفید بیشتر باید بیان اقدامات و یا تسهیلات لازم برای عزیزان روشندل و یا معرفی نابینایان موفق باشد و جشن اصلی باید جشن نور و بینائی باشد و اینکه چه تمهیداتی باید اندیشیده شود تا هیچ کس در دنیا از آن محروم نباشد.

 

 

وقتی ابد چشم تو را ، پیش از ازل می آفرید ،

 

وقتی زمین ناز تورا درآسمانها می کشید ،

 

من عاشق چشمت شدم ،

 

یک آن شد این عاشق شدن

 

دنیا همان یک لحظه بود ،

 

آن دم که چشمانت مرا ،

 

از عمق چشمانم ربود...

  بینائی به عنوان یک حق مطرح است. حق همه انسانها صرف نظر از جنسیت نژاد رنگ مذهب  ملیت و ... این است که بتوانند دنیا ی زیبا و رنگارنگی که آن نقاش زیبابین آن مصور جمیل و آن لطیف بصیر خلق کرده است و همه جا نور و زیبائی و تجلی خویش را در آئینه آن پراکنده است ببینند و هیچ کس حق ندارد این حق طبیعی را از کسی محروم کند.

شاید اگر با این دیدگاه و چشم انداز به این مساله نگاه کنیم و بدانیم کوتاهی ما در این امر می تواند کسی را برای همیشه از این نعمت و حق طبیعی محروم کند اهمیت بیشتری به بینائی و روز بینائی و طرح vision 2020  بدهیم.

VISION 2020: The Right to Sight

 What is VISION 2020

VISION 2020 is the global initiative for the elimination of avoidable blindness, a joint programme of the World Health Organization (WHO) and the International Agency for the Prevention of Blindness (IAPB) with an international membership of NGOs, professional associations, eye care institutions and corporation

The many successes of VISION 2020: The Right to Sight have been achieved through a unique, cross-sector collaboration, which enables public, private and non-profit interests to work together, helping people to see, all over the world.

 در اولین کنگره بازآموزی چشم و اپتومتری که 15 شهریور امسال در اردبیل برگزار و توفیق دیدار بعضی از دوستان و همکاران عزیز را داشتم بعد از ارائه یافته های پژوهشی در باره شدت و شیوع عیوب انکساری در اردبیل چند پیشنهاد داشتم که در ادامه  ضمن اشاره به خلاصه پژوهش به آنها می پردازم :

  •  تلاش در جهت افزایش آگاهیهای مربوط به بهداشت چشم در جامعه از طرق مختلف بالاخص رسانه ها   
  •  تبیین اهمیت بینائی و ایجاد آمادگی در جامعه برای طرح  vision 2020
  • پیشنهاد روزی به عنوان روز ملی بینائی و اپتومتری علاوه بر روز جهانی بینائی
  • اهمیت تشکیل پرونده  دقیق و منظم برای بیماران و بحث Medical Recording  
  •  معاینات ادواری منظم حداقل (هر 4-6 ماه یکبار) برای کلیه افراد جامعه
  • اهمیت دهی به معاینات ادواری دانش آموزان- لزوم توجیه مسئولین بهداشت مدارس
  • مراجعه مستمر و منظم برای تشخیص و درمان عیوب انکساری برای عیوب انکساری

  مهمترین پیشنهاد من که در کنگره هم در سخنرانی افتتاحیه و هم در ارائه مقاله به آن پرداختم. اهمیت معرفی روزی یه عنوان روز ملی بینائی در کشوراست که درحال حاضر جای آن بسیار خالی بنظر می رسد.

شاید  بتوان به بهانه آن روز در باره این مسائل مهم تبادل نظر کرد و وظایف و جایگاه واحدهای مختلف در این طرح مشخص و پی گیری شود.از همکاران عزیز در سراسر کشور میخواهم در کنار سایر مسائل خود و بدور از بحثهای حاشیه ای به تبیین اهمیت این طرح و روز بینائی بپردازند.

 فذکر ان نفعت الذکری    


ادامه مطلب
نوشته شده در جمعه ۱٩ مهر ۱۳٩٢ساعت ٧:٠٧ ‎ب.ظ توسط فریبا احمدی نظرات ()

سالگشت تولد شیخ الرئیس ابوعلی سینا و روز پزشک بر همه

پزشکان  و خانواده بزرگ نظام پزشکی مبارک باد.

سلام بر اردبیل

شهر عسل و اصالت ، شقایقهای سرخ دامنه سبلان ، بابونه

های سفید فندقلو 

هوای مطبوع و دلپذیر بهشتی – آبهای شفابخش معدنی ، گنبد

فیروزه ای الله الله - بقعه شیخ صفی

و دیار عاشقان اباعبدالله (ع) و حضرت ابوالفضل عباس (س)

سلام بر بینائی ،


سلام بر روشنائی !

سلام برآنها که بینائی و روشنائی را با
دست های پرتوان خود به دیگران می بخشند.

سلام بر دانائی ، سلام بر نور و زیبائی!

سلام بر آنها که با چشم های تیزبین خود
زیبائی و دانائی را به دیگران می بخشند.

سلام بر خداوندی که نور است و بصیر است
و جمیل است و طبیب است .

سلام بر او که نور را آفرید تا مایه
روشنائی چشم ما باشد.

سلام بر او که چشمهارا آفرید تا مایه
بینائی باشد و زیبائی هارا ببیند .

سلام براو که طبیب و شافی است...

و سلام بر آنها که بینائی را و سلامت و روشنائی را به جهان هدیه می کنند

و سیاهی هارا می رانند.                                     

سلام بر بینائی !

 بسیار خوشحالم که می توانم خبر خوشی را به اطلاعتان برسانم .

نخستین  کنگره بازآموزی اپتومتری و چشم پزشکی اردبیل

موضوع سمینار لنزهای تماسی و عیوب انکساری

دارای امتیاز بازآموزی از اداره آموزش مداوم وزارت
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

با همکاری دانشگاه علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی،
ایران، اردبیل و انجمن اپتومتری اردبیل

زمان: پانزدهم شهریور ماه 1392

                             مکان: اردبیل، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

             سالن همایش شهیدان نوعی اقدم                                     
              تلفن انجمن اپتومتری اردبیل – 2255607 -0451

 

نوشته شده در شنبه ٢ شهریور ۱۳٩٢ساعت ۸:۳۳ ‎ق.ظ توسط فریبا احمدی نظرات ()

همه دلتنگی هایم را به باد و باران می سپارم ...

سلام

سلام بر بهار

 سلام بر بهاریان

سلام بر آنها که در پنهان خویش بهاری برای شکفتن دارند.

و سلام بر آنها که در انتظار بهارند.

بهاری یگانه ،

 بهاری که خزان ندارد.

اگر امید به شکفتن دوباره غنچه ها و شکوفه ها نبود ، سختی و سرمای زمستان را چگونه تاب می آوردیم؟

اگر منتظر صدای شکفتن سبزه ها و شکافتن هسته ها و رویش دانه ها نبودیم، چگونه سکوت مرگبار زمستان را سپری میکردیم  ؟

اگردر انتظار بوی عطر نرگس (عج) و گلهای محمدی (ص) نبودیم، چگونه این روزهای سرد و خاموش و بیرنگ و بو را میگذراندیم ؟

اگر نمیدانستیم که می آید و با خود عطر یاس ها و نرگس ها را در همه دنیا می پراکند

و نور خدائی خویش را در ظلمتکده  دهکده خاموش جهان می افشاند،

چگونه این همه درد و رنج  و تلخی و سختی دوران هجران را تحمل می کردیم ؟

اگر ، اگر و اگر ...

برای آمدنش آئینه ها  دخیل بسته اند ،

 برای آمدنش شمع ها  نذرکرده اند،  

گلدسته ها را دیدم که دعا می کردند ،

 برای حضورش غنچه ها با همه بی زبانی

 سینه هایشان را چاک کرده اند

 و تحویل سال  را هم دیدم که  برایش بی قراری می کرد ...

 شنیده ام که می آئی ، بهار سرمه ی راهت        دو چشم من، بهشت من ، فدای ناز نگاهت 

فریبا احمدی -اردبیل  

نوشته شده در سه‌شنبه ٤ تیر ۱۳٩٢ساعت ۸:۱٢ ‎ق.ظ توسط فریبا احمدی نظرات ()

 این روزها سخت دلم تنگ می شود...

بعد از تو

 بعد از تو چشمهایم تاب گریستن نداشت.

بعد از تو چشمهایم  آب گریستن نداشت.

گریستن که نه ! نای نگریستن هم نداشت !

 

بعد ازتو، بهشت را در بهارو

بهار را در بهشت دفن کرده ام .

بعد ازتو ، بهشت را در بهار و

بهار را در بهشت دفن کرده ام .

آیات مهربان چشمهای  پرستاره ی تو را ختم کرده ام .

 

بعد از تو ای امام من !

کز کوثر کلام تو شعر من سترگ

ای ماهتاب پیشانی بلند تو رشک آفتاب !

لبخند و خنده را به چهره افسرده ام اخم کرده ام.                          

 

بعد از تو ای امید من !

ای طنین ترنم باران ، وامدار نگاه تو!

ای طنین ترنم باران ، وامدار نگاه تو!

به آن آخرین نماز پر از رمز و راز تو

گم گشته ام  زخویش و سویدای سینه ام زخم کرده ام.

گوئیا که خودم ، خودم را دفن کرده ام ...

  

 اردبیل -  فریبا احمدی 

نوشته شده در چهارشنبه ۱٥ خرداد ۱۳٩٢ساعت ۱٢:٤۳ ‎ب.ظ توسط فریبا احمدی نظرات ()

یا لطیف و یا فاطر!

اگر قرار باشد بین زهرا (سلام الله علیها ) و بهشت یکی را انتخاب کنیم چه می کنیم ؟!

 به راستی بهشت زیباتر است یا زهرا(س)؟!

بهشت نورانی تر است یا زهرا(س) ؟!

بهشت لطیف تر است یا زهرا (س)؟

مدتهاست دارم به این سوال فکر میکنم . فکر میکنم از اول عید امسال بود که این تصور در ذهنم بوجود آمد .

 این سوال ذهن مرا به خود مشغول کرده است . روزهای اول سال مصادف با ایام فاطمیه بود

 ومن با خود میگفتم اگر بالفرض عید ما دقیقا مصادف با ایام شهادت زهرای اطهر(س) باشد چه میکنیم؟

عید میگیریم یا عزا ؟ جشن می گیریم یا به سوگ می نشینیم ؟

حتی اگر به سوگ بنشینیم آیا ته دلمان برای عید تنگ نمی شود؟

آن روزها می خواستم مطلبی بنویسیم با نام زهرا(س) یا عید ؟

 مدتی است سید حالش بد است و من حال و روز درستی ندارم .

 برای همین یادم رفت و چیزی ننوشتم .

اما مگر این سوال از یادم می رود؟

براستی چگونه میتوان بی نام مبارک زهرا(س) عید را تصور کرد؟

اگر زهرا (س) نبود چه عیدی برای جشن گرفتن بود؟

عید من زهراست ، عشق من زهراست ،

حیات من ، حیات کائنات ، علت خلقت زهراست (سلام الله علیها)...

جهان آفرینش بر شناخت او از آغاز به گردش درآمده است.1)

گل سرخ آفرینش زهراست !

اگر زهرا (س) نبود جهان به چه می ارزید؟

اگر زهرا (س) نبود چگونه می شد این همه درد و رنج را تحمل کرد ؟

 اگر زهرا نبود چه بهانه ای برای زندگی متصور بود ؟

چه دلیلی برای دوست داشتن و عشق ورزیدن وجود داشت ؟  

آه زهرای من ! زهرای زیبای من !

می دانم . می دانم علت خلقت همه آسمانها و زمین رسول رحمت (ص) است (لولاک لما خلقت الافلاک )

که تو افتخار ام ابیها بودنش را داری !

اما این را هم می دانم که علت خلقت او نیز تو  هستی !

تو برای زهرا بودن نیازی به همسر یا دختر یا مادر کسی بودن نداری !

تو را خدا برای خویش خلق کرده است که پیش از آنکه بنت رسول(ص)  ، زوج ولی(ع)  و ام الحسنین(س) باشد محبوبه الهی هستی.

چگونه از تو بگویم ؟ چگونه تو را وصف کنم که تو خود فاطمه ای و یکی از معانی فاطمه این است که خلق از درک و معرفتش عاجزند!

ریحانه علی(ع) ، دردانه نبی(ص) چگونه میتوان تو را سرود، تو را خواند، تو را دید و شنید ؟

خدایا چگونه پیامبر بر دستهای او بوسه زد  و او را پاره تن خویش و نورچشم و میوه دل و روح خویش خواند که در سینه اش قرار گرفته است ؟

چگونه هنگام اشتیاق به بهشت زهرا را بوئید و بوسید و خویش را با بوی زهرا آرام نمود...

 بهشت ...

بهشت به چه کاری می آید وقتی تو نیستی؟

 بی حضور تو بهشت ازهر دوزخی تلخ تر و سیاهتر خواهد بود...

بی تو بهشت چه معنائی خواهد داشت ؟

 بی دیدن روی تو، تحمل بهشت برای من درد جانفرسائی است که روحم ، روح بهاری ام تاب آن را ندارد.  

نور توست که بهشت را روشن کرده است .

 زیبائی و لطف توست که بهشت را زیبا کرده است .

 لبخند زیبای توست که گلهای بهشت را زیبا و معطر کرده است .

بوی توست که مشام بهشت را پرکرده است.

و بهشت واقعی توئی که نور آسمانی و روح حورائی تو در او تجلی کرده است .

زهرای من !

امشب شب ولادت توست ومن دلم به اندازه همه ابرهای دنیا برایت تنگ شده است.

عجیب است که حتی در روز میلادت نیز هاله ای از غم و درد مرا در برمی گیرد.

 تحمل غربت تو خارج از توان من است .

جانم تاب دردهای تو را ندارد .

روحم از زیبائی و بزرگی ات پر از شور و شعف می شود

و یکایک شریانهایم پر از یاد و نام تو می شود

وهمه یاخته های تنم نام مبارک تورا بر زبان می آورند.

ای فاطمه ! ای محبوبه!

ای راضیه ! ای مرضیه!

ای طاهره! ای مطهره!

ای زکیه! ای صدیقه!

ای محدثه! ای بتول!

و ای عصاره همه نامها و اسرار جمیله الهی !

روزمیلادت مبارک !

 و روز مادرتجلی لطف و رحمت الهی و روز زن مظهر جمال و عشق الهی بر همه مبارک باد...  

1- حدیث از امام صادق(ع) : بحارالانوار- جلد43- ص105

12و 20 دقیقه نیمه شب سه شنبه 10 اردیبهشت 92

اردبیل - فریبا احمدی  

نوشته شده در چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩٢ساعت ۱٢:٢٧ ‎ق.ظ توسط فریبا احمدی نظرات ()

بهار من!

سلام...

 

بالاخره بهار92 هم آمد!

با هزار عشوه و ناز!

 با هزار سوز و گداز!

با هزار ساز و نواز !

زمستان با همه سردی و یخبندانش رفت

و جایش را به بهار زیبا داد!

سلام بهار ! بهار جاویدان ! بهار مهربان !

خوش آمدی !

همیشه بمان !

دوستی ما با بهار از دیروز و پریروز نیست !

از بهمن و اسفند نیست !

ما از ازل بهاری بوده ایم !

جان ما را  با بهار آمیخته اند!

روح ما را از بهار تنیده اند!

تارو پود  قلب مرا  از یهار دوخته اند !

دیروز که یا مقلب القلوب را می خواندم

تصور می کردم کسی بند دلم را با خود می کشد!

یفینا  آن لطیف بهاری است که همه ی قلبها دست اوست!

ان الله یحول بین المرء وقلبه

اگر در بهار متولد نشده ام

یقینا روحم در بهار به دنیا آمده است

و در بهار آرام خواهد گرفت .

بهار برای من یک فصل نیست

بهار برای من  همه ی  زندگی است

بهانه ایست برای بودن ، ماندن و ایستادن !

همیشه بمان ای بهار جاویدان!

ای ملک و مالک همه هستی

یا اول الاولین و یا اخر الاخرین !

سبوح قدوس !

ربتا و رب ملائکه و الروح  و رب ابائنا الاولین!

 

قرار بود بگویم عیدتان مبارک!

همیشه بهاری باشید...

 یادم رفت ! پیشاپیش از کلیه دوستانی که در پرشین وبلاگ دارند عذر می خواهم .مدتی است مشکلی پیش آمده که نمی توانم در وبهای با پسوند پرشین نظر بگذارم وهرکاری میکنم نظر وارد کامنتدانی آنها نمی شود و چندبارهم که به مدیریت پرشین کفته ام جوابی نداده اند.بهرحال از همین جا به آنها تبریک می گویم و برایشان سال پربار و با نشاطی را آرزومندم.

واین تبریک اختصاصی را که برای دوستان نزدیکم نوشته بودم همین جا برای پرشینی های عزیز و دیگر دوستان می نویسم...

یا لطیف !

بهار را صدا بزن !

بهار حقیقی در درون نوست.

بهار را باور کن!

بهار واقعی در قلب توست.

واین بهارو هربهار بهانه ایست برای یادآوری آن بهار! 

عید بهانه ای باشد برای بازگشت به بهار خودمان! 

 

11/45 دقیقه اول فروردین 92

اردبیل - فریبا احمدی

نوشته شده در پنجشنبه ۱ فروردین ۱۳٩٢ساعت ۱:۳٩ ‎ب.ظ توسط فریبا احمدی نظرات ()

سلام ... سلام بر ربیع ! سلام بر بهار دوباره ! بالاخره ماههای حزن و اندوه آل ا... به سر رسید

 و ربیع آمد پر از عید و سرور !  پر از شور و شوق ، پر از عشق و امید!

 

 

همیشه برای بهار زیباترین شعرها و نوشته هارا می نویسم . به راستی تفاوت ربیع با بهار چیست ؟!

اگر بهار فصل رویش گلها و سبزی طبیعت است ، بی شک ربیع فصل بهار جانها و رویش دلها و روان هاست.

آمد بهار جانها ! ای شاخ سرو به رقص آ!

آن بهار گل است ، این بهار دل !

آن بهار فلکی است ، این بهار ملکی !

آن زودگذر و دیر وصال است ، این دیرپا و جاوید.

در آن یک ، گل می شکفد و برگ می روید و چشمه می دمد.

در این یک دل می شکفد و جان می روید و چشم روشن می شود.

در آن برگ و گل به رقص در می آید و بلبل به آواز!

در این یک جان و روح به رقص می آید  و دل به آواز!

سیاهی و سردی رفتنی است ، زمستان با همه اداو اصولها و ادعاها و سنگینی اش تمام می شود و بهار باهمه زیبائی اش می آید.

بهار می آید، زیباتر از همیشه ، سپیدتر از همیشه و سبزتر و رنگین تر از همیشه !

آنچه دل را به اهتزاز درمی آرد نور خداست که همه جارا روشن کرده و آسمان و زمین را پرکرده است.

 الله نور السموات والارض ...

هدیه ام بمناسبت ربیع برای شما گفتن از بهار است و نوشتن از بهار دل که قران است.

آنچه دل را آرام می کند و صفا می بخشد طنین تلاوت باران است که بر دلهای سرد و تیره نازل می شود و آنهارا پراز شور و عشق می کند.

 الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر ا...

آیا وقت آن نرسیده است که آنها که ایمان آورده اند دلهایشان از یاد خدا خاشع و ترسان گردد؟!

  در این روزگار پراز تنهائی و  بیم و استرس ذکر خدا تنها آرامبحش دلهاست. الا بذکرا... تطمئن القلوب.

اولین مرتبه ورود به گلستان قران کریم تلاوت و قرائت آن است تلاوتی که از جان قاری سرچشمه می گیرد و بر جان مستمع می نشیند آنچنان که گویا شخص قاری یا مستمع با گوش جان آن را می شنود، گویا که هم اینک آیه برای او و بر او نازل شده است...

تاخیرم را ببخشید که سرگرم امتحانات دانشجویان بودم و اینجا آنقدر سرداست که آدم یخ می زند.( امان از سرمای اردبیل! )

برایتان از مراتب قاریان قران می نویسم . این  قسمتهائی از یکی ازجلسات کلاس تفسیر موضوعی قران است. کاش فرصت می شد  خلاصه این جلسات را برایتان بنویسم .  

 مراتب قاریان

مرتبه اول : قاری تصورکند که در برابر پروردگار ایستاده و قران را تلاوت می نماید و خدا به او نظر می کند و کلام اورا می شنود. وظیفه او تضرع و زاری در برابر خداوند است.

مرتبه دوم :  قاری در قلب خود مشاهده نماید که گویا خداوند اورا مورد لطف قرار داده و به او امر و نهی میکند. او با خوف و شرمساری سراپا گوش است.

مرتبه اول و دوم قاریان مرتبه اصحاب یمین ( یاران خیرو برکت است که امید نجات دارند)

اما مرتبه سوم مرتبه مقربین است که قاری ذره ای متوجه تلاوت خود نیست و تمام هوش و حواسش متوجه صاحب کلام است و گویا غرق در مشاهده جمال اوست. اما پائین تر از اینها که گفته شد مرتبه غافلین است.

بدان که برخی از قاریان برای امرار معاش و تقرب به بزرگان قران می خوانند. دسته ای دیگر حروف را یاد می گیرند اما حدود را ضایع می کنند. خداوند امثال آنهارا زیاد نکند.

 اما دسته سوم قاریانی هستند که با دستورات شفابخش آن بیماریهای روحی خود را درمان می کنند. شبها با تلاوت آن مانوس و روزها در زندگی از آن الهام می گیرند. بخاطر انس با قران شب از خواب ناز بیدار می شوند. به واسطه آنها خدا بلا را دور می کند و باران رحمت را بر آنها فرود می آورد.

 به خدا قسم که آنها از کبریت احمر ( یاقوت سرخ ) کمیاب تر هستند.

در شب با آرامش و اندوه قران می خوانند . به آیه امید که می رسند یا شوق در آن نظر می کنند. به آیه خوف که می رسند گویا عذاب برای خود آنهاست.

ای پسر عمران دروغ می گوید کسی که می پندارد مرا دوست دارد و آنگاه که تاریکی شب همه جارا فرا می گیرد به خواب می رود. آیا دوست و دلدار به دنبال خلوت با محبوب خود نیست ؟!

بدان که درجات بهشت مساوی با عدد آیات قران است که برابر با 6236 عدد است و در قیامت به قاری گفته می شود که اقراء و ارق . بخوان و بالا برو. هر آیه ای که میخواند یک درجه بالاتر می رود . پس درجه ای بالاتر از حافظان قران نیست.

خانه های خود را با تلاوت قران روشن کنید زیرا هرخانه ای که قران خوانده می شود برکت آن زیاد می شود.فرشتگان رحمت در آنجا حاضر و شیاطین از آنجا می گریزند و آن خانه به اهل آسمان نور می افشاند آن چنانکه ستارگان زمین را روشن می کنند.

یکی از زیباترین سوره های قران سوره مبارکه الرحمن است. که پیامبر اکرم (ص) فرمود : لکل شی عروس و عروس القران الرحمن .

این سوره زیبائیها و شگفتی های فراوان دارد.در اینجا به  یکی ازجالبترین نکته ها که از اعجازهای علمی قران محسوب می شود اشاره می کنم. 

 بسم الله الرحمن الرحیم

فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاء فَکَانَتْ وَرْدَةً کَالدِّهَانِ.  هنگامی که آسمان از هم شکافته شود و مانند گلی سرخ رنگ (گلگون) درآید.

  آیه ی ۳۷ سوره الرحمن

انفجار گل سرخ

 هنگام انفجار و فرو پاشی ستارگان، گازها و موج های حاصل، ترکیبی بسیار زیبا بمانند گل سرخ (رُز)ایجاد می کنند.

عکس زیر توسط تلسکوپ هابل (Hubble Telescope) ناسا گرفته شده است و توسط ناسا "انفجار گل رز سرخ" نامیده شده . این پدیده در قرآن مجید 1400 سال پیش در سوره الرحمن آیه 37 بیان گردیده است:

فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاء فَکَانَتْ وَرْدَةً کَالدِّهَانِ.

 

راستش را بخواهید همیشه هنگام خواندن این سوره  واژه (ورده کالدهان) مرا متحیر می کرد و برایم قابل تصور نبود که آسمان شبیه گل سرخ و روغن مذاب مایع می شود یعنی چه؟ و آن را از نشانه های قیامت می دانستم. (البته چنین نیز هست) اما این عکس برایم بسیار جالب و روشنگر بود.

اعجاز دیگر مربوط به این آیه است :

 در سوره مبارکه الرحمن آیه 76 آمده است :« عالیهم ثیاب سندس خضر و استبرق،متکئین علی رفرف خضر و عبقری حسانٌ فبای آلا ربکما تکذبان (76/الرحمن.»

 لباسهای روئی(بالاپوش) آنها از حریر سبز بهشتی است و تکیه می­کنند بر بالش­های سبز، پس کدامیک از نعمتهای خداوند را انکار میکنید؟ که  رنگ لباس بهشتیان را سبز معرفی میکنند ( شاید برای اینکه در نهایت رفاه و لذت و سرورباشند) برای تبیین این مساله مختصری در باره روان شناسی رنگ سبز بحث می کنم.

تاثیرات روان­شناسی رنگ­ها در قران کریم و احادیث

رنگ سبز:رنگ رضایت ،آرامش و امیدواری است. این رنگ آمیزه ای از دانش و ایمان است. وقتی که رنگ سبز به زرد متمایل می­شود احساس جوانی و نیروی بهاری بوجود میاید. این تاثیردر فصل بهار و تابستان که رنگ سبز درطبیعت فراوان است مشهود بوده وخوشحالی ولذت حاصل از این ایام غیرقابل تصوراست. سبز، رنگ دنیای سبزیجات و معلول عمل فتوسنتز است .این رنگ رنگ رشد است.سبزروشن سیبی علامت پیشرفت فراروانی است. وقتی زمین را روشنی فرا می گیرد و نور و آب و هوا در فضا رها می­شوند رنگ سبز بوجود می آید. رنگ حقیقی سبز متعلق به کلروفیل (سبزینه) گیاه است.

 در قران کریم 8 بار کلمه خضرا و مشتقات آن به چشم می خورد.

1-  فاخرجنا به نبات کل شی فاخرجنا منه  خضرا (99- انعام) 

برویانیم از باران هر گیاهی را و از زمین سبزه ها را  بیرون آوردیم.

2- الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا (80- یس)

آن خدایی که از درخت سبز برای انتفاع شما آتش قرار داد تا وقتی که برافروزید.

3- و قال الملک  انی اری سبع بقرات سمان یاکلهن سبع عجاف و سبع سنبلات خضر و آخر یابسات. (43- یوسف)جریان خواب فرعون که گفت: پی در پی خواب می بینم که  هفت گاو فربه هفت گاو لاغر را میخورند و هفت خوشه سبز و هفت خوشه خشکیده را مشاهده می کنم.

4- یوسف ایها الصدیق افتنا فی سبع بقرات سمان یاکلهن سبع عجاف و سبع سنبلات خضر و اخر یابسات لعلی ارجع الی الناس لعلهم یعلمون. (46-یوسف)

سپس به زندان نزد یوسف رفت و گفت: تو ای یوسف! ای راستگوی(راست کردار!) درباره هفت گاو فربه که هفت (گاو) لاغر را می خورند، و هفت خوشه سبز و (هفت خوشه) خشک دیگر، نظرت را برای ما بیان کن. امید است که نزد مردم برگردم، باشد که (از تعبیر این خواب عجیب) آگاه شوند.

5- متکئین علی رفرف خضر و عبقری حسانٌ، فبای آلا ربکما تکذبان (76- الرحمن.» در حالیکه که بر رفرف سبز و بساط زیبا تکیه زده اند. پس کدامیک از نعمتهای پروردگارتان را تکذیب می­کنید؟

6- عالیهم ثیاب سندس خضر و استبرق و حلوا اساور من فضه . (21- انسان) بالاپوش آنها پوشاک های سندس و استبرق است.

7- و یلبسون ثیابا خضرا من سندس و استبرق. (31- کهف)

و لباسهای سبز حریر و دیبا پوشاک کنند.

8- الم تر ان ا لله انزل من ا لسما ما فیصبح الارض مخضره. (63- حج)

 آیا ندیدی که خدای آب  را از آسمان فرو بارید که زمین را سبز و خرم کرد؟

 سه مرتبه هم کلمات مربوط به بهجت آورده شده است.

1-   فانبتنا به حدائق ذات بهجه. (60-نمل) تا با نزول آن(باران) بستانهای خرم و سبز می رویانیم.

2-   و تری الارض هامدا فاذا انزلنا علیها الماء اهتزت و ربت و انبتت من کل زوج بهیج.(5-حج)

و زمین را می­نگری وقتی خشک و بدون گیاه شد آنگاه باران بر آن فرو باریم تا سبز و خرم شود و بروید از هر نوع گیاه بهجت آور.

3- و القینا فیه رواسی و انبتنا فیها من کل زوج بهیج.( 7-ق)

در زمین کوههای استوار قرار دادیم و هر نوع گیاه بهجت آور از آن برویاندیم.

اکثر آیات مربوط به رنگ سبز(099 انعام، 80 یس ،43 یوسف و 63 حج) در باره گیاهان و سبزه هاست .به­عنوان مثال در سوره حج می­فرماید : «الم تر ان ا لله انزل من ا لسما ما فیصبح الارض مخضره ». آیا ندیدی که خدای آب  را از آسمان فرو بارید که زمین را سبز و خرم کرد؟ این رنگ مایه ایجاد بجهت و آرامش بوده و بنحوی با شادی و خرمی ارتباط دارد بطوریکه در سوره ق آیه 7 آمده است :

« وا لقینا فیها من کل زوج بهیج » در زمین کوههای استوار قرار داده و از هر نوع گیاه بهجت آور در آن رویاندیم . لباس بهشتیان به رنگ سبز است، لابد برای اینکه در نهایت لذت و آرامش باشند.

 در سوره مبارکه الرحمن آیه 76 آمده است :« عالیهم ثیاب سندس خضر و استبرق،متکئین علی رفرف خضر و عبقری حسانٌ فبای آلا ربکما تکذبان (76/الرحمن.»

 لباسهای روئی(بالاپوش) آنها از حریر سبز بهشتی است و تکیه می­کنند بر بالش­های سبز، پس کدامیک از نعمتهای خداوند را انکار میکنید؟

 و در حدیث شریفی از پیامبراکرم (ص) نیز نقل شده است : نگاه به خضراء (سبزه) و آب غم را زایل میکند.از نشانه های سادات پوشیدن لباس برنگ سبز است یا استفاده از نوار سبز در کلاه و یا آویختن آن از عمامه(در گذشته) و یا استفاده از عمامه سبز یا سیاه. باتوجه به آرامش ایجاد شده توسط این رنگ ، در لباس­ها ،درو دیوارو وسایل اتاق عمل (که معمولا بیمار و کادر استرس دارند) از رنگ سبز استفاده می­شود.

در صورتیکه رنگ سبز بطرف آبی متمایل شود، حالت روحانیت آن افزون می­شود. درکشور انگلستان (شهر لندن) پلی بر روی رودخانه ای بوده که معروف به پل خودکشی بوده است .رنگ این پل سیاه بوده است ،بعد از تغییر رنگ آن به رنگ سبز درصد بسیار بالایی (یک سوم) از میزان خودکشی­ها کاهش یافت .

 محمولات سبزرنگ کمتر ایجاد خستگی می­کنند بطوریکه طی پژوهشی مشاهده شده که اگر کارگران را سه گروه کرده ، به یک گروه صندوق­های سبز ، گروه  دیگر سیاه و گروه سوم خاکستری  بدهند، اغلب مراجعین به درمانگاه به­علت کمردرد از گروه دوم و سوم هستند. این رنگ در درمان بی­خوابی و خستگی موثر بوده  و میگرن را تسکین می­دهد و نیزدردرمان بیماری­های عصبی واختلالات روانی موثرو تاثیرتعدیل کنندگی آن روی اشخاص عصبی تجربه شده است.

و در نهایت با یک نکته جذاب مطلب را به پایان می رسانم . در آیه ششم الرحمن آمده است.والنجم و الشجر یسجدان . ماه و درخت برای خداوند سجده می کنند . در اینجا بعض مفسرین مانند علامه طباطبائی فرموده اند منظور از نجم در این آیه نه معنای مشهور آن (ستاره ) بلکه معنای دیگریست. در اینجا نجم به معنای گیاهان بی ساقه در مقابل شجر به معنای درخت و گیاه تنومند است. سوالی که در اینجا معمولا در کلاس مطرح می کنم. این است که منظور از سجده گل و گیاه چیست ؟ و یا حتی اگر معنای  ستاره را هم در نظر بگیریم سجده ستاره به چه معناست ؟

 در اینجاست معمولا دانشجویان زیباترین نظرات و جملات را در باره سجده گل و درخت و خورشید و ماه می نویسند.

 راستی به نظر شما یک گل با آن زیبائی و ظرافت چگونه برای خداوند رب العالمین سجده می کند؟!  و این زیباترین راز عشق و آفرینش

است...  

     

با ربیع و گل شروع کردم با گلی دیگر باید تمام کنم ! قران است دیگر ! چه می شود کرد؟

خدایا ! ای خدای ستاره ها و درختها! ای خدای گلها و شکوفه ها !

دلها و جان های مارا به زیبائی و پاکی گل ها و ستاره ها گردان ! قلبها و روان های مارا به طراوات و روشنی بارانها و خورشیدها گردان !

و مارا آنچنان کن که خود بپسندی و دوست بداری!

 یا سریع الرضا ! 

ختامه مسک و فی ذلک فلیتنافس المتنافسون ...

نوشته شده در پنجشنبه ٢۸ دی ۱۳٩۱ساعت ۸:۱٥ ‎ب.ظ توسط فریبا احمدی نظرات ()

سلام بر محرم ! سلام بر تاسوعا ! سلام بر عاشورا! 

سلام بر امام حسین (ع) وارث همه انبیا و اولیا ! آموزگار بزرگ عشق و ایثار !

سلام بر علمدار کربلا و سقای نینوا نهایت ایثار و اخلاص ابوالفضل عباس !

سلام بر عاشقان و عزاداران و رهروان امام عطشان !   

فکما ان الجلوس فی جلس القران عباده ، فالجلوس فی مجلس الحسین (ع) عباده .

هم چنانکه نشستن در مجلس قران عبادت است، جلوس در مجلس حسین (ع) نیز عبادت است .

فکما ان النظر فی المصحف عباده فالنظر الی قبر الحسین(ع) عباده .

هم چنانکه نگاه به خطوط قران کریم عبادت است ، نگاه به قبر امام حسین (ع) هم عبادت است .

کما ان القران شفا’ و رحمه للمومنین ، فتربه فبر الحسین (ع) شفا’ لجمیع الامراض .

و آن چنانکه قران دوا و درمان و رحمت یرای مومنان است ، تربت حسین (ع) نیز شفا برای تمام بیماریهاست.

سلام بر قران ناطق ! سلام بر آیه های خونین !

سلام بر سوره های شکسته ! سلام بر جز های پاره پاره !

سلام بر حج ناتمام ! سلام بر شهادت کامل !

سلام بر علت سجده ملائک!  سلام بر دلیل پاسخ خداوند بر اعتراض ملائک !

سلام بر نشانه  انی اعلم ما لا تعلمون ! 

 و سلام بر او که تفسیر کامل نفس مطمئنه سوره فجر است:

یا ایتها النفس المطمئنه ! ارجعی الی ربک راضیه مرضیه ! فدخلی فی عبادی ! ودخلی جنتی !

امشب شب عاشورای حسینی است، نقل است که علامه امینی صاحب الغدیر در این شب برای سلامتی امام زمان (عج ا... ) صدقه میدادند و میفرمودند : امشب قلب مهدی(عج ا...)  در فشار است.

در این شبها و روزهای عزیز اگر دلتان لرزید و اشکی از گوشه چشمانتان چکید ، مرا نیز دعاکنید.

گفته بودم چو بیائی غم دل با تو بگویم      چه کنم که غم  از دل برود چون تو بیائی ...

اردبیل - تاسوعای حسینی -22 و 30 دقیقه شب - فریبا احمدی

 

نوشته شده در شنبه ٤ آذر ۱۳٩۱ساعت ٩:۳٤ ‎ب.ظ توسط فریبا احمدی نظرات ()

سلام ... باید بنویسم !

 

چرا؟ من معمولا تا نخواهم نمی نویسم ، اما این روزها باید بنویسم . چرا ؟ چون این روزها به نوعی سالگرد تولد این وبلاگ است .13 مهر82 ! چه زود گذشت ! چه دیر گذشت ! راستش چون زمان ثبت نام و حضور دانشجویان در دانشگاه بود ، خیلی سرم شلوغ بود .

خب چه بنویسم ؟ می نویسم که هنوز هستم ، هنوز ایستاده ام و هنوز هم می توانم خودم و شمارا دوست داشته باشم .

 اینها مهمترین دلیل برای بودن و زنده بودن است...

بجای شعر و مقاله و یا هر متن دیگر همین ها کافیست !  اگر بتوانم چند تصویر زیبا برایتان میگذارم . تا بدانید که همیشه سعی میکنم مطالبی را که می نویسم اگر به هر تلخی و سختی و درد و اندوه هم که باشد زیبا باشد، تا اگر به کسی انرزی و نیروی جدیدی نمی دهد لااقل دلی را نیازارد و روحی را غمگین نکند. خیلی سخت است زیبا نوشتن مطالب تلخ . البته همیشه چیزهای خوبی هست که بتوان بیشتر به آنها پرداخت. خبرهای خوب ، شعرها دلنوشته ها، قاصدک و ... من هم ناخودآگاه سعی کرده ام بیشتر آنهارا بنویسم . ولی گاهی نیز باید از چیزهای دیگری هم نوشت هرچند ظاهرا باب طبعمان نباشد.

 فصل پائیز است . من اعتراف می کنم که تا کنون نتوانسته ام با پائیز ارتباط خوبی داشته باشم . چراکه من همه وجودم عاشق بهار و رویش است. پائیز نیز زیبائیها و رنگهای خودش را دارد. باید لذت برد از  پائیز و زمستان نیز هم .

چراکه حیات و توانائی نفس کشیدن و زنده بودن و احساس کردن و عشق ورزیدن در هر زمان و مکان بزرگترین نعمتی است که خداوند زیبای مهربان به همه ما داده است.

 ( چه بدانیم و چه ندانیم ) و چه خود را به نادانستن بزنیم .

خدایا ! ممنون که ما را با همه کوتاهی ها و تقصیرهایمان تحمل میکنی!

ممنون که نعمتهای بیکران خود را روز و شب و شب و روز و هرلحظه برما می بارانی !

چه زیبائی ! چه بزرگی ! چه لطیف و مهربانی ! چه عزیز و باشکوهی !

مارا آنچنان کن که خود بپسندی ! آنچنان کن که خود بپذیری !

و مارا در جوار قرب و رحمت خویش رها کن

 و زیبائی های انوار رنگارنگ خود را بر قلب ها و روح های خسته و نگران ما بتابان که ما سخت به آن نیازمندیم ...

و این دعای آخر بهشتیان است که

و آخردعوینا ان الحمد لله رب العالمین.

فریبا احمدی- ساعت 14 روز شنبه 15 مهر91  

نوشته شده در شنبه ۱٥ مهر ۱۳٩۱ساعت ٢:۳٠ ‎ب.ظ توسط فریبا احمدی نظرات ()

  نگاهی  گذرا به سیمای نورانی فاطمه معصومه ( سلام الله علیها )

حضرت معصومه علیهاالسلام در اول سال 173 هجری قمری در مدینه چشم به جهان گشود. پدرش امام هفتم شیعیان حضرت موسی بن جعفر علیه السلام و مادرش حضرت نجمه بود که به علت پاکی و طهارت نفس به او طاهره می‎گفتند.

خاندان عصمت پیامبر در انتظار آن بودند که این دختر ممتاز چشم به این جهان بگشاید تا قلب و روی آنان را به دیدار خود روشن و منور گرداند. آغاز ماه ذیقعده برای حضرت رضا علیه السلام و دودمان نبوت و آل علی علیه السلام پیام آور شادی مخصوص و پایان بخش انتظاری عمیق و شور آفرین بود زیرا حضرت نجمه فرزندی جز حضرت رضا علیه السلام نداشت و مدتها پس از حضرت رضا نیز دارای فرزندی نشده بود. از آنجا که سال ولادت حضرت رضا علیه السلام یعنی سال 148 هجری قمری و سال ولادت حضرت معصومه علیهاالسلام سال 173 و بین این دو ولادت بیست و پنج سال فاصله بود و از طرفی امام صادق علیه السلام ولادت چنان دختری را مژده داده بود، از این رو خاندان پیامبر بی‎صبرانه در انتظار طلوع خورشید وجود حضرت معصومه علیهاالسلام بودند. هنگامی که وی چشم به جهان گشود به راستی که آن روز برای اهل‎بیت عصمت به خصوص امام هشتم و حضرت نجمه سلام الله علیها روز شادی و سرور وصف ناپذیر بود.

آن حضرت در واقع بتول دوم و جلوه‎ای از وجود حضرت زهرا سلام الله علیها بود. در طهارت نفس امتیازی خاص و بسیار والا داشت که امام هشتم برادراو را که نامش فاطمه بودمعصومه خواند.

لقب «معصومه» را امام هشتم به خواهر گرامی شان اعطاء فرمودند آنجا که می فرماید:

 

                 مَنْ زارَ الْمَعْصُومَةَ بِقمْ کَمَنْ زارَنی .

هر کس حضرت معصومه (سلام الله علیها) را در قم زیارت کند همانند کسی که مرا زیارت کرده باشد.

امام جواد(ع) می فرماید: «من زار عمتی بقم فله الجنه ؛هر کس عمه من را در شهر قم زیارت کند برای او بهشت است.»

به راستی که حضرت معصومه علیهاالسلام همچون جده‎اش حضرت زهرا سلام الله علیها در معیارهای ارزشی اسلام یکه‎تاز عرصه‎ها و در علم و کمالات و قداست گوی سبقت را از دیگران ربوده بود. وی تافته‎ای ملکوتی و جدا بافته و ساختار وجودی او از دیگران ممتاز بود. همان گونه که پیامبر اکرم در شان حضرت زهرا سلام الله علیها فرمود: «فداها ابوها»؛ (پدرش به فدایش باد)، حضرت موسی بن جعفر علیه السلام نیز در شان حضرت معصومه علیهاالسلام فرمود: «فداها ابوها.»

مقام علم و عرفان ایشان در مرحله‎ای است که در فرازی از زیارتنامه غیر معروف ایشان چنین می‎خوانیم: «السلام علیک یا فاطمه بنت موسی بن جعفر و حجته و امینه»؛ سلام بر تو ای فاطمه دختر موسی بن جعفر و حجت و امین از جانب موسی بن جعفر. و باز می‎خوانیم: «السلام علیک ایتها الطاهرة الحمیدة البرة الرشیدة التقیة الرضیة المرضیة»؛ سلام بر تو ای بانو پسندیده نیک سرشت، ای بانوی رشد یافته، پاک طینت، پاک روش، شایسته و پسندیده.

مرجع کل حضرت آیت الله العظمی حاج آقا حسین بروجردی (قدس سره) مکرر کنار مرقد مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها می‎آمد و در آنجا با تضرع و تواضع خاص، آن حضرت را واسطه قرار می‎داد و به مناجات می‎پرداخت.

کریمه اهل بیت

پدرِ بزرگوار مرحوم آیت اللّه العظمی سید شهاب الدین مرعشی نجفی، بسیار علاقمند بود که به هر طریقی شده، محل قبر شریف حضرت صدیقه طاهره را به دست آورد، برای این مقصود ختم مجرّبی انتخاب کرده، چهل شب به آن مداومت نمود تا شاید به طریقی او را از محل قبر شریف حضرت زهرا (سلام الله علیها) آگاه فرمایند.

شب چهلم بعد از انجام ختم و توسل فراوان استراحت کرد، در عالم رؤیا به محضر مقدس حضرت باقر (علیه السلام) (یا حضرت صادق (علیه السلام)) مشرّف شد. امام (علیه السلام) به ایشان فرمود:

عَلَیْکَ بِکَریمَةِ اَهْلِ الْبَیْتِ. بر تو باد توسل به کریمه اهل بیت.

ایشان به تصور اینکه منظور امام (علیه السلام) از «کریمه اهل بیت» حضرت زهرا (سلام الله علیها) است عرضه داشت: بلی، قربانت گردم، من نیز این ختم را برای همین گرفتم که محل قبر شریف آن حضرت را به صورت دقیق تر بدانم و به زیارتش مشرف شوم.

امام (علیه السلام) فرمودند: منظور من قبر شریف حضرت معصومه (سلام الله علیها) در قم است. سپس اضافه فرمودند:

به جهت مصالحی خداوند اراده فرموده است، که محل قبر شریف حضرت زهرا (سلام الله علیها) برای همیشه از همگان مخفی باشد و لذا قبر حضرت معصومه را تجلی گاه قبر شریف حضرت زهرا (سلام الله علیها) قرار داده است. اگر قرار بود قبر حضرت زهرا (سلام الله علیها) ظاهر باشد هر جلال و جبروتی که برای آن قبر شریف مقدّر بود، خداوند متعال همان جلال و جبروت را بر قبر مطهر حضرت معصومه (سلام الله علیها) قرار داده است.

مرحوم مرعشی هنگامی که از خواب برخاست تصمیم گرفت که رخت سفر بر بندد و به قصد زیارت حضرت معصومه (سلام الله علیها) رهسپار ایران شود. او بلافاصله مهیای سفر شده با همه اعضای خانواده اش نجف اشرف را به قصد زیارت «کریمه اهل بیت» ترک نمود.

القاب دیگری برای آن بزرگوار نقل شده است که عبارتند از:

1- طاهره2- حمیده3- رشیده4- تقیّه5- نقیّه6- رضیّه7- مرضیّه8- سیّده9- اُخت الرضاء

در فرازی از زیارتنامه خطاب به حضرت معصومه (سلام الله علیها) آمده است:

اَلسَّلامُ عَلَیکَ اَیَّتُهَا الطّاهِرَةُ الحَمیدَةُ البَرَّةُ الرَّشیدَةُ، التَّقِیَّةُ الرَّضِیَّةُ الْمَرْضِیَّةُ

سلام بر تو ای پاک سرشت و پاک روش، ای ستوده، ای نیکوکار، ای بانوی رشد یافته و پاک و پاکیزه، ای بانوی شایسته و پسندیده.

در این فراز به هشت لقب از القاب حضرت معصومه (سلام الله علیها) تصریح شده که هر کدام بیانگر یکی از ابعاد وجودی و ارزشهای والای زندگی درخشان او است.

 همانگونه که حضرت زهرا سلام الله علیها با استدلال‎های متین و استوار، حقانیت ولایت حضرت علی علیه السلام را تبیین می‎کرد، حضرت معصومه علیهاالسلام نیز چنین بود. روایاتی که از آن حضرت نقل شده غالباً درباره امامت و ولایت علی علیه السلام است که با اثبات ولایت او ولایت امـامـان معصوم نیز ثابت می‎شود برای نمونه حضرت معصومه با چند واسطه از حضرت زهرا (س) نقل می‎کنند که فرمود:

پیامبر در شب معراج به بهشت رفت و بر روی پرده‎ای در قصر بهشت دید که چنین نوشته شده: «لا اله الا الله محمدا رسوله علی ولی القوم»؛ (معبودی جز خدای یکتا و بی‎همتا نیست محمد رسول خدا و علی ولی و رهبر مردم است) و بر روی پرده درگاه قصر دیگری نوشته شده است: «شیعه علی هم الفائزون»؛ (شیعیان علی رستگارند). نیز با چند واسطه از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل می‎کند که فرمود:«الا من مات علی حب آل محمد مات شهیدا»؛ آگاه باشید! کسی که با حب آل محمد از دنیا برود شهید از دنیا رفته است.

یکی از روایات او که با چند واسطه به حضرت زهرا سلام الله علیها می‎رسد این است که: حضرت زهرا سلام الله علیها فرمود: آیا سخن رسول خدا را فراموش کرده‎اید که در روز عید غدیر خم فرمود: هر کس من مولا و رهبر اویم علی هم مولا و رهبر او است و نیز به علی فرمود: نسبت تو به من همانند نسبت هارون برادر موسی به موسی (ع) است. به این ترتیب می‎بینیم .

حضرت معصومه علیهاالسلام عالمه محدثه آل طه بود و قدم به جای پای حضرت زهرا سلام الله علیها گذاشت و همچون او در عرصه جهاد و تلاش برای اثبات حق کوشید تا جایی که جانش را فدای ولایت نمود و شهد شهادت نوشید.

از مشابهت‎های حضرت معصومه علیهاالسلام به حضرت زهرا فداکاری ایشان در راه اثبات ولایت بود زیرا حضرت معصومه علیهاالسلام نیز آن چنان تلاش کرده جان خود را فدا نمود و به شهادت رسید. یعنی حضرت معصومه علیهاالسلام نیز با کاروانی از حجاز به سوی خراسان برای دیدار چهره عظیم ولایتمداران عصر یعنی برادرش حضرت رضا علیه السلام حرکت کرده تا یار و یاور او باشد ولی در مسیر هنگامی که به سرزمین ساوه رسید دشمنان خاندان نبوت در یک جنگ نابرابر بستگان و برادرش را به شهادت رساندند و با ریختن زهر در غذایش او را مسموم ساختند که بیمار شد و به قم آمد و پس از شانزده روز سکونت در قم به شهادت رسید.

حضرت معصومه در 28 سالگی و در روز دوازدهم ربیع‎الثانی سال 201 هجری قمری در قم رحلت نمود که امروز بارگاه ملکوتی و مرقد مطهرش همچون خورشیدی در قلب شهرستان قم می‎درخشد و همواره فیض بخش و نورافشان دل‎ها و جان‎های تشنه معارف حقانی است.

منابع :

 1- فروغ مهتاب ، پدید آورنده : سید حسین اسحاقی ، صفحه 38

2- سایت معاونت آموزش حوزه علمیه

نوشته شده در سه‌شنبه ٢۸ شهریور ۱۳٩۱ساعت ۱۱:۱۱ ‎ق.ظ توسط فریبا احمدی نظرات ()

رکورد شکنی و اولین طلای پارالمپیک 2012  لندن

 

امشب (چند ساعت پیش) شنبه 11 شهریور91  دلاور اردبیلی جانباز سرفراز جلیل باقری جدی اولین مدال طلا را  در پارالمپیک 2012 لندن،  برای کاروان ورزشی  ایران به ارمغان آورد.

نماینده پرتاب وزنه ایران امروز در رقابت‌های پارالمپیک لندن در مسابقات پرتاب وزنه مردان کلاس اف 56 ،54،‌55 به رقابت با حریفان خود 19 پرتابگر پرداخت و در پایان توانست با رکورد 11 متر و 63 سانتی متر به مدال طلا دست پیدا کند.

باقری در پرتاب نخست خود 10 متر و 81 را ثبت کرد. وی در پرتاب دوم خود دیسک را 11 متر و 9 سانتی متر پرتاب کرد و در شانس سوم خود هم رکورد 10 متر و 93 سانتی متر را ثبت کرد.

وی در پرتاب چهارم 11 متر و 27 سانتی متر و در پرتاب پنجم خود دیسک را 11 متر و 57 سانتی متر پرتاب کرد.

پرتاب ششم وی نیز 11 متر و 63 سانتی متر بود. باقری با این پرتاب، رکورد پارالمپیک که 11 متر و 55 سانتی متر در دست دوو میدانی کار اهل چک بود را هم شکست و  6سانتیمتر رکورد پارالمپیک را نیز با این پرتاب بهبود بخشید. او با کسب این مدال طلا ایران را به رده ۲۱ جدول رده بندی رساند. طلای باقری دومین مدال ایران در این بازیها محسوب می شود.

ایران پیش از این توسط ساره جوانمرد نماینده تیراندازی به مدال برنز تپانچه دست یافته بود . پوشش زیبای ساره علاوه بر اینکه نشان حجاب و کرامت یک زن مسلمان بود پیام دیگری هم داشت . 

 

 ساره عزیز که اولین مدال را برای ایران به ارمغان آورده بود در اقدامی زیبا و مبتکرانه  لباسی پوشیده بود که بر روی آن نقشه ایران و نام خلیج فارس  persian gulf  می درخشید تا نشان بدهد که عشق به ایران و حب وطن زن و مرد نمی شناسد.

پرتابگر وزنه ایران پس از کسب مدال طلای بازی های پارالمپیک 2012 لندن گفت:

امیدوارم این مدال طلا، سرآغازی برای موفقیت های کاروان ورزشی ایران در بازی های پارالمپیک لندن باشد.
باقری ادامه داد: ادغام شدن 3 کلاس باعث شده بود تا رقابت برای رسیدن به مدال برای پرتابگران سخت شود و برای همین انرژی خود را برای انجام پرتاب های مختلف تقسیم کردم.

وی افزود: برای کسب این مدال طلا زحمات زیادی متحمل شدم و از اینکه تلاش های من و کادر فنی نتیجه داد، احساس خوبی دارم.

قهرمان بازیهای پارالمپیک لندن گفت: از اینکه با ثبت رکورد جدیدی به مدال طلا دست یافتم، بسیار خوشحال هستم و برافراشتن پرچم جمهوری اسلامی ایران، برایم احساس غرور ایجاد کرده است.

وی ادامه داد: ورزشکاران دوومیدانی ایران دارای توانایی های زیادی هستند و یقین دارم آنها به همراه دیگر ورزشکاران کاروان ایران به مدال های رنگارنگی دست پیدا می کنند.

این موفقیت بزرگ را به همه ملت ایران، جانبازان و ایثارگران و اردبیلی های عزیز تبریک می گویم.

چند سال پیش حسین‌ رضازاده‌ قوى‌ترین‌ مرد جهان‌ بازوبند پهلوانى‌ خود را بر بازوى‌ «جلیل‌ باقری» بسته بود. در مراسمى‌  در زورخانه‌ ابوالفضل(ع) اردبیل‌ بعد از آنکه استاندار اردبیل‌ بازوبند پهلوانى‌ را بر بازوى‌ رضازاده‌ بست‌ ،‌ این‌ پهلوان‌ در میان‌ صلوات‌ حاضران‌ در زورخانه‌ به‌ سوى‌ این‌ جانباز ورزشکار رفت‌ و با زدن‌ بوسه‌اى‌ بر گونه‌ وى‌ بازوبند را بر بازوى‌ او بست.

رضازاده‌ در این‌ باره‌ گفت: این‌ بازوبند از نظر من‌ ارزشش‌ در مقابل‌ زحمات‌ این‌ عزیزان‌ بسیار اندک‌ است. جانبازان‌ در طول‌ هشت‌ سال‌ دفاع‌ مقدس‌ از بزرگترین‌ سرمایه‌ خود که‌ همان‌ سلامتى‌ است، گذشتند تا مردم‌ ایران‌ در آسایش‌ زندگى‌ کنند.

نوشته شده در شنبه ۱۱ شهریور ۱۳٩۱ساعت ۱۱:٤۱ ‎ب.ظ توسط فریبا احمدی نظرات ()

 

 عیدآمد وعید آمد...

ماه من ! ماه مهربان من !

ماه همیشه تابان من !

حالاکه می روی

جان من نیز

درانتظارت می ماند

حتی اگر یک سال

هم طول بکشد

تا بیائی.

بهار را به همان زیبائی

برایت نگاه خواهم داشت...

گل ها را ، درخت ها را

 و جانم را هم

اگر بتوانم!

 سلام دوستان ! تصورمی کردم تا مدتها ننویسم، اما وقتی دیشب یکدفعه

 وسط «دیدی عزیز» فیلم قطع شد و صدای جان افروز « عید آمد وعید آمد»

آمد آن چنان شورو شعفی بر جانم چیره شد که قابل توصیف نبود...  

فکر کردم حیف است کسانی که برای تبریک عید می آیند با تصاویرغمگین

ناراحت شوند ،برای همین پست را عوض می کنم. ما اولین عید بعد از عزا را

قرابایرام ( عید سیاه ) میگوئیم . درعین حال که عزادارعزیزان زلزله زده

آذربایجان و پدران ومادران وکودکان داغدار اهر،هریس و ورزقان هستیم و باید

 همه را متوجه عمق فاجعه بکنیم، فرارسیدن عید استقامت و صبر و صیام،

 عیدفطر را به همه تبریک می گویم...

 زهی عشق زهی عشق که ما راست  خدایا!

چه نغزست و چه خوبست چه زیباست خدایا!

از آن آب حیات است که ما چرخ زنانیم

نه از کف و نه از نای نه دف‌هاست خدایا!

به هر مغز و دماغی که درافتاد خیالش

چه مغزست و چه نغزست چه بیناست خدایا!

تن ار کرد فغانی ز غم سود و زیانی

ز توست آنکه دمیدن نه ز سرناست خدایا!

که در باغ و گلستان ز کرّ و فرّ مستان

چه نورست و چه شورست چه سوداست خدایا!

ز عکس رخ آن یار در این گلشن و گلزار

به هر سو مه و خورشید و ثریاست خدایا!

چوسیلیم و چوجوییم همه سوی توپوییم

که منزلگه هر سیل به دریاست خدایا!

زشمس الحق تبریز دل وجان ودودیده

سراسیمه و آشفته ی سوداست  خدایا! 

نوشته شده در یکشنبه ٢٩ امرداد ۱۳٩۱ساعت ٤:۳۱ ‎ب.ظ توسط فریبا احمدی نظرات ()

 

بهار من ! نرفته بازگشت !

بهشت را در بهار می گشتم اما

بهشت من نرفته بازگشت !

«آمد بهار جانها ، ای شاخ سرو به رقص آ! »

ماه من ! ماه تابان من !

بی تو بهار جاویدرا باور نمی کردم .

هنوز درختان به همان زیبائی اند.

هنوز برگ ها می درخشند .

هنوز گل ها باز می شوند

و هنوز ضیافت درخت گیلاس باقیست ...

خوش آمدی به مهمانی من !

راستی تو مهمان منی یا من مهمان تو؟!

یا هردو مهمان اوئیم ؟!

چشمهایم در شوق دیدار تو بود

اما قلبم نگران از اینکه چگونه خواهی آمد ؟

...

حالا که آمدی

مرا شایسته ی این بزم کن .

زشتی ها و سیاهی هایم را ببر .

تنهائی ها و خستگی هایم را ببر.

مرا از این شب تاری که روحم را در برگرفته است

 بیرون آر.

چشمهایم را روشن کن !

بگذار فانوس سبز نیایش در آن بدرخشد .

دستهایم را سبز کن !

بگذار نیلوفر سبز دعا از آن بروید و به آسمان برسد

قلبم را پر از نور و تلالوء کن.

بگذار شیرینی یاد تو آن را پرکند.

روح من خسته است از این زندان تنگ !

چشمهایم از شدت درد و اشک

تاب نگریستن ندارد.

لبهایم خشک و بی ترانه مانده است.

و قلبم پر می زند برای پرواز ...

ماه من ! ماه مهربان من !

حالاکه آمدی!

مرا نوری کن

نورانی کن

روحم را که قهر کرده است

و در خواب رفته است

بیدار کن

و مرا باخود ببر

به شب پرستاره ی سحرها و نیایش ها

تنها درمان جان خسته ی من ،

صدای توست

که در گوش دلم می پیچد

و برایم از لالائی کودکی نیز آشناتر است.

چشمهایم به شوق تو پرآب می شود

و قلبم به امید تو آرام می گردد

و روحم به نگاه تو لبخند می زند.

بهار جان من !

آرام روان من !

مرا دریاب

که سخت به تو محتاجم ...

اردبیل –  فریبا احمدی

سوم رمضان المبارک 91 – یازده و بیست و پنج دقیقه شب 2/5/91

نوشته شده در سه‌شنبه ۳ امرداد ۱۳٩۱ساعت ٩:۳٧ ‎ق.ظ توسط فریبا احمدی نظرات ()

سلام . بهار دارد به روزهای پایانی خویش نزدیک می شود همچنانکه رجب دارد تمام می شود. عطر و بوی بهار زیباست یا رنگ و شکوه رجب ؟!  در بهار هدیه ای به دوستان دادم و آن خیال قاصدک بود .رجب نیز بهاری زیباست و امشب عزیزترین شبها یعنی شب عید مبعث است. مبعث زیباترین و مهربانترین رسول ، رسول عشق ، رسول گل سرخ ! و من به همین مناسبت دلنوشته ای را که اخیرا نوشته ام  برایتان در این پست تقدیم می کنم و از همه دوستان میخواهم که خود را و همه را دعا کنند...

 

 من اینجا زیر درخت نشسته ام . گیلاس بود یا آلبالو ؟!

و یا پیوند هردو که رنگش شبیه گیلاس بود و مزه اش مثل آلبالو !  

و باد برگهارا  تکان می دهد و برگ گاهی به صورت وگونه هایم می خورد

و شاخه های روبرویم می لرزند و گوئی چیزی را در هوا نوازش می کنند.

زنبوری هم سرگردان می چرخد و بوی گل سرخ که دوست دارم همه مشامم را پر می کند.   

و من هستم و می بینم همه زیبائی ها را  و با لرزش باد ورق دفترم و لباسهایم تکان می خورد.

و آهنگ شمس الضحی که بازکرده ام چقدر زیباست!

وهمه چیز اینجا باشکوه و مهربان است

و دلیل لرزش شاخه درخت را نمی فهمم.

باد تکانش میدهد ولی درخت با آن وقار وسنگینی شاید می توانست تکان نخورد. ( باز دنبال دلیل هستم! )

 شاید او هم مثل من دلش می لرزد و من دلم از این همه زیبائی و شکوه می لرزد...

این کیست این ؟ این کیست این ؟ این یوسف ثانی است این!

این باغ روحانی است این یا بزم یزدانی است این ؟ این کیست این ، این کیست این؟

این جان جان افزاست این ، یا جنه الماوی است این، این کیست این ؟

جان من و درخت یکی شده است و هردو ازاین همه شوق و زیبائی می لرزیم.

او زیباترست یامن ؟ او بلندتر است یا من، او برگ بیشتری دارد یامن ؟ رگبرگهای او شبیه رگهای دست من است!

رستم من از خوف و رجا ، عشق از کجا ، شوق از کجا، ای خاک بر شرم و حیا!

ای مطرب داود زن! آتش بزن بر رخت غم، بردار بانگ زیر و بم ، هنگام سرخوانی است این!

این کیست که به این زیبائی می خواند؟

مست وپریشان توام، موقوف فرمان توام، اسحاق و قربان توام ، این عید قربانی است این!

گلهای سرخ و زرد این، آشوب وردآورداین، در قعر دریا گرد این، موسای عمرانی است این!

هرجسم را جان می کند جان را خدادان  می کند یا حکم دیوانی است این؟

گر پیش سلطان می روی، این سیر ربانی است این!

گلبرگهای گل سرخ تاب نمی آورند و وسط کتابم می ریزند و کتاب با باد ورق می خورد.

چادرم کنار رفت، باد شدیدتر می شود.

سلطان میدان ایست این!

گلها دارند تکان می خورند

آن آب بازآمد به جو اکنون سبو، سجده کن و چیزی نگو، این سر ربانی است این!

سجاده ام اینجا نیست، برای نماز که نیامده بودم. می خواستم این کتاب را تمام کنم باید تحویل می دادم.

چگونه به سجده بروم در باغچه ای ؟

همه عالم اینجاست، چیز دیگری نیست.

ای مطرب داود زن! آتش بزن بر رخت غم، بردار بانگ زیر و بم ، هنگام سرخوانی است این

بسم اله ای روح البقا، بسم اله ای شیرین لقا، بسم اله ای شمس الضحی ، بسم اله ای عین الیقین...  

بچه ها در کوچه توپ بازی می کنند.

شاید زمان اینجا ایستاده است، اینجا ابدیت است، همه چیز حیات دارد، همه چیز احساس می شود.

هرکسی دارد کارخود را میکند.هیچ چیز بیهوده نیست. حتی آن زنبور هم برخلاف تصورمن سرگردان نمی چرخد.

 از بین این همه کار که دارم می بینم شاید بیهوده ترین کار، کارمن باشد که دارم نظرگالیله را در باره ابدیت و آغاز زمین و زمان در دفترم می نویسم!

ابدیت همین جاست ، چه نیازی دارد که من آن را بفهمم !

لازم نبود درکتاب دنبالش بگردم.

( در حقیقت ابدیت مطلق و هستی همیشگی است که عوالم وجود را یکی پس از دیگری به وجود می آورد و نیست و نابود میکند

بدون اینکه ذره ای دراین ایجاد وانهدام خسته شود و درماند !

 و چه بسا ستارگانی که شما در اقصی درجه فضا می بینید در حالیکه چنگال مرگ در همانوقت دیدن شما او را معدوم کرده بود و چون از شما خیلی دوربوده است،

 امروز شما نور او را می بینید که پس ازمیلیونها سال و شاید قبل ازخلقت زمین از مرکز خود تابش کرده و امروز به شما رسیده است !)

همه چیز جاری است. همه چیز در زمان جاری است. هیچ چیز نمی ایستد، هیچ چیز نمی ماند.

درختی که الان برگهایش به صورتم میخورد، چندماه پیش از شدت برف ویخبندان اردبیل درخواب هم نمی توانست ببیند که در بهار این­همه برگ و میوه داشته باشد. 

چه زمانی است الان ؟ بگذار بنویسم تا یادم نرود 18و 14 دقیقه 5شنبه 18 خرداد 91

تا بخواهم بنویسم یک دقیقه گذشت!

کاش می توانستم قصه آفرینش را از تک تک علفها وبرگها بپرسم.

کاش می توانستم زبان گل سرخ را بفهمم و از او بپرسم در آن زمستان سرد و طولانی اردبیل کجا خوابیده بود

 و چه خوابی می دید و چگونه توانست آن همه برف و یخ را تاب بیاورد.

چرا من زبان هیچ چیزرا نمی دانم ؟! چرا همه چیز را فراموش کرده ام !

من که در خیال قاصدک با همه موجودات حرف زدم و حرفها و آرزوها و حسرتهای همه آنهارا نوشتم.

اینجا یک علف بدجوری دارد می لرزد. چقدرزیباست که همه وجودت را به بادبسپاری و او همه وجود تورا بلرزاند.

باز به پیرانه سر عاشق و دیوانه شد.

  شمس الضحی تمام شد و وبه حافظ خلوت نشین رسید

این غنچه روبروی من خیلی دلتنگ و لب بسته است. بنظر می رسد شاید او بتواند جواب مرا بدهد .

بقیه گلهای رز همه روئیدند و گل دادند وحتی گلهایشان هم پژمرد . اما این یکی تنها و بسته اینجا مانده است.

تنها چیزی که کم است مرغهای عشق است. بروم آنهارا هم اینجا بیاورم .

قفس آنها را به شاخه ای آویزان می کنم .

بنظر می رسد باغچه من بسیار روشن است.

شاید برای همین است که وقتی اینجا می آیم و سجاده ام را باز می کنم ، نمازم همیشه بارانی می شود...

آواز مرغهای عشق خیلی بلندشده است.

 فقط یک چشم و  گوش کافیست برای حس زندگی، برای احساس عشق و زیبائی .

برای احساس وجود ابدیت، برای شنیدن صدای حیات، صدای عشق ...

بوی حیات همه حیاط را پرکرده است. لبریز می شود روحم از این احساس لطیف .

( کتابم ماند و باید آن را تمام می کردم. )

چه می شد اگر می توانستم همه این زیبائی هارا یک جا نگاه دارم .

شاید مرغهای عشق با اینکه درقفس اند زیر درخت به یاد زمانی می افتند که در قفس نبوده اند.

درست همانطورکه من زیر این درختان و کنار گلهای سرخ وبرگهای سبز

 و باد لطیفی که میوزد و به صورت و چشمهایم می خورد به یاد بهشتی می افتم که از آن دور شده ام.

پرندگان معصوم من، باغ خود را فراموش کرده اند. شاید هم هیچ وقت درهیچ باغی نبوده اند.

گویا بهترین زمان برای آنها زمانی است که من آنهاراباقفس در باغچه میگذارم .(چند بارخواستم رهایشان کنم. سید میگوید: بیرون می میرند.)

راستی چرا به باغی نمی روم ؟ چرا رنگها و نورهائی را که فراموش کرده ام را کسی نشانم نمی­دهد؟

دلم تنگ است. تنگ تر از دل یک گنجشک بی قرار!

باد نمی تواند دلتنگی های مرا بفهمد. گل های سرخ از دیدن دردهای من عاجزند .

مرغهای عشق نمی دانند که من زیباترین ترانه های عشق را می دانم 

روشنی باغچه از برگ و گل نیست . روشنی او از من است.

 من اینجا را روشن کرده ام. درک و احساس من از زیبائی است که آن را مرئی می کند.

اگر من نبودم هیچ کس این همه رنگ و نور را نمی شناخت.

 اگر من نبودم کسی این صداهارا نمی شنید.

خوب است که من هستم! خوب است که من به زندگی جان می دهم.

خوب است که من ظریف ترین حرکات و لطیف ترین رنگهارا می بینم .

بدون من بهاری نیست. بهار با من معنا پیدا می کند . زندگی با وجود من جاری می شود .

 عشق با بودن من متولد می شود و هستی به شوق وجود من زیبا می شود.

سلام برمن و همه آن هائی که دربهار می رویند، در بهار متولدمی شوند ودر بهار درزیر درختان به عشق واشراق می رسند .

و سلام بر درختی  که امید و لبخند و دنیا را به من هدیه می دهد.

برگها باز دارند می لرزند وگلها نیز ... اما من راز لرزش و بی قراری آنهارا فهمیده ام...

بهاری باشید در این روزهای آخر خرداد

فریبا – 18/45 دقیقه 5شنبه 19 خرداد 91 – زیر درخت گیلاس

نوشته شده در یکشنبه ٢۸ خرداد ۱۳٩۱ساعت ٧:٤٥ ‎ب.ظ توسط فریبا احمدی نظرات ()

 شنوندگان عزیز توجه فرمائید، شنوندگان عزیز توجه فرمائید... خونین شهر، شهرخون آزادشد.
 
اکنون سی سال از آن روز بزرگ می گذرد. خرمشهر که سمبل مقاومت و پایمردی دلیران ایران زمین بود و بعد از 35 روز مقاومت خونین به تصرف اشغالگران بعثی درآمده بود بعد از 545روزاشغال دوباره به آغوش میهن اسلامی بازگشت.هرچند این روزها خبرهای ناخوشایندی از کمبودها و وضعیت نابسامان آب آشامیدنی در آنجا بگوش میرسداما همیشه نام مبارک خرمشهربرای مایادآور ایثار و شهادت مردان بزرگی است که رفتند تا راه امام برای همیشه زنده بماند.
خونین شهر و یانه خرمشهر نه یک شهر و سرزمین بلکه سمبل مقاومت یک ملت و یک مکتب است که برای همیشه در یاد نسلها باقی خواهدماند.به همین مناسبت مقاله ای را که قبلا در باره یادی از دفاع مقدس نوشته بودم در اینجا می آورم . این مقاله در جشنواره مجازی دفاع مقدس رتبه اول کشور را کسب نمود.   
 
بسم رب الشهدا و الصدیقین

«جنگ ما جنگ حق و باطل بود و تمام شدنی نیست جنگ ما جنگ فقر و غنا بود ،جنگ ما جنگ ایمان و رذالت بود و این جنگ از آدم تا ختم زندگی وجود دارد . ما مظلومیت خویش و ستم متجاوزان را در جنگ ثابت نموده ایم . ما در جنگ پرده از چهره تزویر جهانخواران کنار زده ایم . ما در جنگ دوستان و دشمنان را شناخته ایم . ما در جنگ به این نتیجه  رسیده ایم که باید روی پای خودمان بایستیم ».

حضرت امام خمینی ( ره )

هنگامی که در 31 شهریور سال 1359 برابر با 22 سپتامبر 1980 ،  رژیم بعثی عراق به انگیزه گسترش حوزه نفوذ سیاسی جنگی ناعادلانه و همه جانبه را با 12 لشکر پیاده ،‌15 تیپ مستقل ، 366 فروند هواپیما ، 400 بالگرد ، 5400 تانگ و نفربر ، 4000 قبضه پدافند ضدهوایی و با حداکثر توان نیروهای زمینی ، هوایی و دریایی ، علیه ایران آغاز کرد ، هیچ مرجع بین المللی وجود نداشت که ادعاهای این کشور را مورد ارزیابی یا قضاوت قرار دهد. زیرا پدیدة رو به گسترش انقلاب اسلامی در آن تاریخ با ضوابط جاری و پذیرفته شدة دولتهایی که نظم بین المللی مستقر را پذیرفته بودند همخوان نمی نمود .

رژیم عراق به هر دلیلی که جنگ را آغاز کرده باشد ، با این اقدام نسنجیده ضمن مهار انرژی بیکرانی که انقلاب اسلامی در ایران آزاد کرده بود باعث تامین منافع سیاسی ـ اقتصادی قدرتهای بزرگ جهانی شد . بدین ترتیب ناسیونالیسم افراطی رژیم صدام حسین که وسوسه رهبری جهان عرب و حاکمیت بر خلیج فارس را در او تحریک می کرد، همسویی آشکاری با سیاستهای سلطه طلبانه قدرتهای بزرگ پیدا نمود.

 بهمین جهت رهبری انقلاب اسلامی از آغاز این جنگ را نهایتاً جنگی دانست که آمریکا بر دو ملت ایران و عراق تحمیل کرده است در آغاز حمله عراق به خیال باطل خود در اندیشة تسخیر سه روزة ایران بود و از استراتژی جنگ سریع پیروی کرد و به صراحت اعلام نمود که قصد دارد خوزستان را به اشغال خود درآورد و حتی مهمترین هدف آنها این بود که نظام نوپای جمهوری اسلامی را به سقوط بکشانند و انقلاب اسلامی را مهار کنند .آنها با یاوه سرایی ظرف مدت سه روزقرار نوشیدن چای درتهران را باخبرنگاران خارجی گذاشتند !

 اهداف عراق از تهاجم سراسری

1- جبران عقدة حقارت تاریخی ؛ امضای قرارداد الجزایر با وجود مزایای فراوان آن برای صدام سخت ناراحت کننده بود زیرا با وجود همه مبالغه گوییها مجبور شد دربرابر خواست ایران که پیوسته خواستاراستقرار حاکمیت خود درساحل شرقی شط العرب بود تسلیم شود و این برای اوغیرقابل تحمل بود.

 2- تجزیة ایران با جدا کردن استان خوزستان ؛‌با اشغال خوزستان ( که آن را عربستان می خواند) ،‌عراق هم مرز دریایی خود را وسعت می داد و هم منطقه بسیار حاصلخیزی را به همراه ذخایر عظیم نفت و گاز در اختیار می گرفت .

 طارق عزیز معاون نخست وزیر عراق اعلام کرد : وجود پنج ایران کوچکتر بهتر از یک ایران واحد خواهد بود و ما ازشورش ملتهای ایران پشتیبانی و همه سعی خود را متوجه تجزیه ایران خواهیم کرد وصدام نیزدر سال 1360 طی مصاحبه ای با روزنامة کویتی الانباء گفت : در ایران پنج ملیت مختلف وجود داردکه باید به نوعی به آنها خودمختاری داده شود . ما از برادران خود درعربستان (خوزستان) دفاع  میکنیم.

 3- براندازی نظام جمهوری اسلامی ؛ آمریکا و دولتهای مرتجع از همان روزهای اول انقلاب احساس خطر نموده و تحقیر آمریکا در اشغال لانة جاسوسی و شکست طلسم شکست ناپذیری آمریکا ، شیطان بزرگ را علیه انقلاب اسلامی بسیج کرد در این میان صدام که قصد داشت به جای شاه مخلوع ایران ژاندارمی منطقه را دردست بگیرد ، خود را برای نبردی که نتیجه آن سرنگون کردن نظام جمهوری اسلامی ایران بود آماده کرد .در واقع هدف اصلی تجاوز رژیم عراق سرنگون کردن نظام جمهوری اسلامی بود .

 طه یسین رمضان معاون نخست وزیر عراق طی مصاحبه ای با الثوره در 7 مهر 1359 تاکید میکند: این جنگ به دلیل عهدنامة ‌و یا چند صد کیلومتر خاک و یا نصف شط العرب نیست ، این جنگ برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی است. در واقع درخواست لغو قرارداد 1975 صرفاً بهانه ای برای آغازتهاجم به ایران بود و برقراری سلطة عراق بر شط العرب و خوزستان و سرنگونی رژیم نظام جمهوری اسلامی ازاهداف اصلی تهاجم عراق  بشمارمی رود .

 4-ایفای نقش ژاندارم منطقه ؛ صدام حسین برای تثبیت نقش خود بعنوان ژاندارم خلیج فارس در بهمن ماه 1358 به انتشار منشور ملی اقدام کرد ، وی میگوید : به عقیده ما تعهد کشورهای خلیج به این منشور به عنوان تعیین کنندة چارچوب کلی روابط فیمابین ، امنیت خلیج را تأمین میکند . نگهبان امنیت خلیج، فرزندان خلیج و کشورهای آن می باشند.   او تجاوز عراق به ایران را دفاع از ملت عرب، کشورهای خلیج فارس و حفظ ویژگی عربی بودن خلیج فارس عنوان می کرد .وی در سخنرانی رادیویی خود در 28 سپتامبر 1980 گفت: این جنگ تنها برای ما نیست بلکه بیشتر برای تمام اعراب و نیز ویژگی عربی بودن خلیج است .

 5- رهبری جهان عرب ؛‌صدام جنگ عراق علیه ایران را قادسیه دوم یا قادسیه صدام نامید و در 28 سپتامبر 1980 خطاب به مردم عراق گفت : ما باید شمشیرهای علی خالد و  سعد ابن ابی وقاص را برای مبارزه با این گروه ستمگر و آموختن درس های تاریخی جدید به آنها همانند نبرد باشکوه قادسیه از نیام برآوریم . نبرد باشکوه قادسیه تکبر و خودخواهی خسروپرویز را نابود و موانع اسلام را از میان برداشت و بی دینی و نادانی و تجاوز را در این منطقه ریشه کن کرد و ارتش دلیرما در زین القوس و سیف سعد نیز این کار را انجام داد. او در مصاحبه ای در 23  اسفند 62 خطاب به اعراب گفت : ما که برادرانتان هستیم و به نمایندگی از سوی شما، دفاع از سرزمین اعراب را آنگونه که درخور است به عهده خواهیم گرفت .

 6- ادعا در مورد جزایر سه گانه ایران در خلیج فارس ؛  مقامات عراق بارها در سخنان خود به مسأله جزایر سه گانه ایرانی ابوموسی ، تنب بزرگ و کوچک اشاره کرده و خواستار استرداد آنها شده بودند که این مسأله 6 ماه قبل ازآغاز تجاوز به ایران روند شتاب آلودی به خود گرفت .

صدام در تیر ماه 1359 اظهار داشت : اکنون که توان بازپس گرفتن جزایر و امکان به دست آوردن موردی که آن را باز خواهیم گرفت ( به نام آن اشاره نکرد ) داریم پس چه دلیلی وجود دارد که سکوت کنیم .

تجاوز عراق به ایران جنگی نابرابر بود که یک طرف متجاوز و غاصب به طور سرسام آوری از همه گونه کمک اقتصادی و نظامی برخوردار و تا بن دندان مسلح شده بود و یک طرف مورد تجاوز بدون هیچ گونه حمایت بین المللی و تنها با توکل به خدا و بسیج همگانی مردم از تمامیت ارضی میهن خود دفاع کرد .

 جنگ را به نحوی که مقام معظم رهبری فرمودند:‌

اینها حمله کردند ولی در این حمله نتوانستند حتی یک وجب از خاک ایران را جدا کنند و نتوانستند ایران اسلامی را دچار اضطراب فکری و عقیدتی نمایند .

 به حق این نبرد که فرازی در تاریخ ماست طولانی ترین نبردها با استکبار جهانی است که 2  برابر جنگ جهانی اول  ( 1918 ـ 1914 ) و 5/1 برابر جنگ  جهانی دوم (1945 ـ 1939 ) طول کشید .

جنگ اساساً مستقیم یا غیر مستقیم توانهای روحی و مادی کشورهای درگیر را در درازمدت تحلیل می برد و این امر نیز از جمله اهدافی بود که با تحقق آن ممکن بود که انرژی انقلاب اسلامی تا حدودی مهار گردد. یکی از مهمترین پیامدهای جنگ رشد نارساییها و مشکلات اقتصادی بود زیرا با شروع جنگ تحمیلی و بمباران پالایشگاه آبادان و سایر مراکز نفتی عملاً تولید و صدور نفت ایران که مهمترین منبع درآمد ارزی کشور محسوب می شد کاهش یافت و در دراز مدت با افزایش هزینه های ضروری برای استمرار جنگ مجبور به توسل به ذخایر ارزی برای جبران هزینه های جاری شده و از سوی دیگر در کنار تخریب منابع اقتصادی و عمرانی ، میلیونها آواره جنگی  بالاجبار از چرخة فعالیتهای اقتصادی خارج شده و عملاً تأمین زندگی آنها به عهدة دولت گذاشته شد .

با این همه در طول جنگ  هرچند مردم بطور روزمره با پاره ای از مشکلات  دست و پنجه نرم می کردند ، اما رفته رفته با اجرای سیاستهای خاص اقتصادی وضعیت به گونه ای شد که مردم با آن به هماهنگی و سازش رسیدند و هنوز هم وقتی در گوشه و کنار صحبت  می شود مردم از آن روزها به خوبی یاد می کنند .

هشت سال دفاع مقدس سبب گشت که شهادت با همه زوایایش در این سرزمین جلوه گر شود و خیل دلیر مردان برای حفظ دین و آیین و ناموس و سرزمین خویش از جان بگذرند و به قیامی شگرف برخیزند که حاصل آن سرافرازی و سربلندی ملت مسلمان ایران بود .

نکتة بسیار مهم آن است که در طول نبردهایی که در قرن اخیر در این سرزمین به وقوع پیوست همگی سرافکندگیها و زیانهای عظیمی به بار آورده است . این مساله به خصوص در زمان حکومت قاجار عینیت بیشتری دارد. در این جنگها و نبردها  قسمتهای عظیم و با اهمیتی از پیکرة ایران جدا شد و تحت سلطة‌بیگانگان درآمد که مردم ایران را برای همیشه در حسرت آنها گذاشت و این اتفاقات به عنوان خاطراتی دردناک و غمبار در حافظه تاریخی ملت ایران باقی مانده و خواهد ماند .

 

 

 اما در این جنگ هشت ساله ، به یمن غیرت و شکوه و شور دینی و اخلاص و ایثار جوانان و نظامیان در این سرزمین ، حتی وجبی از خاک میهن اسلامی در دست دشمن قرار نگرفت و دشمنی که بخشهای مهمی از کشور اسلامی را  تصرف کرده بود ، مجبور گشت تا خاک خویش را واگذار و عقب نشینی نماید.

 از این جاست که اهمیت کار عظیم آن مردان مرد، سرداران بی سر و اهمیت خون شهداء‌آشکار می شود گوئیا که آنها با خون خویش گرداگرد این سرزمین ، سدی استوار بنا کردند و خون درخشانشان این سرزمین را حفظ کرد .

شهر خونین من ، آن  شیر شکارانت کو ؟        

                  به سلام آمده ام ، های سوارانت کو ؟

هر وجب خاک تو اندر گرو خونی بود                      

                       تو که آزاد شدی ، وامگذارانت کو ؟‌

  در واقع مهمترین نتیجه مقاومت عظیم مردم ایران در مقابل تهاجم عراق ، حفظ تمامیت ارضی ،‌ممانعت از جدایی بخشهای مهم و حیاتی خاک سرزمین عزیزمان است. در هر صورت پیامد مهم بین المللی دفاع و مقاومت ما این بود که دولتهای مختلف جهانی حتی دشمن قسم خوردة ما یعنی آمریکا ، دیدگاه دیگری نسبت به ما پیدا کرد به طوری که آمریکا نمی خواهد دریک جنگ دراز مدت با ایران درگیر شود چرا که ایرانیان با تجربیاتی که در طول هشت سال مقاومت کسب کردند به راحتی قادر به ایستادگی و مقابله هستند.

 به اعتراف همه دنیا ،‌آنچه بعنوان پیروزی و افتخار در جبهه های رزم ایثارگران راه حق و حقیقت جلوه گر شد ، حاصل حضور تمامی  مردمی است که با درک مسائل مهم و انقلاب و جنگ ،‌با بذل جان و مال خویش و با اتحاد و یگانگی به همراه قوای مسلح کشور به میدان تلاش و مقاومت آمدند و عرصه را بر تمامی دشمنان اسلام و جمهوری اسلامی ایران تنگ کردند . حضرت امام راحل در این باره فرمودند :

«در طول تاریخ نظیری نتوانستیم پیدا کنیم که بچه های کوچک ،‌جوانهای نیمسال ،‌زنها و پیرزنها ، عروسها و دامادها همه باهم در جبهه حاضرند و صحنة جنگ ، صحنه ایست که ملت همه در آن حضور دارند و در پشت جبهه نیز تمامی تلاش خود را برای تجهیز و آمادگی فرزندان  از جان گذشته خود بکار گرفته و با نثار جان خویش و فرزندان خود ،‌برگهای زرینی به تاریخ پرافتخار اسلام افزودند و در یک جمله می توان هشت سال دفاع مقدس را این گونه تعبیر نمود که دوران جنگ ، اوج افتخار ملت قهرمان ایران است.»

جنگ تحمیلی عراق علیه جمهوری اسلامی در  27تیرماه 67 با پذیرش قطعنامة 598 از طرف ایران متوقف شد  این قطعنامه در شرایطی در شورای امنیت تصویب شد که برتری ایران در طراحی عملیات های ابتکاری محرز شده بود و عملیاتهای بزرگ و سرنوشت سازی چون والفجر 8 و کربلای 5 ثابت کرد که ایران مهار شدنی نیست و قادر است در شرایطی غیرقابل پیش بینی ، پیروزی های استراتژیکی بدست آورد.

 درباره مواضع ایران نسبت به قطعنامه 598 می توان گفت که این قطعنامه حاوی نکات مثبتی بود و برخی از خواسته های ایران در این قطعنامه وجود داشت از جمله :

تأکید سازمان ملل به بررسی آغازگر جنگ ، برآورد خسارات ، محکومیت کاربرد سلاح شیمیایی و بمباران مناطق مسکونی . با توجه به این مسائل ، ایران این قطعنامه را بر خلاف قطعنامه های قبلی ردّ نکرد.  لذا در 22 مرداد 66 پاسخی را به شرح ذیل به سازمان ملل ارسال کرد:

 قطعنامه بدون مشورت ونظرایران تدوین شده است،نظرات صریح ایران درآن لحاظ نشده است.ایران رایزنی هایی را با دبیرکل سازمان ملل جهت ایجاد تضمین لازم برای احقاق حقوق ایران آغاز و در جهت اجرایی کردن قطعنامه تلاش فراوانی نموده و به موفقیت هایی نیز دست یافت تا دو بند شناسایی متجاوز و پرداخت  غرامت در اولویت قرار گیرد، اما  اقدامات قدرتهای بزرگ به ویژه آمریکا مانع از تحقق این خواسته گردید و ایران به ناچار قطعنامه را بدون اولویتهای موردنظر پذیرفت . امام خمینی (ره ) نیز در عین پذیرش قطعنامه آن را به نوشیدن جام زهر تعبیر نمودند .

استراتژی کلی

استراتژی کلی جمهوری اسلامی ایران در جنگ ،بدست آوردن صلحی پایدار و شرافتمندانه بود ولی نظام بین الملل هیچگاه برای تحقق چنین صلحی قدم پیش نمی گذاشت و همة تلاشش جلوگیری از پیروزی ایران در جنگ بود. شناخت متجاوز و پرداخت غرامت از شرطهای اصلی ایران برای پایان جنگ بود و بدون این دو ، ‌هیچ صلح پایداری صورت  نمی پذیرفت ، اگر عراق به راحتی از جنگ فارغ می شد ، هیچ تضمینی وجود نداشت که غائله دیگری برپا نکند. همانطور که حمله به کویت این امر را به اثبات رساند . پس عراق باید متحمل هزینه های سیاسی و اقتصادی تجاوز خود می شد تا بار دیگر فکر تجاوز در سرنپروراند .

بالاخره جنگ متوقف شد اما دستاوردهای عظیم دفاع مقدس سرمایه هنگفتی است که به بهای مجاهدتها و ایثارگریهای شهدای گرانقدر اسلام و رهبری کم نظیر حضرت امام ( ره ) بدست آمده است و برگزاری هفتة‌دفاع مقدس یادآور دلاوریهای مردان و زنان بزرگی است که با ایثار و از خود گذشتگی ، تلاشها و نقشه های شوم دشمنان اسلام و استقلال جمهوری اسلامی را نقش برآب کردند.

خاطره دلاورمردان ما در طول هشت سال دفاع مقدس هیچگاه از خاطر نسل کنونی محو نخواهد  شد و وظیفة نویسندگان و هنرمندان است که با آثار خود یاد و خاطره‌آن مجاهدتها را همواره زنده نگاه داشته و به نسلهای آینده انتقال دهند . مبادا با فاصله گرفتن از آن سالهای پرشور حماسه و خون و خطر و به بهانه ضرورتهای توسعه و یا تاثیر رفاه از ارزشهای والای  انقلاب اسلامی فاصله بگیریم .

مبادا از ارزشها فقط در شعارها یاد کنیم ولی در روش زندگی بر محور سود و  لذت مادی بیشتر با یکدیگر در نزاع باشیم و مبادا  فساد تدریجی و دنیازدگی موجب استحاله نظام و دوری از شعارهای اولیة انقلاب گردد .مبادا دشمن سرخورده از تعرض نظامی و ناکام و مأیوس از تصرف سرزمینمان در جان ما رخنه کرده و قلبها و مغزهای جوانان و نوجوانانمان را  تسخیر کند . مبادا توجه به شاخصهای توسعه در قالبهای تقلیدی ما را از مناسبتهای اجتماعی و اخلاقیات و فرهنگ غنی اسلامی – انقلابی خود غافل نماید . مبادا آمال و آرمان شهداء را فراموش کنیم.

شهیدان رفته اند و ما مانده ایم !

چه زیبا رفته اند و چه تنها مانده ایم !

 حیاتمان را ، آزادیمان را ، مدیون آنانیم !

چشمهای روشنشان ، عکسهای  گویایشان به ما خیره شده اند

به راستی چه می خواهند ؟ چه می پرسند ؟ چه می گویند ؟

می گویند : چه کرده ایم ؟؟؟

 با وصیتهایشان ، با سفارشهایشان ،

 با یادگارهایشان ، با شاهدهایشان،

با میزها و مقامها و پستهایی

که ازقبال خون آنها به ما رسیده است...

 اردبیل - فریبا احمدی 

نوشته شده در چهارشنبه ۳ خرداد ۱۳٩۱ساعت ٢:٠٩ ‎ب.ظ توسط فریبا احمدی نظرات ()

 

سلام ، سلام ... قاصدک به وعده خود وفا کرد! حق داشتم آنقدر دوستش داشته باشم!

دوستانی که دنبال تهیه کتاب بودند انشاا... در نمایشگاه کتاب در انتشارات هزاره

 ققنوس - سالن شبستان - راهرو 31 - غرفه 17 منتظر شما خواهد بود.

اگر غرفه های دیگری هم بود به شما اطلاع می دهم. چند عکس هم می خواستم

بگذارم بازپرشین بازی درآورد. روزنامه افکار و چند خبرگزاری هم خبر آنرا ارسال کرده

بودند که درپائین برایتان می گذارم.

خبر فارسی ›› خبر ›› خبرگزاری فارس

 در انتخاب و چینش خبرها هیچ دخالت انسانی وجود ندارد و تمامی فرآیندها توسط موتور هوشمند مدیریت می شوند. بیشتر بدانید ....

خیال قاصدک به واقعیت پیوست

انتشار کتاب «خیال قاصدک» در اردبیل

 خبرگزاری فارس: کتاب «خیال قاصدک» با موضوع عرفانی توسط انتشارات محقق اردبیلی چاپ و منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری فارس از اردبیل، به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل، کتاب «خیال قاصدک» اثر فریبا احمدی در 72 صفحه با موضوع عرفانی با محوریت عشق و بی‌قراری و شور شیدایی به تحریر درآمده است.

در خیال قاصدک انسانی بی‌قرار در خیال قاصدکی پرشور و پر خیال، سبک بال همه جهان را در می‌نوردد و خود را به جای همه کس و همه چیز تصور می‌کند.

فریبا احمدی، نویسنده کتاب خیال قاصدک تا کنون توانسته است افتخاراتی چون تندیس بلورین اولین و دومین جشنواره کشوری و ادبی پژوهش رها، لوح تقدیر کنگره سراسری شعر و ادب ترنم سبز را به دست آورد.

همچنین این نویسنده موفق به کسب لوح تقدیر انجمن قلم ایران در جشنواره بین‌اللملی شعر مقاومت، لوح تقدیر اولین و دومین جشنواره بین‌اللملی سفرنامه‌نویسی رضوی، تندیس و لوح تقدیر و رتبه اول شعر کشور در سومین جشنواره ملی ثقلین، تندیس بلورین و لوح تقدیر و رتبه برگزیده کشور در دومین جشنواره ملی باران در نثر ادبی شده است.

دریافت خبر

:

یکشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۱ ساعت ۱۴:۳۸

منبع خبر

:

خبرگزاری فارس

طبقه بندی خبر

:

فرهنگی هنری

 

 

شنبه 09 اردیبهشت 1391 13:10:07             شماره‌ خبر :994916

با موضوع عرفان؛

کتاب «خیال قاصدک» در اردبیل منتشر شد

گروه اندیشه و علم: کتاب «خیال قاصدک» با موضوع عرفانی اثر فریبا احمدی، توسط انتشارات محقق اردبیلی چاپ و منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری قرآنی ایران(ایکنا) شعبه اردبیل، کتاب حاضر در 72 صفحه با موضوع عرفانی با محوریت عشق و بی‌قراری و شور شیدائی به تحریر درآمده است که انسانی بی‌قرار در خیال قاصدکی پرشور و پرخیال، سبک‌بال همه جهان را در می نوردد و خود را به جای همه‌کس و همه‌چیز تصور می‌کند.

فریبا احمدی، نویسنده کتاب خیال قاصدک تاکنون توانسته است افتخاراتی چون تندیس بلورین اولین و دومین جشنواره کشوری و ادبی پژوهش رها، لوح تقدیر کنگره سراسری شعر و ادب ترنم سبز، لوح تقدیر انجمن قلم ایران در جشنواره بین‌اللملی شعر مقاومت، لوح تقدیر اولین و دومین جشنواره بین‌اللملی سفرنامه‌نویسی رضوی، تندیس و لوح تقدیر رتبه اول شعر کشور در سومین جشنواره ملی ثقلین، تندیس بلورین و لوح تقدیر و رتبه برگزیده کشور در دومین جشنواره ملی باران در نثر ادبی را تاکنون کسب کرده است.

E-Mail: info@iqna.ir 

2003 - 2012 Iranian Quran News Agency

 

نوشته شده در پنجشنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳٩۱ساعت ۱٠:۳٦ ‎ق.ظ توسط فریبا احمدی نظرات ()

 

 

بانوی سبز شعر سپید من، سلام !

مهرت آب بود و دلت آئینه

وای بر من !

که حریم آب و باران را شکستند...

پیش از تو نه کسی، غربت را می­شناخت

و نه کسی درد را تفسیر می­کرد.

 

بانوی آبی محراب بلند عشق! بانوی مهر!

پیش از تو یاس­ها، سپید بود.

هیچ دختی، مام پدر نبود.

هیچ زن، کفو اسد نشد.

هیچ مادر، عطش را آب نداد  

و بر غربت لالائی نخواند...

 

 شب سپیدِ روز سیاه من ! بانوی قدر!

پیش از تو هیچ شب به روشنی آن لیله­ی سحر نبود.

هیچ دختر، بوی بهشت نداشت.

هیچ عروس، لباسش

هیچ مادر، افطارکودکانش، نبخشید

و هیچ بانو، آفتاب را خطبه نکرد.

 

ریحانه­ی رسول! دردانه­ی ولی! بانوی سیب!

پیش از تو نمی­دانستیم، می­شود

پهلوی عرش را شکست!

و به آفتاب سیلی زد!

یا درب بهشت را سوزاند!

و حور را گریاند!

 

 تفسیرهل اتی،کوثر، لیله­ی قدر! بانوی دهر!

پیش از توکوثر، معنا نداشت

و قدر قدر، غریب بود

وخدا از حجب حضور نام نازنین تو

فقط حور را از نعم بهشتی سوره­ی دهر

حذف نمی­کرد!

پیش از تو مصحف­، صاحب نداشت

و فدک وارث نداشت

و رضای کسی، رضای خدا نبود ...

 

بانوی ارغوانی حسرت و درد و دریغ! بانوی آه !

پیش از تو هیچ­کس 

گریه را ­چنین بلند، نگریاند

و در عمرکوتاه خویش

همه­ی تاریخ را یک­جا، نگنجاند

و به تابوت خویش، تبسم نکرد.

 

 بانوی کبود مهر، رشک زهره، ماه !

خشم  وغربت و شرمت

آن­چنان بزرگ بود که مزارت را نیز

از چشم­ها پوشاندی

بربلندای قیام قامتت

تاریخ آن­چنان گنگ شد که

زمان شهادتت­ را هنوز هم، نمی­داند

و زمین آن­چنان گیج شد

که مکانش را هنوز هم پوشانده است.

 

 نیلوفرحزین باغ بهشت من! بانوی یاس !

آه از آن دفن شبانه­ات!...

بعد از تو، درد علی

جز چاه، محرم نیافت ...

بعد از تو هیچ زن ، شبانه دفن نشد

و با مرگش، غصب و جهل را چنین نلرزاند.

و روزگار را درحسرت نشان خویش، ننشاند.

 

بانوی سپید شب انتظار من! بانوی فجر!

تو برتر از زمین وزمانی

تو برتر از مکین ومکانی

تو برتر از همین و همانی

مطلع آفتاب و مغرب تو

هم­چنان ناپیداست

تا هور از غرب برآید ...

 

 بانوی سبز شعر سپید من! سلام !

تا طلوع آن آفتاب دیرین

گل طه، گل نرگس، گل یاسین

سلام !

سلام هی حتی مطلع الفجر ...                                                                       

 

 اردبیل - فریبا احمدی

نوشته شده در سه‌شنبه ٥ اردیبهشت ۱۳٩۱ساعت ۸:۳٤ ‎ق.ظ توسط فریبا احمدی نظرات ()

 

قاصدک پرواز کرد ! قاصدک رفت . نمی خواستم برود. نمی خواستم کسی را با خودم در خیال او شریک کردم.

نمی­خواستم کسی از قصه­ی قاصدک خبر داشته باشد. نمی­خواستم کسی حرف­های تنهائی من و شیدائی او را بشنود.اما ... اما قاصدک رفت...

او سبکبال­تر از آن بود که بتوانم نگاهش بدارم. او رهاتر از آن بود که بتواند در دفتر آرزوهای من محبوس شود. او ظریف تر ازآن بود که بتواند تاب دردها، رنج ها و بی­قراری­های تمام ناشدنی مرا تحمل کند.

 او عاشق تر از آن بود که بتواند درکنار عشق های بی­پایان من آرام بگیرد.

قاصدک رفت . رفت تا پیام شیدائی و عشق را به همه بگوید. رفت تا حدیث دوستی و محبت را همه جا بپراکند. رفت تا قصه­ی  ناتمام دردها و عشق مرا به همه بگوید. شاید برای همین نخواستم جلویش را بگیرم.

قاصدک زیبا بود، قاصدک دانا بود، قاصدک تنها بود ...

من درست انتخاب کرده بودم . بی­گمان او سبک ترین موجود زنده ایست که می­تواند بچرخد و بالا برود.

قاصدک مدتها بامن بود ، همه گریه های مرا شنید . خنده های مرا دید.دردهای مرا چشید و قصه­ی مرا فهمید.

او تنها کسی بود که قصه­ی مرا دانست. او همه ی قصه ها را می دانست.

داستان بی قراری و جستجوی همه انسانهارا می دانست.

قاصدک مسافر بود، به اندازه همه­ی تاریخ سفر کرده بود و همه قصه هائی را که از باد شنیده بود در یاد داشت.

قاصدک باران شد و بارید!

قاصدک بادبادک شد و پرید !

قاصدک پروانه شد و سوخت!

قاصدک اشک شد و چکید!

قاصدک خون شد و بارید!

قاصدک همه چیز شد، همه کس شد .

تا به من نشان بدهد که « از ابرها بیشتر باریده ام، از کبوترها بیشتر پرواز کرده ام ، از شمع ها بیشتر سوخته ام ، از پروانه ها بیشتر به آتش زده ام و از ماه و ستاره ها هم بیشتر تابیده ام »

من نمی دانستم، یادم رفته بود. قاصدک همه چیز را به من نشان داد.

همه قصه زندگی را در گوشم زمزمه کرد . همه چیز را برایم روشن کرد .

 همه زیبائی ها ، دردها ، بزرگی ها ، رنج ها و شکوه هائی که احساس کرده بودم به یادم آورد . با ساده ترین کلمان و با زیباترین رنگ­ها و طرح ها به همه نشان داد.   

هیچ کس نمی دانست چه نوشته ام. می گویند شعر است. قصه است ، رنگ  است ، تمثیل و داستان عرفانی است، ادبی است ، هنری است ، حتی یک گفت هر صفحه اش  یک تابلو نقاشیست ...

 همه به نوعی درست گفتند اما                         هرکسی از ظن خود شد یار من...

اما کسی ندانست که قاصدک قطره قطره خون من است که در رگهای قلم جاری شد .

قاصدک قصه من به تنهائی نیست ، قصه همه انسان هاست، یکی می گفت : قصه­ی مرا نوشته ای!

قاصدک قصه ی زندگی است . قصه­ی همه بی قراری­ها، جستجوها ، گردش ها و چرخش ها ، رفتن وآمدن ها ، بالارفتن و سرازیر شدن هاست تا به آرامش برسی.

 پس عدم گردم عدم چون ارغنون      گویدم کانا الیه راجعون

غافل از اینکه « معشوق را دلارام گویند ، یعنی که دل به وی آرام گیرد، پس به غیر چون آرام گیرد؟!

قاصدک قصه ی عشق است، عشق همیشگی، عشق ازلی و ابدی. وقتی عشق باشد دیگر غمی نیست، مرگی نیست ، ترسی نیست ، نگرانی نیست ، همه چیز زیباست ، همه چیز باشکوه است ...

ای عشق آن چنان از تو بنویسم که همه عاشق شوند!

قاصدک قصه بی­قراری است که انسانی عاشق در خیال و به زبان قاصدکی پرشور و پرخیال ، همه­ی جهان را در می نوردد و خود را به جای همه چیز و همه کس تصور می کند ، غافل از اینکه او خود آئینه­ ی تمام نمای جمال و جلال الهی است و از همه ی موجودات دیگر زیباتر ، رنگین تر و عاشق تر است.

در نظام احسن الهی همه­ی موجودات آیه و کلمه ای از آیات و کلمات الهی هستند، اما انسان مظهر همه ی اسماست و انسان کامل در عرفان  مظهر جمیع اسماء حسنی و اسم اعظم و آیت کبری حق و بزرگترین کلمه ا... است.

قاصدک حرفهای مرا گفت ، حرفهای خودش را گفت ( شاید هم حرفهایمان یکی شد) شاید هم من و او یکی شدیم و حرفهایمان یکی شد و دیگرندانستم او از طرف من حرف میزند یا من با خیال او حرف میزنم.  قاصدک شدم من ! کاش قاصدک بودم من  محقق شد!  

گفت و رفت! نمی خواستم برود ، نمی خواستم از دفتر من بیرون برود . اما نتوانستم اورا نگاه دارم .

قاصدک خود عاشق بود. خود بی قرار بود . ( تقصیر من نبود!)

خود به اندازه همه قصه هائی که می­دانست دردمند بود. خود به اندازه ی همه عاشق ها عاشق بود،  اما عاشق­تر شد ، بی­قرار بود. بی قرارتر شد.

سبک تر شد ، روشن تر شد و رفت ... آه قاصدک زیبای من ! کجا رفتی ؟  

ومن پیام پاکی و عشق و شور و روشنائی رابا  قاصدک به همه شما می رسانم .

 باید می دانستم که نمی شود زیبائی و نور را محبوس کرد. نمی شود رنگین کمان را پنهان کرد،  باید می­دانستم که  قاصدک بی قرار قصه­ی من همه­ ی دنیا را در برگرفته است .

آسمانها و زمین ، ماه و خورشید و ستارگان ، آب و باد و خاک ، دریاو ماهی ، پرنده و خواب و گل سرخ همه در روح معصوم و بزرگ او جمع شده اند. باید می دانستم که با همه­ی این عظمتها، توانائی ها و شکوه ها ، دل کوچک و بی قرار او که از دنیا بزرگتر است همانند یک ماهی در تنگ خود را به این سو و آن سو می زند تا برود و رها شود و آرام گیرد.

باید می دانستم . باید همه اینها را می دانستم .

 باید می دانستم در سایه سار وجود ملکوتی او حتی بی قرارترین پرندگان نیز به خواب می روند. باید می دانستم دریا از دامان او سرچشمه می گیرد ، خورشید از پشت او طلوع می کند، رنگین کمان گوشه ای از رنگها و تلالوء های روح نورانی اوست. باید می دانستم گل سرخ از چهره اش می روید ، ماه گوشواری از زینت های تمام ناشدنی اوست ، ستاره از عمق چشمانش طلوع می کند،  باد برموج بلند او سوار می شود. باید می دانستم ...

قاصدک زیبای خیال من ، باید می دانستم تو نیز تاب تحمل دردو رنج را نداری ، باید می دانستم تو بیقرارتر و شتابان تر از منی ، باید می دانستم تو سبکبالتر،  روشن تر و تنهاتر از منی ، باید می دانستم ...

حالا که می روی ، قصه ی مرا به بادها بگو ، به آبها بگو ، به برگها و بارانها بگو. همه ی آن قصه ها و لالائی هائی را که در گوش ات گفته ام بگو

قلبها و روحها و لبها و چشم ها را که خواهی دید پراز شور وترانه کن ، پرا زعشق و جوانه کن . پراز عطر شکوفه کن ، پراز لبخند ستاره کن .

تا بدانند همیشه راهی هست ، در سخت ترین و تلخترین لحظات نیز همیشه راهی هست ...

راهی برای رفتن ، روئیدن ، سبز شدن ، زیبا شدن ، پرواز کردن و دوست داشتن.

همیشه راهی به سوی بهارهست !   

اردبیل – فریبا احمدی

 سه شنبه 29 فروردین 91    

   سلام . همه اینها که نوشتم ،  قرار بود چندکلمه بنویسم کتاب خیال قاصدک در قالب شعر سپید منتشر شد! همین!  (نمی دانم چرا هنوز قاصدک مرا با خود می برد؟) کلمات رنگی از متن کتاب یا دیباچه انتخاب شده اند و یا مفهوم تابلو روی جلد را نشان می دهد. دوستانی که مایلند می توانند آنرا تهیه نمایند و هرکس که خواند می تواند نظراتش را در اینجا قرار دهد.  

جهت تهیه کتاب در اردبیل در کتابفروشی ها هست. به تهران نیز ارسال شده است که آدرس آنهارا برایتان خواهم نوشت. درنمایشگاه کتاب نیز اگر خدا بخواهد ارائه خواهد شد. اگر از روشهای بالا نتوانستید یا نخواستید در ادامه شماره حسابی اعلام می کنم.  فعلا خداحافظ . مواظب قاصدک باشید !   

خداحافظ قاصدک بی قرار من !

 

نوشته شده در شنبه ٢ اردیبهشت ۱۳٩۱ساعت ۱۱:٢۸ ‎ق.ظ توسط فریبا احمدی نظرات ()

سلام . سلام . سلام ...

سه سلام یعنی حالم خیلی خوب است ! اینجا بهار باید بیاید اما زمستان دست از سر ما برنمی دارد. از دیروز صبح (جمعه 26اسفند ) یک ریز دارد برف می بارد ... آه ای برف ! منظورت چیست ؟ چرا چهره سفید خود را سیاه می کنی !

باید بروی ! باید تمام کنی ! باید تمام شوی ! کسی منتظر تو نیست . کسی برایت فرش قرمز پهن نخواهد کرد!

همه منتظر بهارند ! همه منتظر روزی نو و سالی نو هستند . هرچقدر بباری رفتنی هستنی ! چاره ای نداری !

من بهاری ام .  نسبتی با زمستان و پائیز ندارم . همه وجودم در شوق رسیدن بهار شکوفه می زند ، سبز می شود و می روید.

سلام بر دوستان ! سلام بر بهاریان ! سلام بر عاشقان ! عیدی خاصی برایتان دارم . خبر خوشی که مدتهابود به شما قول داده بودم و به تعویق می­افتاد بالاخره تمام شد. چه شد؟ چه خبر !

خبر خوش بهار ! قاصدک ! قصه قاصدک ! خیال قاصدک !

درست حدس زده اید بالاخره " خیال قاصدک " را که دوسال پیش نوشته بودم چاپ شد.

 

 یادتان هست خیال قاصدک ؟

کاش قاصدک بودم من!

آزاد و رها/ سبک و پرخیال

بار خود را به آرامی و سبکی

بلند می­کردم،  پرواز می­کردم  ،آرام می­شدم  .

اگر قاصدک بودم

دیگر سنگین نبودم ،دیگر رنگین نبودم،دیگر غمگین نبودم ...

اگر قاصدک بودم

لحظه ای درنگ نمی­کردم،به هر بهانه­ای خود را رها می­کردم.

چرا باید بمانم ؟ چرا باید بمیرم ؟چرا باید بچسبم ؟

چرا لذت پرواز را احساس نمی کنم ؟ چرا پرواز را فقط درخواب ببینم ؟

چرا خنکای ابرها را احساس نمی کنم؟

چه کسی بهتر از من پرواز می کند؟چه کسی زیباتر از من می­چرخد؟

این نوشته را همان وقت در وب گذاشتم .

 پارسال اگر یادتان باشد برای بهار، بهاریه ای را نوشته بودم ... 

 

ای خدای بهار

 

در زمین نگر که حله می پوشد، درخت عطر می فروشد ، بلبل بر درخت می خروشد ، هر مرغی در طلب یار می کوشد .

 

آن خداوند که چنین صنع کند ، سزد که دعای بنده نیوشد و جرم عاصی بپوشد.

 

فانظر الی آثار رحمه الله ...

 

بهار سه است : بهاریست این جهانی ، در وقت شادکامی و جوانی . دیگر بهاریست آن جهانی ، نعیم باقیست و ملک جاودانی . سه دیگر بهاریست نهانی ! اگر داری ، خود دانی ! و اگر نداری و پنداری که داری ، دراز حسرتی که درآنی .

 

بهار زمین از سال تا سال یک ماه است. سبب، باران آسمان و باد شمال است .زود فرقت و دیر وصال است ، پس دل نهادن بر او محال است . در سال یک بار بهار آید ، از خاک گل روید و از سنگ آب رود و هر بیدلی را دل رمیده باز آید ...

 

در وقت اعتدال سال دو آفتاب برآید از مطلع غیب . یکی خورشید جمال فلکی و دیگر خورشید جمال ملکی

 

آن یکی بر اجزا زمین تابد این یکی بر اسرار عاشقان .

 

آن یکی بر گل تابد گل شکفته گردد. این یکی بر دل تابد دل افروخته گردد.

 

گل چون شکفته شد بلبل بر او عاشق شود .دل که افروخته شد نظر خالق درو حاضر بود.

 

گل به آخر بریزد ، بلبل در هجر او ماتم گیرد. دل گر بماند ، حق اورا در کنف لطف و کرم گیرد. قلب المومن لایموت ابدا ...

 

 فریبا ! چرا خودت از بهار نمی نویسی؟ تا کی می­خواهی این متن­های سنگین ادبی را در وبت بگذاری ؟!

 

سلام بهار من ! دلم برایت تنگ شده بود!

 

می دانستم می آیی ، می دانستم تو هم چشم به راه منی ، می­دانستم که تو شاید از من به من مشتاق تری!

 

ما به او محتاج بودیم او به ما مشتاق بود.

 

زمستان می­رود ، همیشه زمستان­ها می روند. آنها ماندنی نیستند، آنها بودنی نیستند.

 

حضور آنها بهانه ایست فقط برای اینکه به تو مشتاق­تر شویم ، بی قرارتر ، منتظرتر ، محتاج­تر

 

اصلا اگر تو نباشی ، اگر مرا در آغوش تنگ شکوفه هایت نفشاری ، چه دلیلی برای ماندن خواهم داشت ؟

 

اگرهرشب اثر خیس انگشتان خود را برروی گونه هایم جاری نسازی چه امیدی به ماندن در این شب های تلخ و تاریک خواهم داشت ؟

 

اگر نباشی و بوی شکوفه هایت مستم و بیخودم نکند چه دلیلی برای زنده ماندن در این روزگار بی رنگ وبورا خواهم داشت ؟

 

کاش کسی مانند من تورا می شناخت ؟ کاش کسی می دانست که تو چقدر زیبا و باشکوهی ،

 

چه پررنگ و پر نوری ! چه نزدیک و چه دوری !

 

چه عزیز و چه توانائی ! چه بخشنده و چه دانائی !

 

آه بهار من ! می ترسم آنقدر از تو بگویم که تو را از من بگیرند ! و یا نه مرا از تو دور کنند!

 

آنها چه می­فهمند که تو همه شب­های مرا سحر میکنی ؟

 

آنها چه می دانند که شب­های من با حضور تو از هر روزی درخشانتر و نورانی تر است.

 

آنها از کجا می­توانند بدانند که تو برای همه دردهای بی شمار من ، چه درمان های بیکران داری .

 

چرا نمی­گذاری همه تو را همانطور که هستی بشناسند ؟

 

چرا نمی­گذاری که نور و زیبایت را آن­چنان­که هست همه ببینند ؟

 

چرا چشم­های آنهارا به دیدار خود روشن نمی کنی ؟

 

دلم برایت به اندازه یک غنچه تنگ شده است !

 

دلم به شوق دیدارت هر سحر پر میکشد ! رویا و بیداریم یکی شده است .

 

تورا می­خواهم، تورا صدا میکنم . بر لب هایم نام مبارک تورا می سرایم.

 

بهار من ! تورا به همه آب ها و ستاره ها سوگند !

 

تورا به همه کوه ها و درخت ها سوگند !

 

بیا ... بیا و مرا رها کن. من اینجا دیگر نمی توانم بمانم ...

 

چرا باید بمانم ؟ چرا باید بمیرم ؟ من اینجا نسبتی ندارم ، آشنائی ندارم ، دوستی ندارم ...

 

دلم برای پرواز پر می کشد. دلم مثل یک گنجشک بی قراری می کند.

 

دلم مثل آن ماهی هفت سین خودر ابه در ودیوار شیشه ای می زند.

 

دلم مثل آن سبزه دارد اینجا با روبان رنگی خفه می شود.

 

خدایا بیا و مرا رها کن ...

 

درهوایت بیقرارم بیقرارم روز و شب سر زکویت برندارم برندارم روز و شب !

 

چرا در بهار و در عید این قدر به یادت می افتم؟ من که همیشه به یادت هستم. اما بهار مرا می کشد. شاید برای اینکه هر کس باید در بهار خود را به اصل خویش و به یار خویش و به زادگاه و دیار خویش برساند.پس بگو چرا اینقدر بی تاب شده ام!

 

من از دیار حبیبم نه از دیار غریب مهیمنا به رفیقان خود رسان بازم

 

ببخشید من نفهمیدم چه شد و چه نوشتم. دعا کنیم قلب و روحمان بهاری شود ...

 

دارد صدای اذان می آید . بهار مرا صدا زده است...

بهار را سوگند داده بودم که بیاید و مرا رها کند . نمی دانم چرا ولی تصور می کنم قاصدک رهائی من است. چقدر طول کشید ! نوشتنش حتی یکساعت هم طول نکشید ، اما تبدیل شدنش به کتابی که الان هست چقدر سخت و طولانی شد.   بارها و بارها چیدمان نوشته ها و طرحها و عکس هایش را اصلاح کردم . تا بالاخره تمام شد. الحمدلله و شد آنچه الان است !

 ظاهرا پرشین نه خود تصاویر را نشان می دهد و نه از سایتهای دیگر قبول میکند .

برای همین فعلا نتوانستم عکس آنرا برایتان بگذارم .

در صفحه اول در معرفی کتاب نوشته ام :

رساله حاضر در عشق و بی قراری و شور و شیدائی به رشته تحریر درآمده است که انسانی بی قرار در خیال قاصدکی پرشور و پرخیال ، سبکبال همه ی جهان را در می نوردد و خود را به جای همه کس و همه چیز تصور می کند ، غافل از آنکه او خود ...

کتاب نثری ادبی و لطیف دارد که دیباچه اش سنگین و عرفانی است اما بعد که قصه قاصدک شروع می شود همه چیز عوض می شود...

خیلی دوست دارم آن را بخوانید و بعد ببینید که با کدام قسمت های آن احساس نزدیکی می کنید . شاید به نحوی قصه همه در آن باشد. قصه همه رنگها و رنجهاو دردها و غم ها و شکوه ها و عظمتها ی من در آن است. 

تصور می کنم برایتان جالب باشد. اگر خدا بخواهد بعدها بیشتربه آن خواهم پرداخت . پس من عیدی ام در این روزها سرد و زمستانی به شما دادم . بهار را غنیمت بدانید...

نوشته شده در شنبه ٢٧ اسفند ۱۳٩٠ساعت ۱۱:٤٦ ‎ق.ظ توسط فریبا احمدی نظرات ()

            طراح پوستر: سبحان امینی - وبلاگ تلنگرخانه

سلام ... تاسوعا و عاشورا گذشت ! حتی اربعین هم گذشت ! اما... راه سرخ شهیدان همچنان پررهرو و مستدام است. شهید مصطفی احمدی روشن  نخبه و دانشمند جوان ایرانی لبخندی بر چهره دارد که چند روزیست مرا به خود مشغول کرده است.

 آیا این لبخند همان فرحین است که به خاطر نعمتهائی که خداوند برشهید بخشیده است بر لبهای او نقش بسته است ؟ آیا بشارتی است بر دوستانش که به او ملحق نشده اند و هنوز روشن نشده اند! آیا نیشخندی است که چهره دروغین مدعیان حقوق نداشته بشر را با همه اداها و ادعاهایشان عریان می سازد و به تمسخر میگیرد، آنها که شادی خود را از این ترورها پنهان نمی کنند و به صراحت سانتوروم نامزد جمهوریخواه انتخابات 2012 آمریکا میگوید: مسائلی مثل کشته شدن دانشمندان هسته ای مرا امیدوار میکند! 

اما نه ،‌این لبخند همان آرامش و سروری است که شهید بعد از عمری رنج زیستن و ماندن و درد بودن ، بالاخره به لقا میرسد و راضی و خشنود به سوی خدای خویش رجوع میکند درحالیکه راضی و مرضی است.(ارجعی الی ربک )

 که ای انسان تو بسیار شتابنده هستی بسوی خدای خود پس اورا خواهی دید.

 به مناسبت شهادت این شهید دوباره سلام میکنم بر شهیدان !

کاش من هم روشن بودم !  میخواهم دوباره برایتان سلام بر شهیدان را بنویسم .

سلام بر شهیدان ![1]

سلام بر شهیدان، سلام برقران های شهید،  سلام برقران های مجروح ، سلام بر آیه های خونین­   !

سلام برشهیدان ، سلام بربازماندگان و جا ماندگان از قافله ی عشق و ایثار.

سلام بر آنها که سرخی خون شهیدان را با سبزی قلم خویش جاودانه می­کنند[2]...

سلام بر آنها که از شهیدان می­گویند و داغ و درد و حسرت  ما را هر روز تازه می­کنند[3]...

سلام بر آنها که به یادمان می­آورند آن سرداران بی سر، مردان مرد و آن عارفان رزمنده را ...

وخدا شهیدان را انتخاب کرد تا ستاره ها در اوج بیکران خویش تنها نباشند[4].

و شهیدان خود انتخاب می­کنند قلم­ها و زبان­هائی را که دوست دارند کارهای کرده و ناکرده­ی آنها را بنویسند

 وراههای رفته ونا رفته ی آنها را بپیمایند و حدیث­های ناگفته­ی آنها را بازگو کنند.[5]

 و آنها در اوج رحمت و شکوه و کرامت الهی در رضوان در گشت وگذارند[6]...

نه غصه­ای دارند از آینده خویش و نه حسرتی نسبت به گذشته خویش![7]

و شاهد هستند بر نهایت رحمت و عشق الهی و نهایت کینه و خشم دشمن! [8]

وشاهد هستند برشاهدانیکه آنها را دیده اند، صدایشان را شنیده­اند، آوازمناجاتشان را با گوش جان درک کرده­اند،

نور چهره­شان را دیده­اند، برق چشم­هایشان را نگریسته­اند وعطرشهادت را از وجودشان احساس کرده­اند[9]...

و شهیدان زمان ندارند که مافوق زمانند و مکان ندارند که مافوق مکانند.

 آنها در تاریخ و جغرافیا نمی­گنجند. آنها بالاتر اززمین و زمانند.

روحشان آنقدر بزرگ وسریع بود که تحمل پیکر مادیشان را نیاورد.[10]

شگفتا انسان­هائی که در زمان حیات از این قیل و قال­ها رها بودند ،

 چگونه می­توان بعد از هجرت و رجعتشان، در کوچه و خیابان گنجاند و درشهر و استان محصور کرد؟!

دنیا  با  همه­ی زر و زور و زرق و برق دلفریب خویش نتوانست ارواح طیبه ی آنها را اسیرنماید.[11]

و آنها پرواز کردند تا برسند به دیار دوست [12]...

و هرگز ندانستند که بعد از آنها چگونه روزگار تلخ هجران را تحمل خواهیم کرد!

وهرگز تصورنکردند که زندگی بدون حضور یاران جانی، هرلحظه اش جان کندنی مضاعف است !

و آنها که حتی درلحظه ی جان دادن خویش هم ذره ای رنج ندیدند ، [13]

چگونه می­توانند تصورکنند که هرلحظه ی حیات می­تواند تلخ­تر و سخت­تر از لحظه­های جان دادن باشد؟ !

سخت است  دور از یاران در برابر نامحرمان ماندن و ماندن و ماندن [14]...

سخت است در روزگار بسته شدن در باغ شهادت ، فریب ابلیس هفت رنگ را خوردن! [15]

سخت است بعد از یاران زنده ماندن !

 آیا باید زنده بمانم و رنج زنده ماندنم بر دوش باشد و در روزگار خوب مردن، از مردن خوب بی نصیب بمانم ؟!

آرزوی شهادت می­کنم ...    

                                                       اردبیل- فریبا احمدی 

           


[1] ) سلام علیکم بماصبرتم فنعم عقبی الدار. رعد/24

[2] مدادالعلما افضل من دماء الشهدا

[3] ) وذکرهم بایام ا... ابراهیم /5

[4] ) بل احیاءعند ربهم یرزقون . آل عمران/169

[5] ... ومنهم من قضی نحبه و منهم من ینتظر ومابدلوا تبدیلا . احزاب /23

[6] ) فی جنات یتسائلون مدثر/40 ، علی الارائک ینظرون  مطففین/23

[7] ) لاخوف علیکم و لا هم یحزنون آل عمران/170

[8]  وهم علی مایفعلون بالمومنین شهود  بروج/7

[9] ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم . آل عمران/ 169

[10] ) مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک         چندروزی قفسی ساخته اند از بدنم

[11] ) انما الحیاه الدنیا لعب و لهو و زینه و تفاخر و تکاثر .... و ماالحیوه الدنیا الا متاع الغرور. حدید/20

[12] ) ارجعی الی ربک راضیه مرضیه .  فجر/27

[13] وناشطات نشطا . نازعات/2

[14] ) لقدخلقناالانسان فی کبد. بلد/4

[15] لاتتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین.  بقره /168

  

نوشته شده در دوشنبه ٢٦ دی ۱۳٩٠ساعت ٩:٠٢ ‎ق.ظ توسط فریبا احمدی نظرات ()

 

                          

تابلو پرچمدارحق -  اثر استاد فرشچیان                                                                 

حسین پاینده ائتدی الصلاتی

حسین نن اولدی ایسلامین حیاتی

حسین غرقه بلا،سیماسی خندان

حسین حیرت ده قویدی کائناتی

 السلام علیک یا اباعبدالله و علی الارواح التی حلت بفنائک

السلام علیک ایهاالعبدالصالح، المطیع لله و لرسوله و لامیرالمومنین والحسن و الحسین (ع)

امشب شب تاسوعا و متعلق به علمدار کربلا و برادر صدیق و یار باوفای امام حسین (ع)باب الحوائج حضرت ابوالفضل العباس (س) است. 

 عشق به دردانه عالم حسین (ع) زمان و مکان نمی شناسد، او آن چنان شور و حرارتی در دلها ایجاد کرده است که تا قیامت خاموش نمی شود.

اما اردبیل قصه ی دیگری دارد. عشق به امام حسین (ع) و حضرت ابوالفضل عباس (س) از کودکی در جان و روح ما تنیده است . در طول سال هرکسی نذری ، دردی و دعا یا حاجتی دارد به سقاخانه حضرت عباس می رود و شمعی نذر آنجا می کند.

اما بعد از مراسم طشت گذاری ، آرام آرام همه جا رنگ عزا می گیرد. هرروز محله ای دسته ی عزا راه می اندازد تا نوبت به تاسوعا برسد. تاسوعا برای ما روز دیگری است. همه عشق و اخلاص به عباس علمدار به تاسوعای اردبیل رنگ و شور دیگری می بخشد.

در تاسوعا همه ساله در اردبیل شیفتگان اهل بیت عصمت و طهارت (س) طی مراسم باشکوهی در روز تاسوعا با نذر قبلی درهیات عزاداران و ماتم زدگان با لباس سیاه و نوحه هاو رجزهای حماسی و گاهی پابرهنه به طرف  مساجد اردبیل به راه می افتند و در هرمسجدی شمعی روشن میکنند. عشق و اخلاص عزاداران حسینی فابل وصف نیست . یادم می آید درکودکی ، وقتی می دیدم در زمستان های سرد و بخبندان اردبیل بعضی از عزاداران پابرهنه شمع های خود را به مساجد می بردند تعجب می کردم ...

مراسم شمع گردانی که در ترکی به آن (شام پایلاماق ) میگویند ، معمولا بعد از ظهر آغاز می شود .عزاداران با پای پیاده به 41 مسجد شهر اردبیل رفته و با نیت خالص و جهت برآورده شدن حاجاتشان شمع  روشن می کنند و برای شهدای کربلا فاتحه خوانده و صلوات می فرستند. این آئین سوگ ، تا بعد از اذان مغرب نیز طول می کشد.

علت تعیین 41 مسجد برای شمع گردانی شاید به این دلیل باشد که در سالهای گذشته و یا آغاز این آیین ماندگار در استان اردبیل فقط 41 مسجد در سطح جامعه فعال بوده و به همین دلیل تاکنون این آیین همچنان دست نخورده مانده و در بین 41 مسجد به اجرا گذاشته می شود. 

به نظر می رسد این روزها مافوق زمان است. همه چیز عطر و بوی دیگری دارد. هرکسی می خواهد به نوعی و نحوی عشق و ارادت خودرا نسبت به امام نشان دهد.

خدایا ! همراه با محبت و ولایت امام حسین (ع) ، معرفت و بصیرت و توفیق تبعیت از ائمه اطهار (ع) را نیز به ما عطا بفرما ...

عزاداری هایتان قبول و التماس دعا

نوشته شده در یکشنبه ۱۳ آذر ۱۳٩٠ساعت ۱٢:۳۱ ‎ب.ظ توسط فریبا احمدی نظرات ()

21 آبان  سیزدهم اکتبر روزجهانی بینائی مبارک

روزجهانی بینائی مبارک ! امروز 21 آبان و سیزده اکتبر(دومین پنجشنبه اکتبر)  روزجهانی بینائی است.

اصل اولیه قانون کنوانسیون ژنو در زمینه اخلاق پزشکی :

سلامت بیمارم اولین هدف من خواهد بود.

 Campbell A Gillett G Medical ethics: The Geneva Convention code of Medical ethics.Uk oxford university press 2001 

 

وقتی ابد چشم تو را ، پیش از ازل می آفرید ،

وقتی زمین ناز تورا درآسمانها می کشید ،

 من عاشق چشمت شدم ،

 یک آن شد این عاشق شدن

دنیا همان یک لحظه بود ،

آن دم که چشمانت مرا ،

 از عمق چشمانم ربود...

یا نور و یابصیر

سلام بر بینائی ، سلام بر روشنائی !

سلام برآنها که بینائی و روشنائی را با دست های پرتوان خود به دیگران می بخشند.

سلام بر دانائی ، سلام بر نور و زیبائی !

سلام بر آنها که با چشم های تیزبین خود زیبائی و دانائی را به دیگران می بخشند.

سلام بر خداوندی که نور است و بصیر است و جمیل است و طبیب است .

سلام بر او که نور را آفرید تا مایه روشنائی ما باشد.

سلام بر او که چشمهارا آفرید تا مایه بینائی باشد و زیبائی هارا ببیند .

سلام براو که طبیب و شافی است...

و سلام بر آنها که بینائی را و  سلامت و روشنائی را به جهان هدیه می کنند و سیاهی هارا می رانند.

سلام بر بینائی !

سلام بر روز جهانی بینائی!

و سلام بر همه دوستان و همکارانی که اگر نبود مهارت و دقت آنها و ظرافت و قدرت آنها ، یقینا بیماران نمی توانستند جهان را به این زیبائی و درخشندگی که خداوند جمیل لطیف خلق کرده است ببینند.

همکاران عزیز!  دم تان گرم ، قلبتان پرشور، دست هایتان قوی، پاهایتان استوار.

چشم هایتان بیناتر از همیشه ،

آفرین برشما که برای زیباتر دیدن و روشن تردیدن و افزایش قدرت بینائی مردم و حفظ بینائی و سلامت آنها تلاش می کنید.

دعای آنها بدرقه راهتان ، لبخندو مهربانی آنها نثارتان ! 

 و نام مبارک بصیر پشت و پناهتان!

خدایا ! ای خدای دانا و توانا ! ای خدای بینا و شنوا!

ای خدای لطیف و خبیر ! ای خدای جمیل وبصیر!

ای خدائی همه دنیارا برای ما و مارا برای خودت آفریدی !

ای خدائی که علت اصلی خلقت را عشق و رحمت قراردادی !

 هم چنانکه به ما توفیق دادی تا بتوانیم نور و زیبائی و بینائی را به بندگانت هدیه کنیم ، قلبهای مارا از نور رحمت و لطف و جلال و جمالت سرشار نما.

 تا بتوانیم حجابهای ظلمانی را از آن کنار بزنیم

و در معدنهای عظمت و جلال و کبریائی ات تورا ببینیم و به لقائ تو برسیم .

یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه

 

اپتومتریست فریبا احمدی

اردبیل - شنبه 21 آبان 1390- نه و 5 دقیقه صبح

نوشته شده در پنجشنبه ٢۱ مهر ۱۳٩٠ساعت ٩:٠۸ ‎ق.ظ توسط فریبا احمدی نظرات ()

 

روزه خودرا شکستم

میان گل های نیلوفر...

 وقتی که میروی ...

سلام بر تو که وقتی صدای آمدنت را شنیدم نمی دانستم بخندم و یا گریه کنم ...

عجیب است چگونه انسان در آن واحد نمی داند که بسیار شاد است و یا بسیار غمگین ...

اگر نبود شادی و شعف آمدنت امکان نداشت بتوانم دوری رفتن او را تحمل کنم واین قطعا دلیل شادی فراوانم است...

واگر نبود شدت حسرت و عظمت غربتی که از رفتن او احساس می کردم ، یقیننا از آمدنت بسیار شاد می شدم ...

عجیب است که او باید برود و عجیب است که تو فقط با رفتن او می توانی بیائی

و عجیب تر که من نمی توانم هردوی شمارا باهم داشته باشم.

وچرا عجیب که این رسم فلک است که می چرخد و هرچیزی را که جاودانه نباشد با خود می برد...

اسم تو ، روز تو و ماه تو را با خود برد ، اما مگر میتواند عشق و شور مرا نسبت به تو تغییر دهد؟

مگر یادم می رود شبها و روزهائی را که باتو گذراندم ؟

 مگر آنهمه شور و اشتیاق و عشق و شیدائی فراموش می شود؟

اگر تو نبودی چگونه این روزهای بی رنگ و بو را تحمل می کردم؟

اگر تو نبودی چه دلیلی برای زیستن داشتیم ؟

اگر تو نبودی چه بهانه ای برای نفس کشیدن داشتم ؟

ای ماه من ! ای ماه مهربان من ... حالاکه میروی

 مرا از نور و زیبائیت محروم نکن!

ای عید من ! ای عید بیقرار من ... حالا که می آئی

بدان که من همه وجودم با رمضان یکی شده است ، بدان که من دیگر طاقت دوری و هجران ندارم.

آنچنان روح مرا با لطف و رحمتت جاری ساز تا بتوانم دوری اورا تحمل کنم .

   سلام برعید ! سلام بر عید عاشقان و سلام بر عید بازگشت به فطرت و سرشت پاک الهی ... عید برشما مبارک باد.

این نوشته را در فراق ماه صیام و خوش آمد به ماه شوال و تبریک عید فطر برای شما می نویسم .

راستی یادم رفت بگویم یک خبر خیلی خوب برای شما دارم که دوستانم را بسیار خوشحال خواهد کرد! امیدوارم بتوانم بزودی این خبر را  درپستم برای شما بنویسم...

اردبیل- فریبا احمدی - 10.5 صبح شنبه-  12شهریور90  

نوشته شده در شنبه ۱٢ شهریور ۱۳٩٠ساعت ۱٠:٠٤ ‎ق.ظ توسط فریبا احمدی نظرات ()

وقتی که بیائی

وقتی که بیائی دستهایم پراز بهار میشود

قلبم شکوفه می­زند

و چشمهایم پراز ستاره میشود.

وقتی که بیائی

دیگر چشمهایم تاب اشکهایم را نخواهند داشت

و دستهایم فواره می شود.

وقتی بیائی همه جا رنگین کمان است

ومن به زیبائی و پاکی یک قاصدک خواهم بود!

وقتی بیائی

پاهایم به خواب خواهند رفت

و چشمهایم بیدار خواهند شد.

وقتی بیائی

قلبم ! قلب کوچک و زخمی و خسته ام

آنقدر بزرگ خواهد شد

که همه عالم را در خود جای خواهد داد

و برای حضور تو بی قراری خواهدکرد.

حالا که آمدی ، بامن بمان

ای ماه من ! ای ماه مهربان ! ای ماه ماه !

همه ماهها را به امید دیدن تو پشت سر میگذارم

همه روزهارا به شوق دیدار تو تحمل میکنم

همه شبها را به امید وصل تو در خواب میکنم .

سلام بر تو!

ای مبارک ! ای عزیز! ای بزرگ ! ای رمضان !  

فریبا احمدی –اردبیل - چهارشنبه  12 مرداد90- 9.20صبح

نوشته شده در چهارشنبه ۱٢ امرداد ۱۳٩٠ساعت ٩:۱۸ ‎ق.ظ توسط فریبا احمدی نظرات ()


 Design By : Pichak